Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa budynku Smolarnik 5 na lokale socjalne, ogłoszony w BZP nr 584973-N-2017 z dnia 07.09.2017r. oraz w  ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 500025053 z dnia 07.09.2017r.

PDFogłoszenie.pdf (1,09MB)

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (56,83KB)

DOCXSIWZ.docx (104,62KB)

DOCZal._nr_1_do_SIWZ 2_wzor_oferty.doc (52,50KB)

PDFZał nr 2 wzór umowy.pdf (906,52KB)

DOCzalacznik_do_umowy_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego.doc (43,00KB)

DOCXZal._nr_3_do_SIWZ_oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu.docx (20,94KB)

DOCXZal._nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie-o braku podstaw wykluczenia.docx (21,25KB)

DOCZal._nr_5_do_SIWZ_oswiadczenie_o_przynal._do_gr._kapitalowej.doc (34,50KB)

DOCZal._nr_6_do_SIWZ_wzor_zobowiazania_podmiotow.doc (35,00KB)

ZIPzal-nr-7-projekt-budowlany-wielobranzowy.zip (10,37MB)

ZIPZał nr 8 specyfikacje techniczne wykonnia iodbioru robót 1,2,3,.zip (1,67MB)

PDFZał nr 9 przedmiar robót 1,2,3,4,5,6,7.pdf (1,94MB)

ZIPcd. zał nr 7 PT nstalacja elektryczna.zip (4,65MB)

 

1. Pytania Wykonawcy  z dnia 14.09.2017 DOCXpytania z 14.09.2017.docx (10,96KB)

2. Pytania Wykonawcy  z dnia 15.09.2017 DOCXPytania 15.09.2017.docx (20,68KB)

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

1. Brakujący projekt elektryczny został dołączony w dniu 18.09.2017r. do dokumentacji pn. cd. zał nr 7 PT nstalacja elektryczna

2. Dołączono odpowiedzi Zamawiającego na pyt. z dnia 15.09.2017r. PDFodpowiedź 2.pdf (55,02KB)

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 21.09.2017r. PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf (62,89KB)

 

W dniu 04.10.2017r. dodano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (58,69KB)