Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

1. Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umiesczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie granic obwodów głosowania

3. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP  + wzoy dokumentów

4. Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP oraz kalendarz wyborczy


PDFzarzadzenie dot wykazu miejsc na ogloszenia.pdf

PDFzarzadzenie dot wykazu miejsc na ogloszenia.pdf

DOCPostanowienie o zarzadzeniu wyborow oraz kalendarz wyborczy.doc

PDFinformacja o glosowaniu przez pelnomocnika.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    11-05-2010 07:52
    przez:
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl