Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe 2010

 

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej  o przeprowadzeniu ponownego głosowania  w wyborach Wójta Gminy Lubsza

Protokół  wyników głosowania i  wyniku wyborów Wojta Gminy Lubsza

Protokół z wyborów do Rady Gminy Lubsza

uchwała w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

  Z A W I A D O M I E N I E 

PIERWSZE SPOTKANIE  CZŁONKÓW  OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  W WYBORACH  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

W  GMINIE LUBSZA  ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 listopada  2010 r.  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY W LUBSZY  Obwodowa Komisja Wyborcza Godzina Nr 1 w Lubszy 9.00 Nr 2 w Czepielowicach 9.30 Nr 3 w Kościerzynach 10.00 Nr 4 w Pisarzowicach 10.30 Nr 5 w Michałowicach 11.00 Nr 6 w Mąkoszycach 11.30 Nr 7 w Szydłowicach 12.00 Nr 8 w Błotach 12.30 Nr 9 w Dobrzyniu 13.00 Nr 10 w Rogalicach 13.30 Nr 11 w Tarnowcu 14.00  

     

  OBWIESZCZENIE Gminnej  Komisji Wyborczej w Lubszyz dnia 2 listopada 2010 r. 

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych  w wyborach do Rady Gminy Lubsza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Na podstawie art.64o ust.8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Lubsza zarządzonych  na dzień 21 listopada 2010 r. W wyniku przeprowadzonego w dniu 2 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art.64o ust. 7 - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

Numer 16   KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KOMARNICKIEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROZWÓJ 

Numer 17     KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA     NASZ DOM 

Numer 18     KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA  BYCZKOWSKIEGO NASZA GMINA 

Numer 19      KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LECHOWSKIEJ   BUDUJMY PRZYSZŁOŚĆ DZIECI 

Numer 20      KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW   BOGUSŁAWA GĄSIOROWSKIEGO 

Numer 21     KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW  I RENCISTÓW

 Numer 22     KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBSZA 2010

 Numer 23     KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA LUBSZA"  JANUSZ ZIELIŃSKI

 Numer 24     KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WIEŚ"=BORUCICE-RACISZÓW-ROGALICE

Numer 25   KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA JAGIEŁŁOWICZA 

Numer 26   KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI DOBRZYŃ  "WSPÓLNA DROGA" 

Numer 27    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA KULASA 

Numer 28   KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW  "SPORTOWCY"                                                                       

                                                                                Przewodniczący  Gminnej Komisji Wyborczej w Lubszy                                                                

                                                                                                                     Jolanta Kuziemska 

 

ZAWIADOMIENIE  GMINNA KOMISJA WYBORCZA W LUBSZY 

 zawiadamia, że 4 listopada 2010 r. o godz. 8 00  w Urzędzie Gminy w Lubszy (pok.nr 1) odbędzie się publiczne losowanie składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

OGŁOSZENIE 

Gminna Komisja Wyborcza w Lubszyinformuje, że w dniu 2 listopada 2010 r.o godz. 13.00  w Urzędzie  Gminy w Lubszy (pok. nr 1) odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów w wyborach  do Rady Gminy Lubsza

 

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY LUBSZA

z dnia 6 października 2010 r. 

            Na podstawie art. 23 ust.3  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm.: Dz. U. z  2004 r, Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z  2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218,poz.1592, Dz. U. z 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 112,poz.766, Dz. U. z 2008 r. Nr 96,poz.607, Nr 180 poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 213, poz.1651, Nr 213, poz. 1652, Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz.356) oraz Uchwały Rady Gminy w Lubszy  Nr XXXII/309/2002r. z dnia 05 czerwca 2002 r., Wójt Gminy Lubsza podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych  w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  : 

Nr obwodu

Granice obwodów głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 1 LUBSZA PUBLICZNA SZKOŁA  PODSTAWOWA, UL. SZKOLNA  2 ,   LUBSZA 2 CZEPIELOWICE z przysiółkami: Stawy, Złotówka PUBLICZNA SZKOŁA  PODSTAWOWA   CZEPIELOWICE  31 lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ŚMIECHOWICELUBICZNOWE KOLNIE 3 KOŚCIERZYCE PUBLICZNE GIMNAZJUM  KOŚCIERZYCE  31 4 PISARZOWICE DOM  LUDOWY  UL. BRZESKA 21,   PISARZOWICE 5 MICHAŁOWICEPIASTOWICEGARBÓW DOM  LUDOWY MICHAŁOWICE  1a 6 MĄKOSZYCE z przysiółkiem BorekNOWY ŚWIAT  PUBLICZNA SZKOŁA  PODSTAWOWA UL. POCZTOWA  4,   MĄKOSZYCE 7 SZYDŁOWICEMYŚLIBORZYCE BUDYNEK PO PUBLICZNEJ SZKOLE  PODSTAWOWEJ  SZYDŁOWICE 121 8 BŁOTA z przysiółkami: Lednica, Leśna Woda, Zamcze ŚWIETLICA WIEJSKA BŁOTA 85 9 DOBRZYŃ PUBLICZNA SZKOŁA  PODSTAWOWA  DOBRZYŃ 35 10 ROGALICE z przysiółkami : Książkowice, SmolarnikBORUCICE z przysiółkiem BorutaRACISZÓW ŚWIETLICA WIEJSKA  ROGALICE 48alokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 11 TARNOWIECROSZKOWICE z przysiółkiem Kopalina ŚWIETLICA WIEJSKA TARNOWIEC 37

 LOKALE WYBORCZE W DNIU GŁOSOWANIA OTWARTE  BĘDĄ  OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 22.00                                                                                                                                                                                                            

                                                          WÓJT GMINY  

                                                            (-) Wojciech Jagiełłowicz

 

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY LUBSZAz dnia 21 września 2010 r. 

            Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm.: Dz. U. z  2004 r, Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z  2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218,poz.1592, Dz. U. z 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 112,poz.766, Dz. U. z 2008 r. Nr 96,poz.607, Nr 180 poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 213, poz.1651, Nr 213, poz. 1652, Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz.356) oraz Uchwały Nr XXXII/308/2002r. z dnia 05 czerwca 2002 r. Rady Gminy w Lubszy w sprawie podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ich granice oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, Wójt Gminy Lubsza podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych

 zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Nr okręgu

Granice okręgu Liczba wybieranych radnych 1 LUBSZA 2 2 ŚMIECHOWICELUBICZNOWE KOLNIE 1 3 CZEPIELOWICE z przysiółkami: Stawy, Złotówka 1 4 KOŚCIERZYCE 2 5 PISARZOWICE 1 6 MICHAŁOWICEPIASTOWICEGARBÓW 1 7 SZYDŁOWICEMYŚLIBORZYCE 1 8 BŁOTA z przysiółkami: Lednica, Leśna Woda, Zamcze 1 9 DOBRZYŃ 1 10 ROGALICE z przysiółkami : Książkowice, SmolarnikBORUCICE z przysiółkiem BorutaRACISZÓW 1 11 TARNOWIECROSZKOWICE z przysiółkiem Kopalina 1 12 MĄKOSZYCE z przysiółkiem BorekNOWY ŚWIAT 2 SIEDZIBA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJMIEŚCI SIĘ W URZĘDZIE GMINY W LUBSZY, UL.BRZESKA 16 

                                                                                                                    (-) Wojciech Jagiełłowicz

                                                                                                                      Wjójt Gminy Lubsza

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZAW LUBSZY

Siedziba : Urząd Gminy w Lubszyul. Brzeska 16

pok. nr 7, parter

Skład komisji:

1.     Małgorzata Gregorasz  zam. Pisarzowice

2.     Jolanta Kaziczka  zam. Tarnowiec

3.       Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz zam. Michałowice

4.      Marek Kuliczkowski  zam. Nowe Kolnie

5.      Jolanta Kuziemska  zam. Lubsza

6.       Katarzyna Michalak  zam. Czepielowice

7.       Agnieszka Pachurka  zam. Dobrzyń

 

Uchwala w sprawie powołania przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lubszy w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010

Uchwała w sprawe powołania zastępcy przewodniczących Gminnej Komisji Wyborczej w Lubszy w wyborachc samorządowych  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika Gminnej Komisji Wyborczej w Lubszy ds. obsługi informatycznej w wyborach samorządowychc zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Gminna Komisja Wyborcza w Lubszy

informuje: że zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminy Lubsza można składać w siedzibie Komisji przy ulicy Brzeskiej 16, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Lubszy, w terminie od 12.10.2010r. do 22.10.2010r. 

Dyżury rejestracyjne Komisja pełni od poniedziałku do piątku :

 1)       w dniach od 12 - 15.10 2010 r. w godzinach od 800 do 1400

2)       w dniach od 18 - 21.10 2010 r. w godzinach od 800 do 1400

3)       w dniu 22.10.2010r. w godzinach od 800 do 2400

 

 

                                                                                           Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Lubszy                                                                                        Jolanta Kuziemska

ZARZĄDZENIE   NR WG 0151-520/10WÓJTA GMINY LUBSZA

z dnia 21września 2010 r.   w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1 

Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są sołeckie tablice informacyjne ustawione w następujących miejscowościach na terenie gminy Lubsza :Błota, Borucice, Czepielowice, Dobrzyń, Garbów, Kościerzyce, Lubicz, Lubsza, Mąkoszyce, Michałowice, Myśliborzyce, Nowe Kolnie, Nowy Świat, Pisarzowice, Raciszów, Rogalice, Roszkowice, Szydłowice, Śmiechowice, Tarnowiec.

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Lubsza i stronie internetowej gminy Lubsza.

 

DOCsamorzad 2010 Uchwala Nr 13 powolanie OKW.doc

 

DOCSAMORZAD 2010 UCHWALA NR 1,2, 3.doc

DOCsklad OKW.doc

PDFProtokol z wyborow do Rady Gminy.pdf

PDFuchwala GKW o ponownym glosowaniu.pdf

PDFuchwala GKW o ponownym glosowaniu.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  22-09-2006 09:54
  przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  21-06-2020 22:14
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1744
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl