Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019 r.

Oficjalny portal internetowy przygotowany przez Państwową Komisję Wyborczą - https://wybory.gov.pl

PDFpostanowienie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-6-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej.pdf (484,69KB)

Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. DOCXObwieszczenie o okręgach wyborczych-wyciąg.docx (18,57KB)

Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki:

1)        Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38338_Informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych__z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r
2)        Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38335_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych
3)        Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38332_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r
4)        Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38329_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej__zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r

5) Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, zawierającą zmieniony wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. PDFUchwała PKW nr 79-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.pdf (111,56KB) DOCZałącznik do Uchwały PKW nr 79-2019 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.doc (71,00KB)

6) Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Komisję dyżurach, w trakcie których będą przyjmowane zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz na senatorów. https://opole.kbw.gov.pl/pliki/1566829517_Informacja_OKW_o_skladzie_i_dyzurach.pdf

7) Wójt Gminy Lubsza podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 PDFobwieszczenie_o_obwodach_Gmina Lubsza.pdf (107,80KB)

8) Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZarządzenie w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc.pdf (61,39KB)

9) ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  W GMINIE LUBSZA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. PRZYJMOWANE SĄ W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY W LUBSZY, UL.BRZESKA 16  do dnia 13 września 2019 r. godz.1400  p.15 I piętro (telefon 77 4 118630 w.129)

10) Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze PDFInformacja o dodatkowych zgłoszeniach.pdf (83,50KB)

11) Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego

Urzędnik Wyborczy pełni dyżur w zakresie dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16  w dniach:

18.09.2019 r. (środa) w godzinach 12:00-14:00,
19.09.2019 r. (czwartek) w godzinach 10:00-13:00,

12) Postanowienie Komisarzy Wyborczych w Opolu II  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r. PDFPostanowienie_KW_II_o_powolaniu_obkw.pdf (52,87KB) PDFskłady Komisji Lubsza.pdf (104,61KB) PDFLUBSZA okw nr 2-zmiana.pdf (210,14KB)

13) Pierwsze posiedzenie  połączone ze szkoleniem obwodowych komisji wyborczych PDFpierwsze posiedzenie OKW.pdf (40,21KB)

https://opole.kbw.gov.pl/pliki/1569504506_Postanowienie_KW_II_o_pierwszym_posiedzeniu.pdf 

14) PDFHarmonogram dowozu wyborbów do OKW.pdf (53,35KB)

15) Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych oraz prezentacje PDFBroszura_wytyczne.pdf (1,87MB) PDFPrezentacja SEJM OKW- Głosowanie korespondencyjne.pdf (470,40KB) PDFPrezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X.pdf (636,32KB) PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-1-Przeprowadzenie głosowania.pdf (3,72MB) PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-II Ustalenie wyników-protokoły.pdf (2,07MB)

16) Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na senatora PDF1569914489_Zal_6_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow_na_poslow.pdf (58,51KB) PDF1569914489_Zal_7_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_senatorow_w_okregu_nr_51.pdf (119,78KB)

17) INFORMACJA: OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE  W GMINIE LUBSZA w dniu głosowania  13 października 2019 r. rozpoczynają pracę o godz. 600