Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka Nieruchomościami - wykazy - 2020r

1. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza dz. nr 277 DOCXwykaz - lokal Lubsza.docx

2. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERZAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza dz. nr 405/2 DOCWykaz Lubsza 405-2.doc

3. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubicz dz. nr 32/4 DOCWykaz Lubicz 32-4 2020doc.doc

4. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza dz. nr 676 DOCWykaz dz-wa 676 Lubsza 2020 .doc

5. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERZAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza dz. nr 297 DOCWykaz dz-wa Lubsza 297.doc

6. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  UŻYCZENIA POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Kościerzyce dz. nr 244 DOCWykaz Kościerzyce dz. 244.doc

7. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH   NA  TERENIE  GMINY - Nowy Świat dz. nr 69/9 DOCWykaz Nowy Świat 69-9 2020doc.doc

8. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Leśna Woda dz. nr 19/2 DOCWykaz Leśna Woda 19-2 2020doc.doc

9. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Nowe Kolnie dz. nr 19/5 DOCWykaz Nowe Kolnie 19-5.doc

10. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERZAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza dz. nr 676 DOCWykaz dz-wa 676 Lubsza.doc

11. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Kościerzyce dz. nr 292/3 pomieszczenie użytkowe DOCXWykaz pomieszczenie Kościerzyce.docx

12. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Pisarzowice dz. nr 92/1 DOCWykaz dz-wa 92-1 Pisarzowice.doc

13. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY -  Roszkowice dz. nr 240/1 DOCWykaz Roszkowice 240-1.doc

14. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO UŻYCZENIA POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Dobrzyń dz. nr 119, 120,189 DOCWykaz Dobrzyń dz. nr 119, 120,189.doc

15.WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Pisarzowice dz. nr 193 DOCWykaz dz-wa 193 Pisarzowice .doc

16. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Rogalice dz. nr 222 DOCWykaz dz-wa 222 Rogalice.doc

17. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Kościerzyce 281-4 DOCWykaz dz-wa Kościerzyce 281-4 .doc

18. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Nowe Kolnie 122-2 DOCWykaz dz-wa Nowe Kolnie 122-2.doc

19. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Błota 209-2 DOCWykaz dz-wa rola Błota 209-2.doc

20. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Błota dz. nr 409 DOCWykaz dz-wa rola Błota dz 409.doc

21. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Czepielowice dz. 170-2, 187-1, 188-1, 691, 177-1 DOCWykaz dz-wa rola Czepielowice dz. 170-2, 187-1, 188-1, 691, 177-1.doc

22. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY -  Mąkoszyce dz. 160-1  DOCWykaz dz-wa rola Makoszyce 160-1.doc

23. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Roszkowice dz. 228/1 DOCWykaz dz-wa rola Roszkowice dz. 228-1.doc

24. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Szydłowice dz. 322-5, 216, 120-12, 120-22 DOCWykaz dz-wa rola Szydłowice 322-5, 216, 120-12, 120-22.doc

25. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  UŻYCZENIA POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza, hala sportowa DOCXWykaz hala Lubsza 2020 (003).docx

26. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Kościerzyce dz. nr 397 DOCWykaz dz-wa 397 Kościerzyce.doc

27. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza dz. nr 500/5 DOCWykaz Lubsza 500-5.doc

28.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Szydłowice dz. nr 163/3 - DOCXWykaz lokal użytkowy Szydłowice.docx

29.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY- Lubsza dz. nr 459/1 DOCXWykaz hala sportowa Lubsza .docx

30. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza dz. nr 676 DOCWykaz dz-wa 676 Lubsza 2020_.doc

31. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza dz. nr 920 DOCWykaz Lubsza 920 2020doc.doc

32. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza dz. nr 500/3, 500/4  i 500/6 DOCWykaz Lubsza 500-3-4-6 2020doc.doc

33. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Roszkowice dz. nr 73/1 DOCWykaz Roszkowice 73-1.doc

34. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza lokal dz. nr 277 DOCXwykaz - lokal Lubsza.docx

35. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  UŻYCZENIA POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza PDFWykaz Lubsza dz. 446-13 i 277.pdf

36. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO UŻYCZENIA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY - dz. nr 434/8  obrębu Kościerzyce DOCWykaz Kościerzyce 434-8.doc