Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje

PDFinformacja o petycjach w 2015r..pdf

PDFInformacja o petycjach w 2016r..pdf

PDFinformacja o petycjach za 2017.pdf

PDFinformacja o petycjach za 2018r.pdf

PDFinformacja o petycjach w 2019 r..pdf

DOCXinformacja o petycjach za 2020.docx

PDFZbiorcza informacja o petycjach za 2021 r.pdf

 

Zestawienie petycji złożonych w 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 roku

Procedura organizacji  przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania petycji  w Urzędzie Gminy w Lubszy:

Zarządzenie nr WG.0050.72.2016

Lp

Nr pozycji w rejestrze petycji

Organ rozpatrujący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji
1
ORG. 152.1.2016
Wójt Gminy
stan. d/s oświaty
PDFpetycja 1.pdf
Przeniesienie               w roku szkolnym 2016/17  uczniów klasy pierwszej ze SP w Dobrzyniu do SP w Lubszy
30.05.2016
29.08.2016
Bez rozpatrzenia
 
2
152.2.2016
Wójt Gminy
stan. ds. ochrony środowiska
PDFpetycja 2.pdf
Archiwizacja w zasobach urzędu wniosku wraz z załącznikami – jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia „Wójt Gminy”
22.07.2016
16.08.2016
pozytywnie
PDFodp na petycje 2.pdf
 
3
ORG. 152.3.2016
Wójt Gminy
stan. ds. ochrony środowiska
PDFpetycja 3.pdf
Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis www) zakładki „Czyste Powietrze”
02.11.2016
01.02.2017
negatywnie
PDFodp na petycje 3.pdf
4
ORG.152.1.2017
Wójt Gminy Lubsza
stan.ds. rolnictwa, leśnictwa, gospod. wodnej oraz pozyskiwania środków z funduszy UE w zakresie działalności rolniczej i gospodarczej
PDFpetycja 1-2017.pdf
uprawy GMO na terenach gminy
03.04.2017r.
30.06.2017r.
bez rozpatrzenia
5
ORG.152.2.2017
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 2-2017.pdf
przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017
10.05.2017r.
08.08.2017r
PDFodpowiedź na petycję z dn. 10.05.2017.pdf
6
ORG.152.3.2017
Wójt Gminy
stan. ds. ochrony środowiska
PDFpetycja.pdf
dot. uciążliwości zapachowej
10.07.2017r.
22.09.2017r.
PDFodpowiedx na petycje 3.pdf
7.
ORG.152.4.2017
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 4-2017.pdf
dot. przekazania wniosku do podległych Placówek Oświatowych
08.09.2017r.
09.10.2017r.
PDFodp.na petycję 4-2017.pdf
8
ORG.152.5.2017
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg
PDFpetycja 5.pdf
dot. prośby o podjęcie działania polegające na wydaniu decyzji o zakazie ruchu sam. cieżarowych 
03.10.2017
24.10.2017r
PDFpetycja 5-2017.pdf
9
ORG.152.6.2017
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja.pdf
dot. poprawy efektywności energetycznej
05.12.2017r.
05.03.2018r.
PDFpetycja 6-2017.pdf
10
ORG.152.1.2018
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg
PDFpetycja 1-2018.pdf
dot. budowy drogi oraz oświetlenia wzdłuż dz. nr ewid. 538 w Szydłowicach
26.01.2018
01.03.2018
PDFodpowiedz na petecje 1-2018.pdf
11
ORG.152.2.2018
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 2-2018.pdf
dot. efektywności energetycznej
 
30.04.2018
30.07.2018r.
PDFodpowiedz na petycje.pdf
12
ORG.152.3.2018
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg
PDFpetycja 3-2018.pdf
dot. wykonania drogi asfaltowej
16.07.2018
31.07.2018
PDFodpowiedz na petecje 3-2018.pdf
13
ORG.152.4.2018
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 4-2018.pdf
dot. efektywności energetycznej
20.08.2018r.
19.11.2018r.
PDFodpowiedź na petycję 4-2018.pdf
14
ORG.152.5.2018
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 5-2018.pdf
dot. efektywności energetycznej
13.09.2018
12.12.2018
PDFodpowiedź na petycję 5-2018.pdf
15
ORG.152.6.2018.
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. oświaty
PDFpetycja 6-2018.pdf
dot. programu "Wzorowa Łazienka"
20.09.2018
24.10.2018
PDFodpowiedź na petycję 6-2018.pdf
16
ORG.152.1.2019
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 1-2019.pdf
dot. Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019
08.03.2019
 
PDFodp na petycje 1-2019.pdf
17
ORG.152.2.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 2-2019.pdf
dot. redukcji kosztów związanych z korzystaniem usług telekomunikacyjnych
29.05.2019
 
PDFodp na petycje 2-2019.pdf
18
ORG.152.3.2019
Wójt Gminy
stan. ds. ochrony środowiska
PDFpetycja 3-2019.pdf
dot. czystego środowiska 
07.06.2019
28.08.2019
PDFodp na petycje 3-2019.pdf
19
ORG.152.4.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 4-2019.pdf
dot.wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
05.08.2019
30.10.2019
PDFodp na petycje 4-2019.pdf
20
ORG.152.5.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. kadr
PDFpetycja 5-2019.pdf
dot. przywrócenia autobusu
09.09.2019
10.09.2019
PDFodp na petycje 5-2019.pdf
21
ORG.152.6.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. oświaty
PDFpetycja 6-2019.pdf
dot. nieprzenoszenie przedszkola
19.09.2019
02.10.2019
PDFodp na petycje 6-2019.pdf
22
ORG.152.7.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds gospodarki nieruchomościami
PDFpetycja 7-2019.pdf
dot. opracowania w szkołach harmonogramu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym
26.09.2019
20.12.2019
PDFodp na petycje 7-2019.pdf
23
ORG.152.8.2019
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 8-2019.pdf
dot. zmiany przepisów prawa
04.10.2019
25.10.2019
PDFodp na petycje 8-2019.pdf
24
ORG.152.9.2019
Wójt Gminy Lubsza
Skarbnik Gminy
PDFpetycja 9-2019.pdf
dot. płatnosci bezgotówkowych
15.10.2019
06.12.2019
PDFodpowiedż na petycję 9-2019.pdf
25
ORG.152.10.2019
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 10-2019.pdf
dot. akcji wspierania bezpieczeństwa na drogach
23.10.2019
28.10.2019
PDFodp na petycje 10-2019.pdf
26
ORG.152.11.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 11-2019.pdf
dot. obowiązku umieszczania informacji na przystankach, peronach, stacjach 
05.11.2019
05.02.2020
PDFodpowiedż na petycję 11-2019.pdf
27
ORG.152.12.2019
Rada Gminy Lubsza
PDFpetycja 12-2019.pdf
dot. zmiany przepisów prawa  
18.11.2019
03.12.2019
PDFodp na petycje 12-2019.pdf
PDFuchwała 105-2019.pdf
PDFuchwała 106-2019.pdf
28
ORG.152.13.2019
Rada Gminy Lubsza
PDFpetycja 13-2019.pdf
dot. zmiany przepisów prawa
29.11.2019
20.12.2019
PDFodpowiedź na petycję 13-2019.pdf
PDFuchwala 116-2019.pdf
PDFuchwala 117-2019.pdf
29
ORG.152.14.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 14-2019.pdf
dot. zmiany przepisów prawa oraz poparcie w formie uchwały petycji przesłanej do Konferencji Episkopatu Polski
6.12.2019
17.02.2020
PDFodp na petycje 14-2019.pdf
PDFodpowiedź na petycję 14-2019.pdf
PDFuchwala 126-2020.pdf
30
ORG.152.1.2020
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 1-2020.pdf
dot. negatywnego stanowiska m.in. wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego
23.03.2020
01.06.2020
PDFuchwała 151-2020.pdf
31
ORG.152.2.2020
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds.zamówień publicznych
PDFpetycja 2-2020.pdf
dot. elektronizacji zamówień publicznych
27.03.2020
 
