Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacje

PDFWykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2022r innym jednostkom samorządu terytorialnego.pdf (109,37KB)

PDFWykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2021 r innym jednostkom samorządu terytorialnego.pdf (105,16KB)

PDFWykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2020r innym jednostkom samorządu terytorialnego.pdf (106,07KB)

PDFWykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2019 r. jednostkom samorządu terytorialnego.pdf (41,70KB)

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2018r innym jednostkom samorządu terytorialnego PDFwykaz dotacji 2018.pdf (48,86KB)

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2017r innym jednostkom samorządu terytorialnego PDFwykaz dotacji za 2017.pdf (45,36KB)

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2016r innym jednostkom samorządu terytorialnego PDFwykaz dotacji 2016.pdf (82,22KB)

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2015r innym jednostkom samorządu terytorialnego PDFwykaz dotacji w 2015r.pdf (44,77KB)

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2014r innym jednostkom samorządu terytorialnego. PDFwykaz dotacji w 2014.pdf (46,53KB)   

 

Lubsza, dn.29.05.2006r.  

DOTACJE OTRZYMANE W 2005 ROKU Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp. Nazwa podmiotu Kwota 1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 349.819,38

 

DOTACJE UDZIELONE W 2005 ROKU Z BUDŻETU INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp. Nazwa podmiotu Kwota 1 Urząd Miasta Brzeg – Przedszkole nr 7 z Oddziałem Integracyjnym 8.046,00 2 Województwo Opolskie Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu 6.074,00

 

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2006 ROKU INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp. Nazwa podmiotu Kwota 1 Gmina Miasto Brzeg – dofinansowanie budowy kanalizacji 200.000,00 2 Gmina Miasto Brzeg – Przedszkole nr 7 z Oddziałem Integracyjnym 9.444,00 3 Województwo Opolskie Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu 6.699,90 4 Powiat Brzeski – dofinansowanie zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności 10.000,00

Lubsza, dn.27.05.2008r.  

Zgodnie z zapisami art.14 pkt.2c ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r nr 249,poz.2104 z późniejszymi zmianami )Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2007 innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Lp. Nazwa podmiotu Kwota 1 Gmina Miasto Brzeg– dofinansowanie budowy kanalizacji 250 000,00 2 Gmina Miasto Otmuchów – pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00 3 Powiat Brzeski – dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego (samochód z podnośnikiem ) dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu 11 300,00 4 Gmina Miasto Brzeg – Przedszkole nr 7 z Oddziałem Integracyjnym 30 910,00 5 Województwo Opolskie – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu 7 699,57 6 Powiat Brzeski – dofinansowanie zakupu sprzętu do tworzenia Poradni Kardiologicznej przy BCM 11 300,00   Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy w dniu: 29.05.2008r.

 

Lubsza, dn.25.05.2009r.      

   Zgodnie z zapisami art.14 pkt.2c ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r nr 249,poz.2104 z późniejszymi zmianami ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz dotacji udzielonychz budżetu w 2008 innym jednostkom samorządu terytorialnego.  

Lp. Nazwa podmiotu Kwota  1 Gmina Miasto Brzeg– dofinansowanie budowy kanalizacji       207 600,00  2        Gmina Miasto Brzeg – Przedszkole nr 7 z Oddziałem Integracyjnym  20 668,00    Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Lubszyw dniu:  28.05.2009r. 

 

 

 Lubsza, dn.25.05.2010r.   

      Zgodnie z zapisami art.37 ust.1 pkt.2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r  nr 157,poz.1240 z późniejszymi zmianami ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2009r innym jednostkom samorządu terytorialnego.  

Lp. Nazwa podmiotu Kwota  1  Gmina Miasto Brzeg – Przedszkole nr 7 z Oddziałem Integracyjnym  20 410,00  2  Powiat Brzeski – dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych    6.000,00  3   Powiat Brzeski – dofinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży 4 800,00

                                                                                   

   Lubsza, dn.10.05.2011r.  

       Zgodnie z zapisami art.37 ust.1 pkt.2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r  nr 157,poz.1240 z późniejszymi zmianami )  Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2010r innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Lp.  Nazwa podmiotu Kwota  1 Powiat Brzeski – współfinansowanie remontu chodników      136 493,34  2 Gmina Bogatynia – pomoc finansowa w związku z wystąpieniem powodzi    10 000,00  3   Gmina Miasto Brzeg – Przedszkole nr 7 z Oddziałem Integracyjnym   58 021,00  4 Gmina Cisek – pomoc finansowa w związku z wystąpieniem powodzi 20 000,00  5  Powiat Brzeski – dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych  4.932,00  6   Powiat Brzeski – dofinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży  4 800,00  

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Lubszyw dniu:  12.05.2011r. 

 

Lubsza, dn.22.05.2012r.        

Zgodnie z zapisami art.37 ust.1 pkt.2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r  nr 157,poz.1240 z późniejszymi zmianami ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2011r innym jednostkom samorządu terytorialnego.  

Lp. Nazwa podmiotu Kwota  1 Powiat Brzeski – współfinansowanie remontu chodników w Kościerzycach   13 931,69  2 Gmina Miasto Brzeg – Przedszkole nr 7 z Oddziałem Integracyjnym  17 230,18  3 Województwo Opolskie – udział gminy w projekcie – Opolska eSzkoła Szkołą ku przyszłości   73 683,58  4 Powiat Brzeski – współfinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży  4.800,00  5 Powiat Brzeski – współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków 1 071,00  

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Lubszyw dniu:  24.05.2012r.   

 

 Lubsza, dn.16.05.2013r.        

 Zgodnie z zapisami art.37 ust.1 pkt.2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r  nr 157,poz.1240 z późniejszymi zmianami ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2012r innym jednostkom samorządu terytorialnego.  

Lp. Nazwa podmiotu Kwota  1 Powiat Brzeski – współfinansowanie budowy chodników    89 816,14  2 Gmina Miasto Brzeg – Przedszkole nr 7 z Oddziałem Integracyjnym  14 755,50   3  Gmina Oława – Przedszkole „Kredka” w Stanowicach      5 910,00   4  Gmina Jelcz – Laskowice  – Przedszkole „Magdalenka”    1 338,92   5  Gmina Miasto Wrocław  – Punkt Przedszkolny „Technoludek”   1 178,48  6 Województwo Opolskie – udział gminy w projekcie – Opolska eSzkoła Szkołą ku przyszłości  1 289,09  7 Powiat Brzeski – współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków   2 142,00   

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Lubszyw dniu:  17.05.2013r. 

 

Lubsza, dn.26.05.2014r.        

Zgodnie z zapisami art.37 ust.1 pkt.2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r  nr 157,poz.1240 z późniejszymi zmianami ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2013r innym jednostkom samorządu terytorialnego.  

Lp. Nazwa podmiotu Kwota  1 Powiat Brzeski – współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków   2 427,00  

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Lubszyw dniu:  27.05.2014r.