Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2020

Nr sprawy : ZP.271.8.2019

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

dot. usługi :  Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2020

Ogłoszony w BZP nr 634104-N-2019 z dnia 09.12.2019 r.

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCsiwz.doc

DOCzal nr 1 wzor oferty.doc

DOCzal nr 2 oswiadczenie o spelnieniu warunkow.doc

DOCXZal _nr 3 oswiad.-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCzal nr 4 informacja dot. grupy kapitalowej.doc

PDFzal nr 5 - wzór umowy.pdf

DOCzal nr 6 oswiadczenie dot. uprawnien osob.doc

 

W dniu 17.12.2019 r. dodano PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

W dniu 18.12.2019 r. dodano Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu dot. usługi :  Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2020 PDFzawiadomienie.pdf