Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe 2020

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  logo.jpeg

  Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż elementów małej infrastruktury – doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Lubsza” prowadzonego na podstawie przepisu art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

  Zadanie  współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.

 • Zapytanie ofertowe

  W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2020 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku  folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lubsza.

Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2020
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  25-03-2020 13:23
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1497
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl