Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje

PDFinformacja o petycjach w 2015r..pdf (19,97KB)
PDFInformacja o petycjach w 2016r..pdf (86,68KB)
PDFinformacja o petycjach za 2017.pdf (20,03KB)
PDFinformacja o petycjach za 2018r.pdf (22,52KB)
PDFinformacja o petycjach w 2019 r..pdf (19,89KB)
DOCXinformacja o petycjach za 2020.docx (11,55KB)
PDFZbiorcza informacja o petycjach za 2021 r.pdf (185,71KB)
PDFZbiorcza informacja o petycjach za 2022r.pdf (172,36KB)
 
Zestawienie petycji złożonych w 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 roku
Procedura organizacji  przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania petycji  w Urzędzie Gminy w Lubszy:
Zarządzenie nr WG.0050.72.2016
Lp
Nr pozycji w rejestrze petycji
Organ rozpatrujący petycję
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin rozpatrzenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji
1
ORG. 152.1.2016
Wójt Gminy
stan. d/s oświaty
PDFpetycja 1.pdf (133,92KB)
Przeniesienie               w roku szkolnym 2016/17  uczniów klasy pierwszej ze SP w Dobrzyniu do SP w Lubszy
30.05.2016
29.08.2016
Bez rozpatrzenia
 
2
152.2.2016
Wójt Gminy
stan. ds. ochrony środowiska
PDFpetycja 2.pdf (748,12KB)
Archiwizacja w zasobach urzędu wniosku wraz z załącznikami – jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia „Wójt Gminy”
22.07.2016
16.08.2016
pozytywnie
PDFodp na petycje 2.pdf (103,47KB)
 
3
ORG. 152.3.2016
Wójt Gminy
stan. ds. ochrony środowiska
PDFpetycja 3.pdf (472,22KB)
Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis www) zakładki „Czyste Powietrze”
02.11.2016
01.02.2017
negatywnie
PDFodp na petycje 3.pdf (117,76KB)
4
ORG.152.1.2017
Wójt Gminy Lubsza
stan.ds. rolnictwa, leśnictwa, gospod. wodnej oraz pozyskiwania środków z funduszy UE w zakresie działalności rolniczej i gospodarczej
PDFpetycja 1-2017.pdf (96,04KB)
uprawy GMO na terenach gminy
03.04.2017r.
30.06.2017r.
bez rozpatrzenia
5
ORG.152.2.2017
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 2-2017.pdf (852,40KB)
przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017
10.05.2017r.
08.08.2017r
PDFodpowiedź na petycję z dn. 10.05.2017.pdf (131,62KB)
6
ORG.152.3.2017
Wójt Gminy
stan. ds. ochrony środowiska
PDFpetycja.pdf (856,13KB)
dot. uciążliwości zapachowej
10.07.2017r.
22.09.2017r.
PDFodpowiedx na petycje 3.pdf (164,24KB)
7.
ORG.152.4.2017
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 4-2017.pdf (440,84KB)
dot. przekazania wniosku do podległych Placówek Oświatowych
08.09.2017r.
09.10.2017r.
PDFodp.na petycję 4-2017.pdf (245,49KB)
8
ORG.152.5.2017
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg
PDFpetycja 5.pdf (155,90KB)
dot. prośby o podjęcie działania polegające na wydaniu decyzji o zakazie ruchu sam. cieżarowych 
03.10.2017
24.10.2017r
PDFpetycja 5-2017.pdf (69,16KB)
9
ORG.152.6.2017
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja.pdf (1,81MB)
dot. poprawy efektywności energetycznej
05.12.2017r.
05.03.2018r.
PDFpetycja 6-2017.pdf (36,87KB)
10
ORG.152.1.2018
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg
PDFpetycja 1-2018.pdf (178,96KB)
dot. budowy drogi oraz oświetlenia wzdłuż dz. nr ewid. 538 w Szydłowicach
26.01.2018
01.03.2018
PDFodpowiedz na petecje 1-2018.pdf (55,66KB)
11
ORG.152.2.2018
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 2-2018.pdf (371,75KB)
dot. efektywności energetycznej
 
