Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

Lubsza, dnia 25.04.2017r.

 

Ogłoszenie Wójt Gminy Lubsza

Działając  na  podstawie  Uchwały  Nr LIV/378/2011  Rady Gminy Lubsza  z  dnia 21 października 2010 r.  w  sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu  dotacji , jej rozliczania oraz sposobu  kontroli wykonania  zleconego  zadania, informuję  o złożonej  ofercie  na realizację  zadania  celu publicznego .

Oferta  z dnia 23.03.2017r.   został   złożona  z   własnej  inicjatywy  przez Parafię Rzymskokatolicką  p. w. Najświętszego Imienia Maryi w Czepielowicach.

Oferta  obejmuje wniosek  o  dotację  na   realizację   zadania  publicznego w zakresie zaspokojenia potrzeb zbiorowych lokalnej społeczności , przez   wykonanie  częściowego remontu  ogrodzenia   na  cmentarzu   parafialnym w Czepielowicach  ( na  działce  Nr 156 ), na którym dokonywany jest pochówek  osób bez względu na ich wyznanie.

 

Wysokość przyznanych środków  nastąpi na zasadzie dofinansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej umowy  zawartej  pomiędzy Gminą a oferentem do kwoty  8 000,00 zł.

W ocenie  Wójta oferent  posiada możliwości  zarówno prawne, organizacyjne jak i merytoryczne do powierzenia przez Gminę realizacji zadania objętego ofertą.

Ogłoszenie z przyjęcia  oferty  zostanie  opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej ( bip.lubsza.ug.gov.pl )  i na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

 

 

Wójt Gminy Lubsza