Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udzieleniu zamówienia

Lubsza, dnia 20.12.2019r.

Nr SK.271.1 2019

INFORMACJA  O  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

2.Przedmiot zamówienia:

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lubsza

3. Nazwa Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa:

Renata Zarzycka

4. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:

- Zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) prowadzone w trybie „zapytania ofertowego”, zamieszczonego nas stronie internetowej Zamawiającego bip.lubsza.ug.gov.pl w dniu 28.11.2019r.

- W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 12.12.2019r.  wpłynęło 13 ofert. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia.

 

Kierownik Zamawiającego

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

Załącznik: PDFprotokół z rozpoznania cenowego.pdf (158,58KB)