Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia i komunikaty

1. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

2. Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych  w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach samorządowych.

3. Informacja o pierwszym posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej w Lubszy

 

4. Informacja o zasadach i sposobie  zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach dla rad gmin:

1) Zgłoszenie listy kandydatów na radnych 

2) lista poparcia dla kandydata

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

4) oświadczenie lustracyjne

5)  informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

6)  oświadczenie kandydata — obywatela unii europejskiej niebędącego obywatelem polskim

5. Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na Wójta.

1) zgłoszenie kandydata na wójta

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

3) oświadczenie lustracyjne

4) informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

6. Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach GKW w Lubszy

7. Dyżur GKW w Lubszy w dniach 8.10.2014r - 17.10.2014r.

8. Publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych

9. Zawiadomienie o pierwszym spotkaniu czlonków OKW

9. Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Gminy Lubsza

10.  Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lubsza

11. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania

12. Informacje o wyborach dla wyborców niepełnosprawnych

  -głosowanie korespondencyjne

- głosowanie przez pełnomocnika

- prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

- głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

- głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braill’a

- korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

- godziny głosowania

13. Harmonogram dowozu autobusem wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych

14 Obwieszczenie o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego 15. Obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

 

UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBSZY:

1. W sprawie wyboru przewodniczącego komisji

2. W sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji

3. W sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej i operatora Gminnej Komisji Wyborczej w Lubszy

4. W sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubsza zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

5. W sprawie powołania skłądu obwodowych komisji wyboczych

6 o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Wójta Gminy Lubsza 

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LUBSZA

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY LUBSZA

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA na WÓJTA GMINY LUBSZA - II tura

 

 

DOCXharmonogram.docx

 

DOCXOBIESZCZENIE a3.docx

DOCXOBIESZCZENIE a3.docx

DOCXdyzur GKW 8-17.10.2014.docx

DOCXLubsza.docx

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zal.2.doc

DOCWojt Zal.3.doc

DOCWojt Zal.2.doc

PDFInfo. o zglaszaniu kandydatow na wojta, burmistrza, prezydenta.pdf

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zal.5.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zal.1.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zal.6.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zal.3.doc

PDFKandydaci rada gminy lub miasta.pdf

DOCWojt Zal.4.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zal.4.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zal.4.doc

PDFuchwala GKW nr 5.pdf

PDFuchwala GKW nr 5.pdf

PDFzarzadzenie tablice.pdf

DOCXsklad GKW.docx

PDFuchwala GKW o onownym glosowaniu.pdf

PDFogl. I spotkanie.pdf

PDFProtokol wynikow wyborow Wojta Gminy Lubsza II tura.pdf

PDFProtokol z wyborow do Rady Gminy Lubsza.pdf

PDFProtokol z wyborow do Rady Gminy Lubsza.pdf

DOCX01 - Brzeski - 5 - Lubsza.docx

PDFuchwala GKW nr 2.pdf

PDFuchwala GKW nr 3.pdf

PDFuchwala GKW nr 3.pdf

PDFuchwala GKW nr 4.pdf

DOCZarzadzenie tablice.doc

PDFzawiadomienie o pierwszym spotkaniu czlonkow OKW.pdf

20140904-100446owieszcznie o okregach.docx.20140904-100446

DOCZarz╣dzenie tablice.doc

DOCZarz╣dzenie tablice.doc

DOCObwieszczenie o numerach oraz granicach obwodow glosowania.doc

DOCXlosowanie do okw.docx

Metryczka
 • opublikowano:
  04-09-2014 10:04
  przez:
 • zmodyfikowano:
  21-06-2020 22:00
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1959
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl