Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek

                                     WYKAZ  MAJĄTKU GMINY LUBSZA                                                              

                                      wg  stanu na dzień     31.12.2002 rok.

   

            1.  GRUPA   O     grunty                                                              971 tys. zł.

            2. GRUPA     1     budynki                                                      29.163 tys. zł

            3. GRUPA     2     obiekty inżynierii lądowej  

                                                i wodnej  /budowle                              17.105 tys. zł  

            4. GRUPA     3-6  maszyny i urządzenia techniczne                       682 tys. zł

                                          w tym: zespoły komputerowe                          203 tys. zł

            5. GRUPA      7     środki transportu                                         1.093 tys. zł. 

            6. GRUPA      8 i 9 pozostałe środki trwałe                               2.794 tys. zł   

             

 WYKAZ  MAJĄTKU GMINY LUBSZA                                                              

                                      wg  stanu na dzień     31.12.2004   rok.

   

            1.  GRUPA   O     grunty                                                           1.009 tys. zł.

            2. GRUPA     1     budynki                                                      29.264 tys. zł

            3. GRUPA     2     obiekty inżynierii lądowej  

                                                i wodnej  /budowle                                3.756 tys. zł  

            4. GRUPA     3-6  maszyny i urządzenia techniczne                       685 tys. zł

                                          w tym: zespoły komputerowe                          320 tys. zł

            5. GRUPA      7     środki transportu                                          1.091 tys. zł. 

            6. GRUPA      8 i 9 pozostałe środki trwałe                                3.016 tys. zł   

     

 

                                    WYKAZ  MAJĄTKU GMINY LUBSZA                                                              

                                      wg  stanu na dzień     31.12.2005   rok.

   

            1.  GRUPA   O     grunty                                                              998 tys. zł.

            2. GRUPA     1     budynki                                                      27.505 tys. zł

            3. GRUPA     2     obiekty inżynierii lądowej  

                                         i wodnej                                                       4.684 tys. zł  

            4. GRUPA     3-6  maszyny i urządzenia techniczne                       833 tys. zł

                                         w tym: zespoły komputerowe                           455 tys. zł

            5. GRUPA      7    środki transportu                                          1.095 tys. zł. 

            6. GRUPA      8    pozostałe środki trwałe                                 3.008 tys. zł   

          

           OGÓŁEM:                                                                              38.123 tys. zł

 

 

 

  STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2006

 

     G R U P A Urząd Gminy Oświata ZGK R A Z E M 0 - G R U N T Y 1 734 042 83 171 0 1 817 213 1 - BUDYNKI 17 737 976 10 072 356 728 333 28 538 665 2 - Obiekty inżynierii wodnej 4 349 154 349 518 17 519 753 22 218 425 3 - Kotły i maszyny energetyczne 32 387 153 909 17 690 203 986 4 - Maszyny i urządz.ogóln.zastos. 279 562 279 573 113 363 672 498 5 - Specjalistycze maszyny 0 0 53 000 53 000 6 - Urządzenia techniczne 177 455 9 540 13 725 200 720 7 - Środki transportowe 1 091 939 0 27 300 1 119 239 8 - Urządzenia i przyrządy 2 187 592 892 952 69 982 3 150 526 R A Z E M 27 590 107 11 841 019 18 543 146 57 974 272

 

 

 

 STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2007

 

 

     G R U P A Urząd Gminy Oświata ZGK R A Z E M 0 - G R U N T Y 1 788 091 83 171 0 1 871 262 1 - BUDYNKI 17 672 584 10 059 563 728 333 28 460 480 2 - Obiekty inżynierii wodnej 5 276 452 370 375 17 519 753 23 166 580 3 - Kotły i maszyny energetyczne 32 387 130 724 17 690 180 801 4 - Maszyny i urządz.ogóln.zastos. 249 891 31 580 120 063 401 534 5 - Specjalistycze maszyny 0 0 59 800 59 800 6 - Urządzenia techniczne 187 821 57 370 13 725 258 916 7 - Środki transportowe 1 091 939 0 27 300 1 119 239 8 - Urządzenia i przyrządy 1 465 461 1 372 652 66 069 2 904 182 R A Z E M 27 764 626 12 105 435 18 552 733 58 422 794

 

 

 

 STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2008 

 

     G R U P A Urząd Gminy Oświata ZGK R A Z E M 0 - G R U N T Y 1 899 356 83 171 0 1 982 527 1 - BUDYNKI 16 481 458 10 059 562 728 333 27 269 353 2 - Obiekty inżynierii wodnej 5 815 946 370 375 17 556 140 23 742 461 3 - Kotły i maszyny energetyczne 32 752 130 725 18 769 182 246 4 - Maszyny i urządz.ogóln.zastos. 219 914 25 726 120 063 365 703 5 - Specjalistycze maszyny 0 5 855 143 065 148 920 6 - Urządzenia techniczne 187 821 242 128 13 725 443 674 7 - Środki transportowe 1 201 839 0 27 300 1 229 139 8 - Urządzenia i przyrządy 1 290 075 1 519 268 69 928 2 879 271 R A Z E M 27 129 161 12 436 810 18 677 323 58 243 294

 

 

 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2009

 

 

     G R U P A Urząd Gminy Oświata ZGK R A Z E M 0 - G R U N T Y 2 121 923 79 170 0 2 201 093 1 - BUDYNKI 17 069 317 10 059 562 728 333 27 857 212 2 - Obiekty inżynierii wodnej 7 772 846 380 375 17 612 859 25 766 080 3 - Kotły i maszyny energetyczne 32 387 142 724 18 769 193 880 4 - Maszyny i urządz.ogóln.zastos. 230 038 25 726 120 063 375 827 5 - Specjalistycze maszyny 0 5 855 169 200 175 055 6 - Urządzenia techniczne 205 499 262 128 13 725 481 352 7 - Środki transportowe 1 416 339 0 27 300 1 443 639 8 - Urządzenia i przyrządy 1 216 832 1 764 093 102 571 3 083 496 R A Z E M 30 065 181 12 719 633 18 792 820 61 577 634