Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DODATEK ENERGETYCZNY            

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy informuje, iż w dniu 11 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy –Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 27 sierpnia 2013 r., poz. 984). Zgodnie z powyższą nowelizacją w ustawie z dnia 1  kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) wprowadzono zapisy umożliwiające pobieranie od dnia 01 stycznia  2014 r. przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego.             Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego dla poszczególnych gospodarstw domowych wynosi: 1) dla osoby samotnej – 11,36zł/miesiąc 2) dla 2 do 4 osób – 15,77zł/miesiąc 3) dla co najmniej 5 osób i więcej – 18,93zł/miesiąc Osoba, która może ubiegać się o dodatek energetyczny tzw. odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – jest osoba, której: • przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.3), • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.             Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego można pobrać i składać wraz z umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy, ul. Szkolna 1 a, 49-313 Lubsza, pokój nr 1 w godzinach urzędowania:  poniedziałek  godz. 7.00-16.00, wtorek-czwartek godz. 7.00-15.00, w piątek godz. 7.00-14.00.             Kontakt telefoniczny w powyższej sprawie pod numerem tel.:77 4120831. 

WNIOSEK o przyznanie dodatku energetycznego


DOCWNIOSEK DE.doc (63,50KB)