30.04.2018
30.07.2018r.
PDFodpowiedz na petycje.pdf (678,23KB)
12
ORG.152.3.2018
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg
PDFpetycja 3-2018.pdf (123,55KB)
dot. wykonania drogi asfaltowej
16.07.2018
31.07.2018
PDFodpowiedz na petecje 3-2018.pdf (36,75KB)
13
ORG.152.4.2018
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 4-2018.pdf (4,73MB)
dot. efektywności energetycznej
20.08.2018r.
19.11.2018r.
PDFodpowiedź na petycję 4-2018.pdf (283,85KB)
14
ORG.152.5.2018
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 5-2018.pdf (2,99MB)
dot. efektywności energetycznej
13.09.2018
12.12.2018
PDFodpowiedź na petycję 5-2018.pdf (279,10KB)
15
ORG.152.6.2018.
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. oświaty
PDFpetycja 6-2018.pdf (418,71KB)
dot. programu "Wzorowa Łazienka"
20.09.2018
24.10.2018
PDFodpowiedź na petycję 6-2018.pdf (48,12KB)
16
ORG.152.1.2019
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 1-2019.pdf (393,84KB)
dot. Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019
08.03.2019
 
PDFodp na petycje 1-2019.pdf (164,09KB)
17
ORG.152.2.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 2-2019.pdf (1,38MB)
dot. redukcji kosztów związanych z korzystaniem usług telekomunikacyjnych
29.05.2019
 
PDFodp na petycje 2-2019.pdf (351,43KB)
18
ORG.152.3.2019
Wójt Gminy
stan. ds. ochrony środowiska
PDFpetycja 3-2019.pdf (492,32KB)
dot. czystego środowiska 
07.06.2019
28.08.2019
PDFodp na petycje 3-2019.pdf (129,23KB)
19
ORG.152.4.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 4-2019.pdf (83,82KB)
dot.wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
05.08.2019
30.10.2019
PDFodp na petycje 4-2019.pdf (286,99KB)
20
ORG.152.5.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. kadr
PDFpetycja 5-2019.pdf (51,73KB)
dot. przywrócenia autobusu
09.09.2019
10.09.2019
PDFodp na petycje 5-2019.pdf (31,79KB)
21
ORG.152.6.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. oświaty
PDFpetycja 6-2019.pdf (512,30KB)
dot. nieprzenoszenie przedszkola
19.09.2019
02.10.2019
PDFodp na petycje 6-2019.pdf (56,16KB)
22
ORG.152.7.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds gospodarki nieruchomościami
PDFpetycja 7-2019.pdf (465,28KB)
dot. opracowania w szkołach harmonogramu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym
26.09.2019
20.12.2019
PDFodp na petycje 7-2019.pdf (256,59KB)
23
ORG.152.8.2019
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 8-2019.pdf (115,69KB)
dot. zmiany przepisów prawa
04.10.2019
25.10.2019
PDFodp na petycje 8-2019.pdf (57,96KB)
24
ORG.152.9.2019
Wójt Gminy Lubsza
Skarbnik Gminy
PDFpetycja 9-2019.pdf (1,02MB)
dot. płatnosci bezgotówkowych
15.10.2019
06.12.2019
PDFodpowiedż na petycję 9-2019.pdf (38,82KB)
25
ORG.152.10.2019
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 10-2019.pdf (348,34KB)
dot. akcji wspierania bezpieczeństwa na drogach
23.10.2019
28.10.2019
PDFodp na petycje 10-2019.pdf (25,73KB)
26
ORG.152.11.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki komunalnej
PDFpetycja 11-2019.pdf (118,44KB)
dot. obowiązku umieszczania informacji na przystankach, peronach, stacjach 
05.11.2019
05.02.2020
PDFodpowiedż na petycję 11-2019.pdf (30,90KB)
27
ORG.152.12.2019
Rada Gminy Lubsza
PDFpetycja 12-2019.pdf (304,13KB)
dot. zmiany przepisów prawa  
18.11.2019
03.12.2019
PDFodp na petycje 12-2019.pdf (139,21KB)
PDFuchwała 105-2019.pdf (196,55KB)
PDFuchwała 106-2019.pdf (451,90KB)
28
ORG.152.13.2019
Rada Gminy Lubsza
PDFpetycja 13-2019.pdf (308,15KB)
dot. zmiany przepisów prawa
29.11.2019
20.12.2019
PDFodpowiedź na petycję 13-2019.pdf (90,89KB)
PDFuchwala 116-2019.pdf (97,14KB)
PDFuchwala 117-2019.pdf (127,09KB)
29
ORG.152.14.2019
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 14-2019.pdf (664,18KB)
dot. zmiany przepisów prawa oraz poparcie w formie uchwały petycji przesłanej do Konferencji Episkopatu Polski
6.12.2019
17.02.2020
PDFodp na petycje 14-2019.pdf (32,42KB)
PDFodpowiedź na petycję 14-2019.pdf (335,23KB)
PDFuchwala 126-2020.pdf (111,41KB)
30
ORG.152.1.2020
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 1-2020.pdf (804,02KB)
dot. negatywnego stanowiska m.in. wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego
23.03.2020
01.06.2020
PDFuchwała 151-2020.pdf (47,83KB)
31
ORG.152.2.2020
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds.zamówień publicznych
PDFpetycja 2-2020.pdf (314,51KB)
dot. elektronizacji zamówień publicznych
27.03.2020
 
 
32
ORG.152.3.2020
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 3-2020.pdf (191,18KB)
dot. wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej
02.04.2020
01.06.2020
PDFuchwała 152-2020.pdf (67,46KB)
33.
ORG.152.4.2020
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. oświaty
PDFpetycja 4-2020.pdf (176,64KB)
dot. nie łączenia klas III
27.05.2020
04.06.2020
PDFodpowiedż na petycję 4-2020.pdf (94,63KB)
34
ORG.152.5.2020
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 5-2020.pdf (426,90KB)
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
01.06.2020
07.07.2020
PDFuchwala 162-2020.pdf (119,81KB)
35
ORG.152.6.2020
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. oświaty
PDFpetycja 6-2020.pdf (512,84KB)
dot. programu edukacyjnego "Przygotujemy lepszy świat"
07.08.2020
28.08.2020
PDFodpowiedż na petycję 6-2020.pdf (40,56KB)
36
ORG.152.7.2020
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 7-2020.pdf (1,59MB)
dot. udostępniania płynów do dezynfekcji 
21.08.2020
26.10.2020
PDFodpowiedż na petycję 7-2020.pdf (151,85KB)
37
ORG.152.8.2020
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 8-2020.pdf (83,66KB)
dot. przyjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
14.12.2020
10.02.2021
PDFodpowiedż na petycję 8-2020.pdf (392,56KB)
38
ORG.152.1.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 1-2021.pdf (348,72KB)
PDFpetycja 1-2021 - uzupełnienie.pdf (181,63KB)
dot. STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej szczepionce
05.01.2021
18.01.2021
10.02.2021
PDFodpowiedż na petycję 1-2021.pdf (412,71KB)
39
ORG.152.2.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 2-2021.pdf (221,96KB)
PDFpetycja 2-2021 - uzupełnienie.pdf (239,20KB)
Poprawmy odporność tysięcy starszych ludzi w Polsce
19.01.2021
08.02.2021
19.02.2021
Petycja została wycofana w dniu 17.02.2021 r.
PDFpetycja 2-2021 - wycofanie z dnia 17.02.2021r..pdf (329,50KB)
40
ORG.152.3.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 3-2021.pdf (184,63KB)
PDFD167 2021 02 09 Petycja do gmin ws Referendum Ludowego.pdf (109,20KB)
PDF1 UZASADNIENIE Deklaracja Samostanowienia Narodu Polskiego.pdf (87,69KB)
PDF2 Metoda przeprowadzenia Referendum Ludowego Art.4 zarządzanie BEZPOSREDNIE PLAN.pdf (825,06KB)
PDF3 Kodeks Wyborczy Projekt v10 z dnia 2020 11 30.pdf (43,70KB)
PDF4 Ustrój Prezydencko-Ludowy wg T. Garland w.3 z dnia 2020 06 28 oraz wykaz zmian WIR wg Prof. M. Matyji.pdf (226,06KB)
dot. przeprowadzenia referendum ludowego
10.02.2021
10.05.2021
PDFodpowiedż na petycję 3-2021.pdf (30,62KB)
PDFuchwala 222-2021.pdf (153,87KB)
41
ORG.152.4.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 4-2021.pdf (47,11KB)
dot. publikacji petycji
23.02.2021
26.02.2021
PDFodpowiedż na petycję 4-2021.pdf (25,98KB)
42
ORG.152.5.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 5-2021.pdf (350,72KB)
dot. poparcia Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
02.02.202130
02.06.2021
PDFodpowiedź na petycję 5-2021.pdf (410,56KB)
PDFuchwala 223-2021.pdf (150,01KB)
43
ORG.152.6.2021
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 6-2021.pdf (1,13MB)
dot. "podwórko NIVEA"
01.04.2021
17.05.2021
PDFodpowiedż na petycję 6-2021.pdf (36,05KB)
44.
ORG.152.7.2021
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 7-2021.pdf (713,82KB)
dot. przekazania placówkom edukacyjnym informacji o programie "Gotuj się na zmiany"
15.08.2021
08.10.2021
PDFodpowiedż na petycję 7-2021.pdf (131,49KB)
45.
ORG.152.8.2021
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 8-2021.pdf (929,72KB)
dot. podjęcia działań ratowniczych
22.12.2021r
20.01.2022
PDFuchwala 277-2022.pdf (166,82KB)
46.
ORG.152.1.2022
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg
PDFpetycja 1-2022.pdf (101,08KB)
dot. utwardzenia i umożliwienia wjazdu  na działki przy ulicy Spacerowej w Michałowicach
03.01.2022
 
