Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania ofertowe 2020

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski reprezentujący Gminę Lubsza zaprasza do wykonania usługi pn.: „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lubsza”

 • Zaproszenie

  Gmina Lubsza zaprasza zainteresowane banki obsługą budżetu gminy wraz z rachunkami pomocniczymi oraz rachunkami wszystkich jednostek organizacyjnych gminy do składania stosownych ofert.

  Szczegóły w zaproszeniu - do pobrania PDFzaproszenie.pdf (180,46KB)

  W dniu 30.10.2020 r. dodano Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro PDFprotokół Kom.Przetargowej III.pdf (343,80KB)

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  logo2.jpeg

  Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie bezprzetargowym – zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem pn.: „Dostawa i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Borucicach. Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu pn.: ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022”

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  logo.jpeg

  Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż elementów małej infrastruktury – doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Lubsza” prowadzonego na podstawie przepisu art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

  Zadanie  współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.

 • Zapytanie ofertowe

  W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2020 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku  folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lubsza.