Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka Nieruchomościami - wykazy

1. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Dobrzyń: działka nr 299/3 o pow. 0,0500 ha, R-  V. -  DOCWykaz dz-wa rola Dobrzyn.doc (34,50KB)

2. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Mąkoszyce: działka nr  34/39 o pow. 0,0337ha w części o pow. 0,0020 ha. Rodzaj użytku Bi. - DOCWykaz dz-wa Makoszyce.doc (35,00KB)

3. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Michałowice: działka nr  31 w części o pow. 0,6560 ha, RIIIb-0,088ha, RIVb-0,568ha. - DOCWykaz Michalowice.doc (37,00KB)

4. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Kościerzyce dz. nr 151o pow. 0,4100 ha, Rodzaj użytku –RIIIb - DOCWykaz Koscierzyce 151.doc (33,00KB)

5. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Mąkoszyce dz. nr  252/14 i nr 252/15 o łącz pow. 0,9826 ha, rodzaj użytku – ŁIV-0,0026 ha,RIIIa-0,6400ha, RIVb- 0,3400ha. -DOCWykaz Makoszyce.doc (33,50KB)

6. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Czepielowice  dz. nr 159 pow.0,28 ha, rodzaj użytku Bi - lokal użytkowy (kuchnia) -DOCXWykaz kuchnia Czepielowice.docx (16,49KB)

7. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Mąkoszyce dz. nr 79 w części o pow.0,04 ha  R IVa -  DOCWykaz dz-wa rola Makoszyce.doc (35,00KB)

8. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  - Kościerzyce działka nr  358/3 o pow. 0,0253 ha .  Rodzaj użytku: RIIIb - DOCXwykaz Koscierzyce.docx (15,34KB)

9. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  - Czepeilowice - lokal użytkowy - DOCXWykaz Czepielowice 394-8.docx (16,31KB)

10. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  - Szydłowice - lokal użytkowy o pow. 48 m2  - DOCXWykaz Szydlowice 163-3.docx (14,38KB)

11. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  - Kościerzyce działka nr 292/3 pow. 1,056ha   - DOCXWykaz Koscierzyce dz. 292-3.docx (16,59KB)

12. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  -  Dobrzyń: działka nr 250/4, Błota dz. nr 281, Lubsza dz. nr 446/13, dz. nr 277, Myśliborzyce dz.  nr 19, Michałowice dz . nr 173/1, Pisarzowice dz. nr 69/8  - DOCWykaz dz-wa pojemniki.doc (44,00KB)

13. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Szydłowice  działka nr 330 w części o pow. 0,25 ha  w tym: rola IIIa 0,25ha - DOCWykaz dz-wa rola Szydlowice.doc (35,50KB)

14. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Leśna Woda działka  nr 30/2 o pow. 0,0500ha, dz. nr 30/4 w części o pow. 0,1000 ha. Rodzaj użytku B, Bp. - DOCWykaz dz-wa Lesna Woda.doc (35,50KB)

15.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Czepielowice działka  dz. nr 607 o pow. 1,7200ha, Rodzaj użytku – RIVb  - 0,5600 ha, RV- 1,0400ha, ŁIV-0,1100ha, w-0,0100ha - dDOCWykaz Czepielowice.doc (35,00KB)

16.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Kościerzyce  dz. nr 190/3 pow. 0,1116 ha, rodzaj użytków RIVa; RVI. dz. nr 190/5 pow. 0,1122 ha, rodzaj użytków RIVa; RVI. dz. nr 190/6 pow. 0,1125 ha, rodzaj użytków RIVa. - DOCWykaz Koscierzyce 190-3, 190-5, 190-6.doc (44,00KB)

17.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -   Rogalice-działka nr  158/5 w części o pow. 0,0300ha oraz w części o pow. 0,6500 ha, rodz. użyt ŁIV - DOCWykaz dz-wa Rogalice.doc (36,50KB)

18.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Borucice Działka nr  99/3 o pow. 0,29 ha . Rodzaj użytku RVI- 0,2900 ha - DOCWykaz dz-wa rola Borucice.doc (36,00KB)

