Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie sprzedaży samochodów specjalnych  pożarniczych marki  Star 244  karosacja Jelcz 005

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały .Rady Gminy Lubsza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  PDFZarządzenie o wynikach konsultacji dot. szczegółowego sposobu i świadczenia usług .pdf

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie   informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały .Rady Gminy Lubsza .w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza  

  PDFZarządzenie o wynikach konsultacji dot. regulaminu.pdf

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  informacji o wynikach konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  (tj.  Dz.U. z 2020r. poz. 1057 )

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ...Rady Gminy Lubsza z dnia .....w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza 

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ...Rady Gminy Lubsza z dnia ..... w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   

 • KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

  Szanowni Państwo
  W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, zwracam się do Mieszkańców Gminy Lubsza oraz wszystkich zainteresowanych, o śledzenie obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Lubsza w dniu 29 października  2020 r. o godz. 12.00 wyłącznie on-line, na stronie https://bip.lubsza.ug.gov.pl/6325/783/transmisja-z-obrad-rady-gminy-lubsza.html 

  Proszę o zrozumienie powagi sytuacji i troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników Sesji. Za utrudnienia przepraszam.

  Z poważaniem

  Wojciech Jagiełłowicz

  Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

 • Ogłoszenie o Sesji

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji w sprawie  uchwalenia  „Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2021"