Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2019 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,02MB)

DOCzalacznik-nr-1-oferta.doc (35,00KB)

DOCXzalącznik nr 2 - projekt umowy.docx (28,03KB)

a) XLSzałącznik nr 1 do umowy.xls (25,50KB)

b) XLSzałącznik nr 2 do umowy.xls (25,00KB)

c) DOCzałącznik nr 3 do umowy.doc (30,00KB)

d) DOCXzałącznik nr 4 do umowy.docx (13,97KB)

e) DOCXzalącznik nr 5 do umowy.docx (12,77KB)

DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.docx (22,41KB)

DOCXzalącznik nr 4 - oświad o spelnieniu warunków.docx (21,84KB)

DOCzałącznik nr 5 - doświadczenie w zakresie wykonawstwa.doc (34,00KB)

 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie do tutejszego urzędu nie wpłynęła żadna oferta na ww. zadanie.