 
32
ORG.152.3.2020
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 3-2020.pdf
dot. wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej
02.04.2020
01.06.2020
PDFuchwała 152-2020.pdf
33.
ORG.152.4.2020
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. oświaty
PDFpetycja 4-2020.pdf
dot. nie łączenia klas III
27.05.2020
04.06.2020
PDFodpowiedż na petycję 4-2020.pdf
34
ORG.152.5.2020
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 5-2020.pdf
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
01.06.2020
07.07.2020
PDFuchwala 162-2020.pdf
35
ORG.152.6.2020
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. oświaty
PDFpetycja 6-2020.pdf
dot. programu edukacyjnego "Przygotujemy lepszy świat"
07.08.2020
28.08.2020
PDFodpowiedż na petycję 6-2020.pdf
36
ORG.152.7.2020
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 7-2020.pdf
dot. udostępniania płynów do dezynfekcji 
21.08.2020
26.10.2020
PDFodpowiedż na petycję 7-2020.pdf
37
ORG.152.8.2020
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 8-2020.pdf
dot. przyjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
14.12.2020
10.02.2021
PDFodpowiedż na petycję 8-2020.pdf
38
ORG.152.1.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 1-2021.pdf
PDFpetycja 1-2021 - uzupełnienie.pdf
dot. STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej szczepionce
05.01.2021
18.01.2021
10.02.2021
PDFodpowiedż na petycję 1-2021.pdf
39
ORG.152.2.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 2-2021.pdf
PDFpetycja 2-2021 - uzupełnienie.pdf
Poprawmy odporność tysięcy starszych ludzi w Polsce
19.01.2021
08.02.2021
19.02.2021
Petycja została wycofana w dniu 17.02.2021 r.
PDFpetycja 2-2021 - wycofanie z dnia 17.02.2021r..pdf
40
ORG.152.3.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 3-2021.pdf
PDFD167 2021 02 09 Petycja do gmin ws Referendum Ludowego.pdf
PDF1 UZASADNIENIE Deklaracja Samostanowienia Narodu Polskiego.pdf
PDF2 Metoda przeprowadzenia Referendum Ludowego Art.4 zarządzanie BEZPOSREDNIE PLAN.pdf
PDF3 Kodeks Wyborczy Projekt v10 z dnia 2020 11 30.pdf
PDF4 Ustrój Prezydencko-Ludowy wg T. Garland w.3 z dnia 2020 06 28 oraz wykaz zmian WIR wg Prof. M. Matyji.pdf
dot. przeprowadzenia referendum ludowego
10.02.2021
10.05.2021

PDFodpowiedż na petycję 3-2021.pdf

PDFuchwala 222-2021.pdf

41
ORG.152.4.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 4-2021.pdf
dot. publikacji petycji
23.02.2021
26.02.2021
PDFodpowiedż na petycję 4-2021.pdf
42
ORG.152.5.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 5-2021.pdf
dot. poparcia Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
02.02.202130
02.06.2021

PDFodpowiedź na petycję 5-2021.pdf

PDFuchwala 223-2021.pdf

43
ORG.152.6.2021
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 6-2021.pdf
dot. "podwórko NIVEA"
01.04.2021
17.05.2021
PDFodpowiedż na petycję 6-2021.pdf
44.
ORG.152.7.2021
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 7-2021.pdf
dot. przekazania placówkom edukacyjnym informacji o programie "Gotuj się na zmiany"
15.08.2021
08.10.2021
PDFodpowiedż na petycję 7-2021.pdf
45.
ORG.152.8.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 8-2021.pdf
dot. podjęcia działań ratowniczych
22.12.2021r
20.01.2022
PDFuchwala 277-2022.pdf
46.
ORG.152.1.2022
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg
PDFpetycja 1-2022.pdf
dot. utwardzenia i umożliwienia wjazdu  na działki przy ulicy Spacerowej w Michałowicach
03.01.2022
 
 
47.
ORG.152.2.2022
Wójt Gminy
stan. ds. ochrony środowiska
PDFpetycja 2-2022.pdf
dot. zmiany programu ochrony powietrza
16.02.2022
23.02.2022
PDFodpowiedż na petycję 2-2022.pdf
48.
ORG.152.3.2022
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 3-2022.pdf
dot. zmiany programu ochrony powietrza
04.03.2022
17.03.2022
PDFodpowiedż na petycję 3-2022.pdf
49
ORG.152.4.2022
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 4-2022.pdf
dot. napływu Ukraińców do Polski, i obniżenia poziomu nauki w polskich szkołach,
12.04.2022
20.04.2022
PDFpetycja 4-2022.pdf