Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lubsza za 2021 r.:

1. Jagiełłowicz Wojciech - Przewodniczący RG Lubsza PDFW. Jagiełłowicz.pdf (203,13KB)

2. Żymańczyk Krystyna - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza PDFK. Żymańczyk.pdf (260,15KB)

3. Bednarz Agata - Radna PDFA.Bednarz.pdf (219,38KB)

4. Czernicki Grzegorz - Radny PDFG. Czernicki.pdf (229,98KB)

5. Doszna Iwona- Radna PDFI. Doszna.pdf (236,13KB)

6. Gbur-Wantuch Renata- Radna PDFR.Gbur-Wantuch.pdf (224,14KB)

7. Januszek Aneta- Radna PDFA. Januszek.pdf (227,95KB)

8. Henryk Banasiuk - Radny PDFH.Banasiuk.pdf (217,08KB)

9. Kownacki Mariusz- Radny PDFM. Kownacki.pdf (222,95KB)

10. Literowicz Tomasz- Radny PDFT. Literowicz.pdf (210,20KB)

11. Siring Jan- Radny  PDFJ. Siring.pdf (225,69KB)

12. Skibiński Zbigniew- Radny  PDFZ. Skibiński.pdf (227,37KB)

13. Szymczak Elżbieta- Radna  PDFE. Szymczak.pdf (241,31KB)

14. Wcisło Janina- Radna   PDFJ. Wcisło.pdf (235,46KB)

15. Zborowski Ryszard- Radny PDFR. Zborowski.pdf (247,02KB)

 

Oświadczenie majątkowe  Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy za 2021 r.

1. Gąsiorowski Bogusław - Wójt Gminy Lubsza PDFB. Gąsiorowski.pdf (227,88KB)

2. Karina Ciszewska- Sekretarz Gminy PDFK. Ciszewska.pdf (231,49KB)

3. Jolanta Kuziemska - Skarbnik Gminy PDFJ. Kuziemska.pdf (224,47KB)

 

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy za 2021 r.

1. Sławomir Mordka  - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy PDFS. Mordka.pdf (239,11KB)

2. Ryszard Bahrynowski - Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Śmiechowicach PDFR. Bahrynowski.pdf (240,28KB)

3. Agata Czechowska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy PDFA. Czechowska.pdf (272,60KB)

4. Krystyna Ślusarek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach PDFK. Ślusarek.pdf (267,59KB)

5. Roman Czechowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach PDFR. Czechowski.pdf (261,13KB)

6. Krystyna Pacak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy  PDFK. Pacak.pdf (183,31KB)

7. Anna Budzańska - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy PDFA. Budzańska.pdf (150,96KB)

8. Aurelia Heidel  Kierownik Klubu Dziecięcego w Lubszy oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola w Lubszy PDFA. Heidel.pdf (249,18KB)

 

Oświadczenia majątkowe za 2021 r. osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

1. Halina Tomczyk - pracownik UG PDFH. Tomczyk.pdf (238,27KB)

2. Teresa Byczkowska - pracownik UG PDFT. Byczkowska.pdf (248,75KB)

3. Danuta Dolińska - pracownik UG PDFD. Dolińska.pdf (250,52KB)

4. Małgorzata Gajo- pracownik UG PDFM. Gajo.pdf (248,81KB)

5. Aleksandra Ostern - pracownik UG PDFA. Ostern.pdf (237,22KB)

6. Patrycja Maćków - pracownik UGPDFP. Maćków.pdf (237,89KB)