Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2018

1.Link do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1561

2. Linki do strony Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów:

UCHWAŁY PKW: http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly

TWORZENIE KOMITETÓW: http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ WYJAŚNIENIA:http://pkw.gov.pl/767_Wybory_samorzadowe_w_2018ampnbspr

3. Informacje o uprawnieniach wyborców:

- niepełnosprawnych

http://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/26413_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw__oraz_wyborach_wojtow_burmistrzow_prezydentow_miast

- o upływie terminów dla wyborców niepełnosprawnych

http://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/26418_Informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych_z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw__oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast__zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

- warunkach udziału w wyborach obywateli RP

http://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/26395_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich__w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw__oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

- warunkach udziału w wyborach obywateli UE

http://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/26407_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_o_warunkach_udzialu_obywateli_Unii_Europejskiej_niebedacych_obywatelami_polskimi_w_wyborach_do_rad_gmin_oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

4. Podział Gminy  Lubsza na okręgi wyborcze oraz obwody:

- UCHWAŁA NR XLI/305/2018 RADY GMINY LUBSZA z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu PDFuchwala 305-2018.pdf

- UCHWAŁA NR XLII/314/2018 RADY GMINY LUBSZA z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na stałe obwody  głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFuchwala nr 314-2018.pdf

5. Podział województwa opolskiego na okręgi wyborcze PDFobwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia .pdf

6. Obwieszczenie dot. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w LubszyPDFobwieszczenie.pdf

7. Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów wszystkich komitetów wyborczych PDFzarządzenie.pdf

8. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018

9. Informacja o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubszy PDFinformacja o składzie GKW.pdf

10. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Lubszy PDFHarmonogram dyżurów.pdf DOCXdyżur w dniu 26.09.2018.docx

11. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego PDFdyżur Urzędnika Wyborczego.pdf

12. Obwieszczenie o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Lubsza w  okręgu wyborczy nr 11 obejmujący sołectwo Błota PDFOBWIESZCZENIE o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń.pdf

13. Obwieszczenie GKW w Lubszy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych PDFOBWIESZCZENIE o nr i granicach obwodów gm.Lubsza.pdf

14. Informację Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Lubsza ​​​​​​ PDFInformacja KW II OKW Lubsza.pdf

15. Gminna Komisja Wyborcza w Lubszy informuje o publicznym losowaniu dot. nadania numerów list kandydatom PDFinformacja.pdf

16. Powołanie obwodowych komisji wyborczych z terenu właściwości Komisarza Wyborczego w Opolu II http://opole.kbw.gov.pl/pliki_mce/useruploads21/files/samorzad_2018/postanowienie_komisarza_wyborczego_w_opolu_ii_-_powo%C5%82anie_obkw.pdf

17. Obwieszczenie o przyznanych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubsza PDFOBWIESZCZENIE o przyznanych nr list kandydatów.pdf

18. Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Lubsza bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 PDFObwieszczenie_obsadzenie_bez_glosowania_w_okregu_nr_11.pdf

19. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubsza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFObwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow na radnych.pdf

20. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lubsza zarządzonych na dzień 21  października 2018 r. PDFObwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach na Wójtów.pdf

21. Zawiadomienie o pierwszym spotkaniu Obwodowych Komisji Wyborczych  DOCSamorząd 2018 zawiadomienie I spotanie OKW.doc

22. Harmonogram dowozu wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych PDFharmonogram dowozu wyborców.pdf

23. Zestawienie składów Obwodowych Komisji Wyborczych DOCXInformacja-aktualne_sklady_ObKW_20181019_0951.docx

24. Dyżur GKW w Lubszy PDFdyżur w dniu 20-21.10.2018.pdf

25. Uchwała 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubszy z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. DOCXuchwala_o_ponownym_glosowaniu.docx

26. PDFProtokół z wyborów do Rady Gminy Lubsza.pdf

PDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-1.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-2.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-3.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-4.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-5.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-6.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-7.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-8.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-9.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-10.pdfPDFProtokol_obsadzenia_mandatow_radnych_bez_glosowania_w_okregu_nr_11.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-12.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-13.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-14.pdfPDFzestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym-15.pdf

27. PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Lubsza.pdf

28. Harmonogram dowozu wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 04.11.2018r. PDFharmonogram dowozu wyborców w dniu 04.11.2018r.pdf

29. Zmiany w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie Lubsza PDFZmiany w składach OKW w gm Lubsza.pdf

30. Zmiany w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie Lubsza 30.10.2018  PDFZmiany OKW gm Lubsza 30.10.2018.pdf

31. Dyżur GKW w Lubszy PDFdyżur w dniu 03-04.11.2018.pdf

32. PDFZmiany OKW gmina Lubsza 31.10.2018.pdf

33. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójt Gminy Lubsza PDFprotokół wyników głosowania.pdf