19.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Dobrzyń: działka nr 164/2  o pow. 0,28  ha w tym  RV – 0,27w-0,01 ha, dz. nr 165/2 o pow. 0,32 ha R V;  dz. nr 396 w cz. o pow. 0,24 ha (RV- 0,08; PsV- 0,16ha.)- DOCWykaz dz-wa rola Dobrzyn.doc (36,00KB)

20.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Mąkoszyce Działka nr  328/3 o pow. 0,23 ha  w tym: RIIIb-0,23ha. - DOCWykaz dz-wa rola Makoszyce.doc (35,00KB)

21  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -   Nowy Świat Działka nr  6/4  o pow. 1,33ha  w tym  RIIIa – 0,42 ha, RIIIb-0,77 ha, RV-0,14 ha. - DOCWykaz dz-wa rola Nowy îwiat1.doc (34,50KB)

22.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Nowy Świat  Działka nr  20/3  o pow. 1,0500ha   w części o pow. 0,8700ha rodzaj użytku: RVI-0,57ha; ŁIV-0,30 ha. - DOCWykaz dz-wa rola Nowy Swiat 20-3.doc (35,00KB)

23.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Raciszó Działka nr  20/8 o pow. 0,1720 ha  rodzaj użytku- RIVb. - DOCWykaz dz-wa rola Raciszow.doc (35,00KB)

 24.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -TArnowiec Działka nr  111/3o pow. 0,1867 ha, Rodzaj użytku:  Ł IV – 0,1867 ha.- DOCWykaz dz-wa rola Tarnowiec 111-3.doc (37,00KB)

25.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Pisarzowice dz. nr 99/13 o pow. 0,4700 ha, R - IIIa; dz. nr 99/15 o pow. 0,1800 ha, R -IIIa- DOCWykaz Pisarzowice.doc (32,50KB)

26. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Lubsza działka nr 631 o pow. 1,30 ha  w tym: RIVb-0,27 ha;RV-0,77ha; RVI-18ha; Lz-08ha.- DOCXWykaz dz-wa rola Lubsza.docx (14,56KB)

27. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Bąkowice działki Dz. nr 255/11 i nr 257/3  ark. m. 1   o łącznej pow. 0,2479 ha, drogi.; Dz. nr 257/14 a.m.1, o pow. 0,0034 ha, rodz. uż. B. -DOCXwykaz garaz Bakowice.docx (16,30KB)

28. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Dobrzyń: działka nr 250/4 w cz. o pow.2,0m2, Błota dz. nr 281 w cz. o pow. 2,0m2, Lubsza dz. nr 446/13 w cz. o pow. 2,0m2, dz. nr 277 w cz. o pow. 2,0 m2, Myśliborzyce dz.  nr 19 w cz. o pow.2,0m2, Michałowice dz . nr 173/1 w cz. o pow. 2,0 m2, Pisarzowice dz. nr 69/8 w cz. o pow. 4,0 m2,  Czepielowice dz. nr 394/7 w cz. o pow. 2,0 m2, Kościerzyce  dz. nr 256 w cz. o pow. 2,0 m2, Nowe Kolnie dz. nr 11 w cz. o pow. 2,0 m2, Szydłowice Dz. nr 368 w cz. o pow. 2,00 m2 - DOCWykaz dz-wa.doc (54,00KB)

 29. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Mąkoszyce działka nr  79 w części o pow.0,04 ha  R IVa . - DOCWykaz dz-wa rola Makoszyce.doc (35,00KB)

30. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Czepielowice Działka nr 633/1 o pow. 0,8500 ha  rodz. użytków: RVI-0,4200 ha, Lz- RVI-0,4300 ha.  Działka nr 633/2 w cz. o pow. 0,1500ha . rodz.uż. , Lz-PsV-0,1500 ha  - DOCWykaz dz-wa rola Czepielowice 663-1, 663-2.doc (37,50KB)

31. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Myśliborzyce dz. nr 19/4 pow. 0,0966 ha, rodzaj użytków RIIIb; dz. nr 19/2 pow. 0,0249 ha, rodzaj użytków RIIIb-0,0005ha, RIVa-0,0160ha, Bp-0,0084ha - DOCWykaz Mysliborzyce.doc (46,00KB)

32. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Czepielowice lokal użytkowy 34,44 m2  - DOCXWykaz Czepielowice nr 159.docx (16,43KB)

33. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Tarnowiec działka nr  368 o pow. 0,1600 ha, rodzaj użytku: RVI. - DOCWykaz dz-wa rola Tarnowiec.doc (37,00KB)

34. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   SPRZEDAŻY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  - Pisarzowice  dz. nr 73/7 o pow. 0,1547 ha, rodzaj użytku – RIVa - DOCWykaz Pisarzowice 73-7.doc (33,00KB)

35. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   SPRZEDAŻY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Lubsza  Dz. nr 453/1pow. 0,1373 ha  , rodzaj użytku: RV-0,0773ha,B-0,0600 ha  - DOCWykaz Lubsza.doc (37,50KB)

36. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   SPRZEDAŻY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Michałowice Dz. nr  30/13 o pow. 0,0894 ha, RIIIa  - 20141124-151750Wykaz dz-wa MICHALOWICE.doc.20141124-151750 (37,50KB)

37. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   NAJMU - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Szydłowice - Lokal użytkowy o pow. 47,53 m2  - DOCXWykaz Szydlowice 163-3.docx (14,38KB)

38. WYKAZ    SPRZEDAŻY   UDZIAŁU  W  NIERUCHOMOŚCI  WSPÓLNEJ NA RZECZ WSPÓŁWŁAŚCICIELA  - Nowe Kolnie działka nr 127 zabudowana  budynkiem   mieszkalno - usługowym nr 16, w którym znajduje lokal mieszkalny będący własnością prywatną  oraz  świetlica wiejska - DOCXwykaz Nowe Kolnie.docx (14,88KB)

39. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Czepielowice lokal użytkowy składający się z sali gimnastycznej o pow. 480 m2 - DOCXWykaz CZEPIELOWICE.docx (16,51KB)

40. W Y K A Z   NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - DOCWykaz dz-wa Lubsza446-13, KOścierzyce 256, Piastowice 100.doc (38,50KB)

41.WYKAZ  LOKALI  USŁUGOWYCH  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ,  UŁAMKOWEJ  CZĘŚCI  GRUNTU ,  POŁOŻONYCH   W SZYDŁOWICACH,  STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  GMINY  LUBSZA - DOCXWYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH.docx (21,75KB)

42.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Mąkoszyce, Działka nr  113/2 o pow. 0,0700 ha  rodzaj użytku: RIIIb. - DOCWykaz Makoszyce 113-2.doc (36,00KB)

43.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -Lubsza, Działka nr 30 w części o pow. 0,7100 ha, rodzaj użytku: RVI - DOCWykaz Lubsza.doc (35,50KB)

44. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   SPRZEDAŻY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Mąkoszyce  Dz. nr  83/11 B-RIIIa, o pow. 0,0372ha; nr 83/8 RIIIa  o  pow. 0,0826 ha; dz. nr 83/9 B- RIIIa  o pow. 0,0570 ha - DOCWykaz Makoszyce 83-11, 88-8, 83-9.doc (35,00KB)

45. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Lubsza Dz. nr 440/6w części o pow. 0,0150 ha - DOCWykaz Lubsza.doc (32,00KB)

46. W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Lubsza Działka nr  297 o pow. 1,2900 ha- DOCWykaz dz-wa Lubsza 297 basen.doc (36,00KB)

47. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Nowy Świat: DZIAŁKI NR 301/8,301/5,301/9 -DOCWykaz NOWY Swiat 301-8-9.doc (41,00KB)

48. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - dz. nr 222 obrębu Rogalice - DOCWykaz dz-wa Rogalice 222.doc (36,00KB)

49. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - dz. nr 209/2 obrębu Błota - DOCWykaz dz-wa rola Błota 209-2.doc (35,50KB)

50. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - dz. nr 170/2, 187/1, 188/1, 691, 692/2, 684, 177/1 obrębu Czepielowice - DOCWykaz dz-wa rola Czepielowice 170-2, 187-1, 188-1.doc (48,50KB)

51. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - dz. nr 500/2, 499/3 obrębu Lubsza - DOCWykaz dz-wa rola Lubsza Lubsza 500-2.doc (35,50KB)

52. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - dz. nr 160/1 obrębu Mąkoszyce - DOCWykaz dz-wa rola Makoszyce 160-1.doc (36,50KB)

53. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - dz. nr 216, 120/12, 120/22 obrębu Szydłowice - DOCXWykaz dz-wa rola Szydłowice 216, 120-12.docx (17,13KB)

54. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - dz. nr 281/4 obrębu Kościerzyce - DOCXW Y K A Z Kościerzyce 281-4.docx (15,45KB)

55. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - dz. nr 122/2 obębu Nowe Kolnie - DOCWykaz NOWE KOLNIE 122-2.doc (32,50KB)

56. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - dz. nr 138 obrębu Lubsza- DOCWykaz Lubsza 138.doc (33,00KB)

 57. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   SPRZEDAŻY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Nowe Kolnie dz. nr 200 pow. 0,1900 ha, rodzaj użytków LsIV  - DOCWykaz Nowe Kolnie 200.doc (34,50KB)

58. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Roszkowice dz. nr 247/3 o pow. 2440m2- dr w części o pow. 31 m2 - DOCWykaz dz - wa Roszkowice 247-3.doc (33,50KB)

59. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -Roszkowice Dz. nr - 96 ark. m. 1 o pow. 1,0100 ha. Użytki: RIVa-0,54ha,RIVb-0,47ha   - DOCWykaz Roszkowice dz 96.doc (34,00KB)

60. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Pisarzowice  działka nr 193 w części o pow. 0,1930 ha rodzaj użytku - W  - DOCXWykaz dz-wa Pisarzowice 193.docx (15,07KB)

61. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Pisarzowice Dz. nr 135/19 w części o pow. 0,0086 ha, rodzaj użytku: R IIIa - DOCWykaz Pisarzowice 135-19.doc (32,50KB)

 62. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Tarnowiec Dz. Nr 191/2 o pow. 0,0700 ha, rodzaj użytku: Ł IV - DOCWykaz Tarnowiec 191-2.doc (33,00KB)

63. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   SPRZEDAŻY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -Czepielowice  Dz. nr 659/11 pow. 0,0684 ha, rodzaj użytków RIVb-0,0284ha, ŁIII-0,0400ha. - DOCWykaz Czepielowice 659-11.doc (36,00KB)

64. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO   SPRZEDAŻY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Raciszów Dz. nr 19/4 pow. 0,1900 ha, rodzaj użytków RIVa-0,1800ha,RIVb-0,0100ha - DOCWykaz Raciszow 19-4(1).doc (36,00KB)

65. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  - Czepielowice Dz. nr 373/1 pow. 0,0500 ha, rodzaj użytków Bi- 0,03ha, Ps IV- 0,0200ha - DOCWykaz Czepielowice 373-1(1).doc (36,00KB)

66.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  - Czepielowice Dz. nr 371/2 o pow. 0,0800 ha, rodzaj użytku: RIVb-0,0800 ha - DOCWykaz Czepielowice 371-2.doc (35,00KB)

67.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  -Pisarzowice Dz. nr 177/1 w części o pow. 30 m2 , rodzaj użytku: droga - DOCWykaz Pisarzowice 177-1.doc (33,00KB)

68.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  - Lubsza Dz. nr 676 w części o pow. 0,10 ha. Rodzaj użytku: RIVb - DOCWykaz dz - wa Lubsza 676.doc (33,00KB)

69.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY - POŁOŻONEJ  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  - Lubsza Dz. nr 499/3 w części o pow. 0,0700 ha. Rodzaj użytku: Bi-0,0676ha, w-0,024ha - DOCWykaz dz - wa Lubsza 499-3.doc (34,00KB)

70. WYKAZ  LOKALU  MIESZKALNEGO  PRZEZNACZONEGO  DO  SPRZEDAŻY  WRAZ  Z  UDZIAŁEM  W  NIERUCHOMOŚCI  WSPÓLNEJ,    UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU,  USYTUOWANEGO  W  BUDYNKU  NR  53 PRZY  UL.  OPOLSKIEJ  W  PISARZOWICACH DOCXdo pobrania (14,62KB)

71. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Myśliborzyce 72/3 DOCdo pobrania (36,00KB)

72. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Nowy Światr dz. nr 30/16 - DOCWykaz Nowy Świat dz. nr 30-16.doc (34,00KB)

73. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Nowe Kolnie dz. nr 19/4 DOCWykaz NOWE KOLNIE 19-4.doc (33,00KB)

74. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Czepielowice dz. nr 394/8 DOCXWykaz Czepielowice dz. nr 394-8.docx (16,87KB)

75. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -Błota dz. 447/1 DOCWykaz dz-wa rola Błota-Lednica działka nr447-1.doc (37,00KB)

76. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  Pisarzowice dz. nr 73/7 DOCWykaz Pisarzowice 73-7.doc (34,00KB)

77. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  Kościerzyce 791/2 DOCWykaz Kościerzyce 791-2.doc (35,50KB)

78. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Lubsza dz. nr 446/13 DOCWykaz LUBSZA 446-13.doc (35,50KB)

79. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Dobrzyń dz. nr 298/10 DOCWykaz Dobrzyń 298-10.doc (35,50KB)

80. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Tarnowiec dz. nr 303 DOCWykaz dz-wa rola Tarnowiec dz 303.doc (37,00KB)

81. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Dobrzyń dz. nr 407/1 i 494/2 DOCWykaz Dobrzyń dz. nr 407-1 i 494-2.doc (34,50KB)

82. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Borucice dz. nr 82/1 i Roszkowice dz. nr 228/1 DOCWykaz dz-wa rola Boruc. Roszkow dz. nr 82-1 i 228-1..doc (42,00KB)

83. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Tarnowiec dz. nr 176/4 i 176/3 DOCWykaz dz-wa rola Tarnowiec dz. nr 176-4 i 179-3.doc (38,50KB)

84. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -  Lubicz dz. nr 32/4 DOCWykaz Lubicz dz. nr 32-4.doc (34,50KB)

85. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Kościerzyce dz. nr 190/3 i 190/6 DOCWykaz Kościerzyce 190 - 3-5-6.doc (39,50KB)

86. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Kościerzyce dz. nr 516 i 517 DOCXW Y K A Z Kościerzyce 516 i 517.docx (16,42KB)

87. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Michałowice dz. nr 31 DOCWykaz dz-wa rola MICHAŁOWICE 31.doc (38,00KB)

88. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Mąkoszyce dz. nr 423 PDFwykaz Mąkoszyce dz. nr 423.pdf (132,04KB)

89. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -Nowe Kolnie dz. nr 19/6 DOCWykaz NOWE KOLNIE 19-6.doc (33,00KB)

90. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -Mąkoszyce dz. nr 34/39  PDFMąkoszyce dz nr 34-39.pdf (556,50KB)

91. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Rogalice dz. nr 158/5 DOCWykaz dz-wa Rogalice 158-5.doc (37,00KB)

92. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Myśliborzyce  dz. nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 DOCWykaz Myśliborzyce 19- 1 - 3- 4.. 2016.doc (36,00KB)

93. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Pisarzowice dz. nr 73/7 DOCWykaz Pisarzowice 73-7 2016.doc (34,00KB) 

94. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Kościerzyce dz. nr 108/14 DOCXW Y K A Z Kościerzyce 108 -14.docx (16,31KB)