Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi / Zamówienia publiczne 2016

 • Ogłoszenie o zamówieniu 

  Schowek01.jpeg

  Lubsza, dnia 07.12.2016r.

  Nr ZP.zo.271.5.2016

  Ogłoszenie o zamówieniu dot. dostawy : 

  Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach w ramach projektu

   „Edukacja w gminie Lubsza przepisem na sukces”

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Schowek01.jpeg

  o wartości  większej od 50 tyś. złotych i mniejszej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

  dot. usługi : Realizacja zajęć oraz wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach w ramach projektu pn.

   „Edukacja w gminie Lubsza przepisem na sukces”

 • Zaproszenie

  do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie  usługi dotyczącej :  opracowania  dokumentu pn. „Analiza efektywności kosztowej”  dla zadania „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”. 

 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe dot. „Zarządzania projektem Edukacja w gminie Lubsza przepisem na sukces

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa siłowni plenerowych w gminie Lubsza"

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Gmina Lubsza, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, tel./fax: 077 411 86 30, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu , prowadzonym w trybie bezprzetargowym – zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.: „ Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Gminie Lubsza”

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Ogłoszenie o zamówieniu pn: Budowa boiska sportowego w Lubszy, zamieszczone w BZP pod numerem 310364-2016 z dnia 19.09.2016r.

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zamówieniu na budowę instalacji wentylacji mechanicznej oraz wody lodowej w budynku Urzędu Gminy w Lubszy przy ul. Brzeskiej 16 - ogłoszenie w BZP nr 161945-216 z dnia 27.07.2016r. 

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie dostawy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynków będących własnością Gminy Lubsza - ogłoszenie w BZP nr 161221-2016 z dnia 27.07.2016r. 

 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony "Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Lubsza", ogłoszony w BZP po numerem 131805-2016 z dnia 12.07.2016r

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2016
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  23-03-2016 14:04
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 7015
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl