Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje

PDFinformacja o petycjach w 2015r..pdf

PDFInformacja o petycjach w 2016r..pdf

PDFinformacja o petycjach za 2017.pdf

PDFinformacja o petycjach za 2018r.pdf

PDFinformacja o petycjach w 2019 r..pdf

 

Zestawienie petycji złożonych w 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 roku

Procedura organizacji  przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania petycji  w Urzędzie Gminy w Lubszy:

Zarządzenie nr WG.0050.72.2016

Lp

Nr pozycji w rejestrze petycji

Organ rozpatrujący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

ORG. 152.1.2016

Wójt Gminy

stan. d/s oświaty

PDFpetycja 1.pdf

Przeniesienie               w roku szkolnym 2016/17  uczniów klasy pierwszej ze SP w Dobrzyniu do SP w Lubszy

30.05.2016

29.08.2016

Bez rozpatrzenia

 

2

152.2.2016

Wójt Gminy

stan. ds. ochrony środowiska

PDFpetycja 2.pdf

Archiwizacja w zasobach urzędu wniosku wraz z załącznikami – jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia „Wójt Gminy”

22.07.2016

16.08.2016

pozytywnie

PDFodp na petycje 2.pdf

 

3

ORG. 152.3.2016

Wójt Gminy

stan. ds. ochrony środowiska

PDFpetycja 3.pdf

Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis www) zakładki „Czyste Powietrze”

02.11.2016

01.02.2017

negatywnie

PDFodp na petycje 3.pdf

4

ORG.152.1.2017

Wójt Gminy Lubsza

stan.ds. rolnictwa, leśnictwa, gospod. wodnej oraz pozyskiwania środków z funduszy UE w zakresie działalności rolniczej i gospodarczej

PDFpetycja 1-2017.pdf uprawy GMO na terenach gminy 03.04.2017r. 30.06.2017r. bez rozpatrzenia

5

ORG.152.2.2017

Wójt Gminy Lubsza

Sekretarz Gminy

PDFpetycja 2-2017.pdf przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 10.05.2017r. 08.08.2017r PDFodpowiedź na petycję z dn. 10.05.2017.pdf
6 ORG.152.3.2017

Wójt Gminy

stan. ds. ochrony środowiska

PDFpetycja.pdf dot. uciążliwości zapachowej 10.07.2017r. 22.09.2017r. PDFodpowiedx na petycje 3.pdf
7. ORG.152.4.2017

Wójt Gminy Lubsza

Sekretarz Gminy

PDFpetycja 4-2017.pdf dot. przekazania wniosku do podległych Placówek Oświatowych 08.09.2017r. 09.10.2017r. PDFodp.na petycję 4-2017.pdf
8 ORG.152.5.2017

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg

PDFpetycja 5.pdf dot. prośby o podjęcie działania polegające na wydaniu decyzji o zakazie ruchu sam. cieżarowych  03.10.2017 24.10.2017r PDFpetycja 5-2017.pdf
9 ORG.152.6.2017

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja.pdf dot. poprawy efektywności energetycznej 05.12.2017r. 05.03.2018r. PDFpetycja 6-2017.pdf
10 ORG.152.1.2018

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg

PDFpetycja 1-2018.pdf dot. budowy drogi oraz oświetlenia wzdłuż dz. nr ewid. 538 w Szydłowicach 26.01.2018 01.03.2018 PDFodpowiedz na petecje 1-2018.pdf
11 ORG.152.2.2018

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja 2-2018.pdf dot. efektywności energetycznej
  30.04.2018
30.07.2018r. PDFodpowiedz na petycje.pdf
12 ORG.152.3.2018

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg

PDFpetycja 3-2018.pdf dot. wykonania drogi asfaltowej 16.07.2018 31.07.2018 PDFodpowiedz na petecje 3-2018.pdf
13 ORG.152.4.2018

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja 4-2018.pdf dot. efektywności energetycznej 20.08.2018r. 19.11.2018r. PDFodpowiedź na petycję 4-2018.pdf
14 ORG.152.5.2018

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja 5-2018.pdf dot. efektywności energetycznej 13.09.2018 12.12.2018 PDFodpowiedź na petycję 5-2018.pdf
15 ORG.152.6.2018.

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. oświaty

PDFpetycja 6-2018.pdf dot. programu "Wzorowa Łazienka" 20.09.2018 24.10.2018 PDFodpowiedź na petycję 6-2018.pdf
16 ORG.152.1.2019

Wójt Gminy Lubsza

Sekretarz Gminy

PDFpetycja 1-2019.pdf dot. Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019 08.03.2019   PDFodp na petycje 1-2019.pdf
17 ORG.152.2.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja 2-2019.pdf dot. redukcji kosztów związanych z korzystaniem usług telekomunikacyjnych 29.05.2019   PDFodp na petycje 2-2019.pdf
18 ORG.152.3.2019

Wójt Gminy

stan. ds. ochrony środowiska

PDFpetycja 3-2019.pdf dot. czystego środowiska  07.06.2019 28.08.2019 PDFodp na petycje 3-2019.pdf
19 ORG.152.4.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja 4-2019.pdf dot.wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych 05.08.2019 30.10.2019 PDFodp na petycje 4-2019.pdf
20 ORG.152.5.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. kadr

PDFpetycja 5-2019.pdf dot. przywrócenia autobusu 09.09.2019 10.09.2019 PDFodp na petycje 5-2019.pdf
21 ORG.152.6.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. oświaty

PDFpetycja 6-2019.pdf dot. nieprzenoszenie przedszkola 19.09.2019 02.10.2019 PDFodp na petycje 6-2019.pdf
22 ORG.152.7.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds gospodarki nieruchomościami

PDFpetycja 7-2019.pdf dot. opracowania w szkołach harmonogramu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym 26.09.2019 20.12.2019 PDFodp na petycje 7-2019.pdf
23 ORG.152.8.2019

Wójt Gminy Lubsza

Sekretarz Gminy

PDFpetycja 8-2019.pdf dot. zmiany przepisów prawa 04.10.2019 25.10.2019 PDFodp na petycje 8-2019.pdf
24 ORG.152.9.2019

Wójt Gminy Lubsza

Skarbnik Gminy

PDFpetycja 9-2019.pdf dot. płatnosci bezgotówkowych 15.10.2019 06.12.2019 PDFodpowiedż na petycję 9-2019.pdf
25 ORG.152.10.2019

Wójt Gminy Lubsza

Sekretarz Gminy

PDFpetycja 10-2019.pdf dot. akcji wspierania bezpieczeństwa na drogach 23.10.2019 28.10.2019 PDFodp na petycje 10-2019.pdf
26 ORG.152.11.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja 11-2019.pdf dot. obowiązku umieszczania informacji na przystankach, peronach, stacjach  05.11.2019 05.02.2020 PDFodpowiedż na petycję 11-2019.pdf
27 ORG.152.12.2019 Rada Gminy Lubsza PDFpetycja 12-2019.pdf dot. zmiany przepisów prawa   18.11.2019 03.12.2019

PDFodp na petycje 12-2019.pdf

PDFuchwała 105-2019.pdf

PDFuchwała 106-2019.pdf

28 ORG.152.13.2019 Rada Gminy Lubsza PDFpetycja 13-2019.pdf dot. zmiany przepisów prawa 29.11.2019 20.12.2019

PDFodpowiedź na petycję 13-2019.pdf

PDFuchwala 116-2019.pdf

PDFuchwala 117-2019.pdf

29 ORG.152.14.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. rady gminy i informatyki

PDFpetycja 14-2019.pdf dot. zmiany przepisów prawa oraz poparcie w formie uchwały petycji przesłanej do Konferencji Episkopatu Polski 6.12.2019 17.02.2020

PDFodp na petycje 14-2019.pdf

PDFodpowiedź na petycję 14-2019.pdf

PDFuchwala 126-2020.pdf

30 ORG.152.1.2020

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. rady gminy i informatyki

PDFpetycja 1-2020.pdf dot. negatywnego stanowiska m.in. wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego 23.03.2020 01.06.2020 PDFuchwała 151-2020.pdf
31 ORG.152.2.2020

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds.zamówień publicznych

PDFpetycja 2-2020.pdf dot. elektronizacji zamówień publicznych 27.03.2020    
32 ORG.152.3.2020

Rada Gminy Lubsza

stan. ds. rady gminy i informatyki

PDFpetycja 3-2020.pdf dot. wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej 02.04.2020 01.06.2020 PDFuchwała 152-2020.pdf
33. ORG.152.4.2020

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. oświaty

PDFpetycja 4-2020.pdf dot. nie łączenia klas III 27.05.2020 04.06.2020 PDFodpowiedż na petycję 4-2020.pdf
34 ORG.152.5.2020

Rada Gminy Lubsza

stan. ds. rady gminy i informatyki

PDFpetycja 5-2020.pdf w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 01.06.2020 07.07.2020 PDFuchwala 162-2020.pdf
35 ORG.152.6.2020

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. oświaty

PDFpetycja 6-2020.pdf dot. programu edukacyjnego "Przygotujemy lepszy świat" 07.08.2020 28.08.2020 PDFodpowiedż na petycję 6-2020.pdf
36 ORG.152.7.2020

Wójt Gminy Lubsza

Sekretarz Gminy

PDFpetycja 7-2020.pdf dot. udostępniania płynów do dezynfekcji  21.08.2020 26.10.2020 PDFodpowiedż na petycję 7-2020.pdf