Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz poręczeń

PDFWykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2020r.pdf

PDFWykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2019 roku.pdf 

Wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2018 roku PDFwykaz poręczeń 2018.pdf

Wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2017 roku PDFwykaz poręczeń 2017.pdf

 Wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2016 roku PDFwykaz poręczeń 2016.pdf

 Wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2015 roku. PDFwykaz poręczeń do 2015r.pdf 

Wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2014 roku.  PDFwykaz poreczen do 2014.pdf                                                                                                                       

 

 

Lubsza, dn.29.05.2006r.

WYKAZ PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBSZA DO 2005 ROKU

Lp. Udzielono poręczeń na spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Opolu przez: Data zawarcia umowy poręczenia Kwota poręczenia Stan poręczenia na dzień 31.12.2005r 1. Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”w Oławie 1999-02-02 400.000,00 93.985,- 2. Powiat Brzeski 2004-06-09 403.000,00 336.000,- RAZEM PORĘCZENIA 429.985,-

 

Lubsza, dn.29.05.2007r.

WYKAZ PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBSZA DO 2006 ROKU

Lp. Udzielono poręczeń na spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Opoluprzez: Data zawarcia umowy poręczenia Kwota poręczenia Stan poręczenia na dzień 31.12.2006. 1 Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”w Oławie 1999-02-02 400.000,00 54.488,00 2 Powiat Brzeski 2004-06-09 403.000,00 268.800,00 3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. 2006-02-15 7.560.000,00 7.560.000,00 RAZEM PORĘCZENIA 7.883.288,00

 

Lubsza, dn.27.05.2008r. 

Zgodnie z zapisami art.14 pkt.2d ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2007 roku.

Lp. Udzielono poręczeń na spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Opolu przez: Data zawarcia umowy poręczenia Kwota poręczenia Stan poręczenia na dzień 31.12.2007. 1 Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”w Oławie 1999-02-02 400 000,00 14 991,00 2 Powiat Brzeski 2004-06-09 403 000,00 201 600,00 3 Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. 2006-02-15 7 560 000,00 7 560 000,00 RAZEM PORĘCZENIA 7 776 591,00    

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszyw dniu: 29.05.2008r.

 

 Lubsza, dn.25.05.2009r.         

  Zgodnie z zapisami art.14 pkt.2d ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2008 roku.                

Lp. Udzielono poręczeń na spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Opoluprzez: Data zawarciaumowy poręczenia Kwota poręczenia Stan poręczenia na dzień 31.12.2008.   1  Powiat Brzeski  2004-06-09      403 000,00          134 400,00   2  Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.   2006-02-15  7 560 000,00  7 182 000,00             RAZEM  PORĘCZENIA            7 316 400,00    

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Lubszy w dniu:  28.05.2009r. 

 

   Lubsza, dn.25.05.2010r.  

         Zgodnie z zapisami art.37 ust.1 pkt.2e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r  nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2009 roku.            

Lp.  Nazwa podmiotu  Udzielono poręczeń na: Data zawarcia umowy poręczenia  Kwota poręczenia  Stan poręczenia na dzień 31.12.2009. 1 Powiat Brzeski  spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu    2004-06-09   403 000,00   67 200,00  2 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu 2006-02-15  7 560 000,00    6 804 000,00  3 Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nymysłowie 2009-12-28  3000,00 30 000,00  RAZEM  PORĘCZENIA            6 901 000,00

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Lubszy w dniu:  25.05.2010r.

 

 

Lubsza, dn.10.05.2011r.       

    Zgodnie z zapisami art.37 ust.1 pkt.2e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r  nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2010 roku. 

Lp.  Nazwa podmiotu  Udzielono poręczeń na: Data zawarcia umowy poręczenia  Kwota poręczenia  Stan poręczenia na dzień 31.12.2010r   1  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.   spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu  2006-02-15  7 560 000,00     6 426 000,00   2  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Czepielowicach     spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oławie  2010-12-30     311 275,00   311 275,00   RAZEM  PORĘCZENIA   6 737 275,00    Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Lubszy w dniu:  12.05.2011r. 

 

Lubsza, dn.22.05.2012r.          

Zgodnie z zapisami art.37 ust.1 pkt.2e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r  nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2011 roku.                       

 Lp.  Nazwa podmiotu  Udzielono poręczeń na: Data zawarciaumowy poręczenia  Kwota poręczenia  Stan poręczenia na dzień 31.12.2011r   1  Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.   spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu  2006-02-15  7 560 000,00  6 048 000,00   RAZEM  PORĘCZENIA 6 048 000,00  

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Lubszy w dniu:  24.05.2012r.                                                                                                                                                         

  Lubsza, dn.16.05.2013r.

           Zgodnie z zapisami art.37 ust.1 pkt.2e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r  nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2012 roku.                       

Lp.  Nazwa podmiotu  Udzielono poręczeń na: Data zawarcia umowy poręczenia  Kwota poręczenia  Stan poręczenia na dzień 31.12.2012r   1  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.   spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu  2006-02-15  7 560 000,00     5 670 000,00   RAZEM  PORĘCZENIA  5 670 000,00   

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Lubszy w dniu:  17.05.2013r. 

                                                                                           

Lubsza, dn.26.05.2013r.          

 Zgodnie z zapisami art.37 ust.1 pkt.2e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r  nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Lubsza do 2013 roku. 

Lp.  Nazwa podmiotu  Udzielono poręczeń na: Data zawarcia umowy poręczenia  Kwota poręczenia  Stan poręczenia na dzień 31.12.2013r   1  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.   spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu  2006-02-15  7560 000,00  5 292 000,00   RAZEM  PORĘCZENIA    5 292 000,00   

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Lubszy w dniu:  27.05.2014r.