Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi / Zamówienia publiczne 2019

 • Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2020

  Nr sprawy : ZP.271.8.2019

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

  dot. usługi :  Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2020

 • Informacja

  Informacja o zamiarze zawarcia umowy. Usługa pn. Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Lubsza w roku 2020

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu  "Naprawa dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowych" ogłoszony w BZP nr 582984-N-2019 z dnia 06.08.2019r.

 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu na "Dostawę pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Lubsza" ogłoszony w BZP nr 576341-N-2019 z dnia 19.07.2019r.

 • Informacja

  Informacja o zamiarze zawarcia umowy. Usługa pn. Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Lubsza

 • Ogłoszenie

  Nazwa zadania: „Budowa drogi transportu rolnego relacji Nowy Świat-Tarnowiec (dz. nr 124)”

  Numer sprawy: ZP.271.2.2019

  Ogłoszenie w BZP:546033-N-2019 z dnia 10.05.2019r.

 • Ogłoszenie

  W Bazie Konkurencyjności pod nr 1177587 zamieszczono ZAPYTANIE  OFERTOWE dla postępowania o zamówienie publiczne na:

   „Dostawę pomocy dydaktycznych dla 3-ech przedszkoli na terenie gminy Lubsza”

  PDFinformacja o ogłoszeniu.pdf

 • Informacja

  Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dla postępowania o zamówienie publiczne na:  „Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego dla 3-ech szkół podstawowych na terenie gminy Lubsza"

 • Ogłoszenie

  Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych i mebli do 3-ech przedszkoli na terenie Gminy Lubsza - nr ogłoszenia w BZP 510339-N-2019 z dnia 05.02.2019r.

 • Informacja

  Plan postępowań o udzielenie zamówień , jakie Gmina Lubsza przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2019

Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2019
  przez: Grażyna Ładnowska
 • opublikowano:
  06-02-2019 08:00
  przez: Grażyna Ładnowska
 • zmodyfikowano:
  25-03-2019 11:34
  przez: Grażyna Ładnowska
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 16091
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl