Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji budżetu

sprawozdanie z realizacji budzetu 2005 rDOCsprawozdanie z realizacji budzetu 2005 r.doc

Wykorzystanie programów pomocowych krajowych i europejskich przez Gminę Lubsza w latach 1999-2006 DOCWykorzystanie programow pomocowych.doc 

Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2006 DOCsprawozdanie 2006.doc DOCSpraw.2006-zal. 2.doc DOCSpraw.2006-zal. 3.doc DOCSpraw.2006-zal. 4.doc DOCSpraw.2006-zal. 5.doc DOCSpraw.2006-zal. 6.doc DOCSpraw.2006-zal. 6a.doc DOCSpraw.2006-zal. 7.doc DOCSpraw.2006-zal. 8a.doc DOCSpraw.2006-zal. 9.doc DOCSpraw.2006-zal. 10.doc DOCSpraw.2006-zal. 11.doc DOCSpraw.2006-zal. 12.doc

Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2007 DOCsprawozdanie za 2007 r.doc XLSZ 1 i 2-wykonanie31.12.2007.r.xls XLSZ 3 - wykonanie31.12.2007r..xls XLSzal 5 -wykonanie 31.12.2007..xls DOCzal. 6 - wykonanie 31.12.2007..doc DOCzal. 7 - wykonanie 31.12.2007..doc DOCzal. 8 - wykonanie 31.12.2007..doc DOCzal. 9 - wykonanie 31.12.2007..doc DOCzal.11 - wykonanie 31.12.2007..doc PDFopinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budzetu za 2007.pdf PDFopinia o wniosku k. Rewizyjnej 2007.pdf DOCzal 10 - wykonanie 31.12.2007..doc

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 rok, DOCsprawozdanie za rok 2008.doc XLSZal.1wykon.31.12.2008rok.xls XLSzal. 2-wykonanie31.12.2008.r.xlsXLSZal. 3 - wykonanie 31.12.2008r..xls XLSZal. 3a - wykonanie 31.12.2008r..xls XLSzal. 4-wykonanie31.12.2008 rok.xls XLSzal. 5-wykonanie31.12.2008.xls XLSzal. 7-wykonanie31.12.2008.xls XLSzal. 8-wykonanie31.12.2008.xls XLSzal. 9-wykonanie31.12.2008.xls XLSzal 10-wykonanie31.12.2008.xls

Sprawozdanie za realizacji budżetu za 2009 rok, DOCsprawozdanie 2009.doc PDFopinia RIO o spawozd za 2009r.pdf XLSZ.1 - wykon.31.12.2009r..xls XLSZ.2 - wykon.31.12.2009r..xls XLSZ.3 - wykon.31.12 2009r..xls XLSZ.4 - wykon.31.12.2009r..xls XLSZ.3a - wykon.31.12.2009r.xls XLSZ.6 - wykon.31.12.2009r..xls XLSZ. 7 - wykon.31.12.2009r.xls XLSZ.8 - wykon.31.12.2009r..xls XLSZ.9 - wykon.31.12.2009r..xls XLSZ.10 - wykon.31.12.2009r..xls

 

 

Sprawozdanie z reaizacji budżetu za 2011r. - PDFsprawozdanie za 2011 r.pdf PDFopina RIO do wykonania budzetu.pdf

 

Sprawozdanie z realizacji budzetu za 2012rPDFsprawozdanie za 2012 cz. I.pdf PDFsprawozdanie za 2012 cz II.pdf,  PDFopinia RIO.pdf,  

 

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2013r.PDFsprawozdanie za 2013r.pdf PDFzalaczniki.pdf PDFopinia RIO do wniosku o absolutorium.pdf PDFinf o stanie mienia.pdf PDFzest. powiekszenia majatku.pdf PDFzestawienie zmian w mieniu.pdf PDFsprawozd. GOK.pdf

 

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2014r PDFsprawozdanie.pdfPDFzal nr 1.pdfPDFzal nr 2.pdfPDFzal nr 3.pdfPDFzal nr 4.pdfPDFzal nr 5.pdfPDFzal nr 6.pdfPDFzal nr 7.pdfPDFzal nr 8.pdfPDFzal nr 9.pdfPDFzal nr 10.pdfPDFinf o stanie mienia.pdfPDFopinia RIO.pdf

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 rPDFsprawozdanie za 2015.pdf PDFopinia RIO do sprawozdania za 2015.pdf PDFopinia RIO do wniosku o udzilenie absolutorium za 2015.pdf

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 r. PDFsprawozdanie za 2016r..pdf PDFopinia RIO dot. sprawozdania za 2016r..pdf PDFopinia RIO dot. wniosku K. Rewizyjnej.pdf

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2017 r. PDFsprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r..pdf PDFopinia RIO do sprawozdania za 2017.pdf PDFopinia RIO do wniosku K. Rewizyjnej o absolut za 2017.pdf

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 r. PDFsprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r..pdf PDFopinia RIO o sprawozdaniu.pdf

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2019 r PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 - część opisowa.pdf PDFZał. 1 - wykon.31.12.2019r.pdf PDFZał. 2 -wykon.31.12.2019.pdf PDFZał. 3 - wykon.31.12.2019r.pdf PDFZał. 4 - wykon. 31.12.2019..pdf PDFZał. 5 - wykon. 31.12.2019r.pdf PDFZał. 6 - wykon. 31.12.2019..pdf PDFZał. 7 - wykon. 31.12.2019.pdf PDFZał. 8 - wykon. 31.12.2019.pdf PDFZał. 9 - wykon. 31.12.2019..pdfPDFZał. 10 -wykon 31.12.2019.pdf PDFZał. 11- wykon. 31.12.2019..pdf PDFInformacja o stanie mienia.pdf PDFGOK Sprawozdanie 2019r.pdf PDFGOK -Sprawozdanie opisowe- 2019r..pdf PDFDane uzupełniające do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2019.pdf PDFopinia RIO o sprawozdaniu.pdf

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2020 rok PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. -część opisowa.pdf PDFZał. 1 - wykon.31.12.2020.pdf PDFZał. 2 -wykon.31.12.2020.pdf PDFZał. 3 - wykon. 31.12.2020r.pdf PDFZał. 4 - wykon. 31.12.2020..pdf PDFZał. 5 - wykon. 31.12.2020r.pdf PDFZał. 6- wykon.31.12.2020.pdf PDFZał. 7 - wykon 31.12.2020.pdf PDFZał. 8 - wykon. 31.12.2020.pdf PDFZał. 9 - wykon. 31.12.2020..pdf PDFZał. 10 - wykon. 31.12.2020.pdf PDFzał. 11 - wykon. 31,122020.pdf PDFInformacja RIO 2020 o stanie mienia.pdf PDFZestawienia zmian w wartości mienia komunalnego.pdf PDFSprawozdanie na 31.12.2020r GOK-sig.pdf PDFSprawozdanie opisowe GOK- 2020r-sig.pdf PDFopinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r..pdf PDFopinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnejr..pdf