PDFodpowiedź na petycję nr 1-2022.pdf (194,96KB)
47.
ORG.152.2.2022
Wójt Gminy
stan. ds. ochrony środowiska
PDFpetycja 2-2022.pdf (1 009,14KB)
dot. zmiany programu ochrony powietrza
16.02.2022
23.02.2022
PDFodpowiedż na petycję 2-2022.pdf (60,91KB)
48.
ORG.152.3.2022
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 3-2022.pdf (986,63KB)
dot. zmiany programu ochrony powietrza
04.03.2022
17.03.2022
PDFodpowiedż na petycję 3-2022.pdf (75,83KB)
49
ORG.152.4.2022
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 4-2022.pdf (354,51KB)
dot. napływu Ukraińców do Polski, i obniżenia poziomu nauki w polskich szkołach,
12.04.2022
20.04.2022
PDFpetycja 4-2022.pdf (354,51KB)
50
ORG.152.5.2022
Wójt Gminy Lubsza
stan.ds. rolnictwa, leśnictwa, gospod. wodnej oraz pozyskiwania środków z funduszy UE w zakresie działalności rolniczej i gospodarczej
PDFpetycja 5-2022.pdf (356,04KB)
dot. zagospodarowania odpadów komunalnych i termomodernizacji
10.07.2022
10.08.2022
PDFpetycja 5-2022.pdf (124,83KB)
51
ORG.152.6.2022
Rada Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 6-2022.pdf (234,33KB)
dot. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
01.08.2022
20.09.2022
PDFuchwała 320-2022 2.pdf (205,56KB)
52
ORG.152.7.2022
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 7-2022.pdf (2,65MB)
dot. ochrony zdrowia
17.10.2022
16.01.2023
PDFodpowiedź na petycję nr 7-2022.pdf (191,89KB)
53
ORG.152.8.2022
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 8-2022.pdf (464,96KB)
dot. prac nad udostępnianiem danych przestrzennych
08.11.2022
07.02.2023
PDFodpowiedź na petycję 8-2022.pdf (188,12KB)
54
ORG.152.1.2023
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 1-2023 Inicjatywa - Cyberbezpieczenstwo -Jawnosc i Transparentnosc.pdf (146,52KB)
dot. bezpieczeństwa danych
11.09.2023
10.12.2023
PDFodpowiedź na petycję z dn 11.09.2023-sig.pdf (392,95KB)
55.
ORG.152.2.2023
Wójt Gminy Lubsza
Sekretarz Gminy
PDFpetycja 2-2023.pdf (228,48KB)
dot.  Robotyzacja Automatyzacja i sanacja pracy Gmin janwosc i transprentnosc 
30.10.2023
30.01.2024
PDFodpowiedź na petycję z dn 30.10.2023-sig.pdf (398,55KB)
56
ORG.152.3.2023
Wójt Gminy Lubsza
Skarbniik Gminy
PDFpetycja 3-2023.pdf (164,88KB)dot.
dot. podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługa płatności dokonywanych online
23.11.2023
20.12.2023
PDFodpowiedź na petycję-sig.pdf (329,90KB)
57
ORG.152.1.2024
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. kadr
PDFpetycja 1-2024 skan.pdf (2,45MB)
PDFpetycja 1-2024.pdf (255,12KB)
dot. Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania - za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości - Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych  oraz Zaplanowanie wdrożeń, szkoleń i audytów w tym zakresie
 
11.01.2024 r
11.04.2024
PDFodpowiedź na petycję 1- 2024-sig.pdf (315,66KB)
58
ORG.152.2.2024
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. kadr
PDFpetycja 2-2024.pdf (245,22KB)
PDFformularz petycja.pdf (40,20KB)
dot. wydatków w związku z promocją gminy
05.03.2024
05.06.2024
 
59
ORG.152.3.2024
Wójt Gminy Lubsza
stan. ds. rady gminy i informatyki
PDFpetycja 3-2024.pdf (627,99KB)
dot. automatyzacji procesów
09.05.2024
09,08,2024