Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi / Zamówienia publiczne 2017

 • Informacja

  Unieważnienie zapytania ofertowego na "Obsługę prawną jednostki w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018"

   

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

   na usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Lubsza

 • Zamówienie z wolnej ręki

  Przewozy dzieci z gminy Lubsza do szkół i przedszkoli w r. 2018 w oparciu o bilety miesięczne

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  PROW-2014-2020_lubsza.jpeg

  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod numerem 321029-N-2017 w dniu  21.11.2017r. 

  "Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rogalice"

 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubsza",ogłoszony w BZP pod numerem  617920-N-2017 z dnia 17.11.2017r.

 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubsza",ogłoszony w BZP pod numerem 611141-N-2017 z dnia 06.11.2017r.

 • Informacja

  INFORMACJA  O  ZAMIARZE  ZAWARCIA  UMOWY

  w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)

  Znak sprawy: ZP.271.7.2017

  Roboty budowlane pn. „Budowa łącznika do hali sportowej w Lubszy”.

 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa budynku Smolarnik 5 na lokale socjalne, ogłoszony w BZP nr 584973-N-2017 z dnia 07.09.2017r. oraz w  ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 500025053 z dnia 07.09.2017r

 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony: Dostawa pojemników na odpady  komunalne, ogłoszony w BZP nr 574393-ZN-2017 z dnia 21.08.2017r.

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zamówieniu: Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Lubsza 

  ogłoszenie nr w BZP: 51965-N-20174 z dnia 14.08.2017r.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2017
  przez: Grażyna Ładnowska
 • opublikowano:
  14-02-2017 13:15
  przez: Grażyna Ładnowska
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 15819
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl