Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie do budżetu

Opinia RIO w Opolu o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2008 r .PDFopinia RIO 2.pdf

Opinia RIO w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz opinia RIO w Opolu o prawidłowości prognozy kwoty długu PDFopinia RIO 1.pdf

Opinia RIO w Opolu o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2009 r .  Opinia RIO w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz opinia RIO w Opolu o prawidłowości prognozy kwoty długu .PDFopinia.pdf PDFopinia 2.pdf 

Opinia RIO w Opolu o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2010r,  Opinia RIO w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz opinia RIO w Opolu o prawidłowości prognozy kwoty długu.PDFopinia rio o projekcie budzetu.pdf PDFopinia rio o mozliwosci sfinansowania deficytu.pdf PDFopinia rio o prawidlowosc prognozy kwoty dlugu.pdf

Opinia RIO w Opolu o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2011r,  Opinia RIO w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz opinia RIO w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.PDFopinia o przedlozonym projekcie uchwaly.pdfPDFopinia o mozliwosci sfinansowania deficytu.pdf PDFopinia o przedlozonym projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

Opinia RIO w Opolu o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2012r,  Opinia RIO w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz opinia RIO w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.PDFopinia RIO o uchwale budzetowej 2012.pdfPDFopinia RIO o mozliwosci sfinansowania deficytu.pdf PDFopinia RIO o wieloletniej prognozie.pdf

Opinia RIO w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Lubsza na 2012r.PDFopinia RIO o mozliwosci sfinansowania deficytu.pdf

Opina  RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej  prognozie finansowej Gminy Lubsza na 2012 PDFopinia RIO o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu.pdf

Opinia RIO w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Lubsza na 2013r.PDFopinia o mozliwosci sinanf deficytu uch. budz.2013.pdf oraz Opina  RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej  prognozie finansowej Gminy Lubsza PDFopinia o prawidl. planowanej kwoty dlugu.pdf

Opinia RIO w Opolu o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2014r,  Opinia RIO w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. PDFopinia RIO do projektu budzetu.pdf PDFopinia RIO do wpf.pdf

Opina  RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej  prognozie finansowej Gminy Lubsza na lata 2014-2027 PDFopinia o planowanej kwocie dlugu.pdf

 Opinia RIO w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Lubsza na 2015r. oraz  opina  RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej  prognozie finansowej Gminy Lubsza  na lata 2015-2027 PDFsfinansowanie deficytu.pdf PDFkwota dlugu wpf.pdf

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2016r , opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2016r., opinia RIO o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej PDFopinia RIO budzet.pdf PDFopinia RIO - wpf.pdf PDFopinia RIO deficyt.pdf

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2017r , opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2017r., opinia RIO o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej PDFopinia RIO - budżet gminy na 2017r..pdf PDFopinia RIO - WPF na lata 2017-2027.pdf PDFopinia RIO - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.pdf

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2018r , opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2018r., opinia RIO o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej

PDFopinia RIO - pr. uchwały wpf.pdf PDFopinia RIO pr. uchwały budżetowej 2018.pdf PDFopinia RIO o możliwości sfinan. deficytu uch. budz. 2018.pdf

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2019r , opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2019r., opinia RIO o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej 

PDFopinia RIO do uchwały budżetowej na 2019r..pdf PDFopinia RIO do możliwości sfinansowania dlugu.pdf PDFopinia RIO do uchwały o wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFopinia RIO o uchwale budzetowej 2020.pdf PDFopinia RIO o wieloletniej prognozie 2020.pdf PDFopinia RIO o mozliwosci sfinansowania deficytu 2020.pdf

PDFopinia RIO do projektu budzetu na 2021.pdf PDFopinia RIO projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finan. 2021.pdf PDFopinia RIO o możliwosci sfinan deficytu okreslonego w uchwale budż. 2021,.pdf PDFopinia RIO o możliwosci sfinnasowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej na 2021r..pdf