Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja

INFORMACJA  O  ZAMIARZE  ZAWARCIA  UMOWY

w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)

 

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Lubsza, 49-313 Lubsza, u. Brzeska 16, tel. 77 411 86 30, fax 77 411 86 28, e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl

2. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  I  ZAKRESU  ZAMÓWIENIA:

Znak sprawy: ZP.271.7.2017

Roboty budowlane pn. „Budowa łącznika do hali sportowej w Lubszy”.

1/Budowa łącznika korytarzowego prowadzącego od budynku szkoły do budynku sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 2 w Lubszy, na dz. nr ew. 459/2. Łącznik w kształcie litery L, niepodpiwniczony, na ławie fundamentowej, ściany z pustaków ceramicznych gr. 25cm, mz dużymi szklanymi oknami, ocieplone styropianem gr. 156 cm, obudowane cegłą klinkierową,  dach dwuspadowy o konstrukcji tradycyjnej, więźba dachowa krokwiowo-jętkowa, pokrycie dachówką ceramiczna karpiówką w kolorze brązu (jak na dachu istniejącego budynku szkoły), odprowadzenie deszczówki do studni chłonnych w obrębie działki, posadzka cementowa + terakota, drzwi (2 szt) + dwuskrzydłowe 1 szt., korytarz nieogrzewany, wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna, pow. zabudowy 57,8m2, pow. użytkowa 46,14m2, kubatura 141,33m3, schody zewnętrzne wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych z kostki brukowej;

2/Budowa wejścia do budynku szkoły: słup żelbetowy w okładzinie ceramicznej, schody żelbetowe pokryte płytkami ceramicznymi 30x30 antypoślizgowymi, daszek nad wejściem jednospadowy, kryty dachówką ceramiczną.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. SZACUNKOWA  WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA:

Ustalona  na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wynosi 202 965,38 zł (bez podatku VAT).

4. NAZWA  I  ADRES  WYKONAWCY, KTÓREMU  ZAMIERZAMY  UDZIELIĆ  ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana KUBOT Sp.j. Antoni i Małgorzata Kubot, Mianowice 1k, 63-600 Kępno.

5. PODSTAWA  PRAWNA  I  UZASADNIENIE  WYBORU  TRYBU  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA:

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt. 4.

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

6. PLANOWANY  TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  I  CZAS  TRWANIA  UMOWY:

Rozpoczęcie robót ok. 10.10.2017r., planowany czas trwania umowy do 15.12.2017r.

7. INFORMACJA  DOT. OGŁOSZENIA  O  ZAMIARZE  ZAWARCIA  UMOWY:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust.2 ustawy Pzp , nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Lubsza, dnia 26.09.2017r.

Kierownik Zamawiającego:

 Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

 

 

W dniu 16 10.2017r. dodano Informację o udzieleniu zamówienia - PDFInformacja.pdf (47,29KB)