Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

 • Zawiadomienie

  Zawiadomienie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu w dnia 22.03.2023r. decyzji o ustaleniu lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej 1kV na działkach nr 191/1 171/7, 201, 190 obręb Pisarzowice dla zasilenia oświetlenia ulicznego

 • Obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE nr 2 / 2023  z dnia 22.03.2023r. Wójta Gminy Lubsza  o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2023.

  PDFzarzadzenie w sprawie wyników konsultacji.pdf (191,78KB)

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Lubsza w roku 2023.

  Do pobrania: PDFZarządzenie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej-2023.pdf (348,89KB)

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  wyników otwartego konkursu ofert  ogłoszonego na realizację  przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania  publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku  2023

 • Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029), zawiadamia, że:  w dniu 01.09.2021r. na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą przy ul. Targowej 74 w Warszawie, reprezentowane przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kozyrę, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa i przebudowa linii kolejowej nr C-E 30 (277) wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów – województwo opolskie”, realizowane na terenie gmin: Opole, Dobrzeń Wielki, Popielów, Lubsza, Namysłów, na długości ok. 55,259 km.

  Do pobrania: PDF42. Zawiadomienie społeczeństwa - II udział.pdf (115,35KB)

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2023

  Do pobrania:

  PDFZarządzenie_konsultacje_projektu uchwały_program_opieki_nad_zwierzętami_2023.pdf (223,47KB)

 • Obwieszczenie nr 1/2023  z dnia 08.02.2023 r. Wójta Gminy Lubsza

  w dniu 08.02.2023r. na wniosek Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49 – 313 Lubsza zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia na rzecz Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49 – 313 Lubsza lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej 1kV na działkach 191/1 171/7, 201, 190 obręb Pisarzowice dla zasilenia oświetlenia ulicznego.