Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE

Lubsza 14.08.2006 r. ROL.7624-10/06 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBSZA Stosownie do art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, w związku z art. 46 a ustawy prawo ochrony środowiska /Dz. U. nr 113 z dnia 27.06.2005 r poz. 954/, z a w i a d a m i a m że w dniu 14.08.2006 r na wniosek Przedsiębiorstwa Przemysłowo Usługowego CMM Elżbieta Stachowiak, Krzysztof Miaśkiewicz Pełnomocnika Gminy Lubsza ul. Brzeska 16 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mąkoszycach gm. Lubsza o przepustowości 3000 RLM. Informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowane strony mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy i uzyskać wyjaśnienia w sprawie, jak również zgłaszać ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Lubszy pokój nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Umieszczono w miejscu Publicznym inż. Wojciech Jagiełłowicz Wójt Gmiy Lubsza