Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds. ochrony środowiska

1. Przy  znakowaniu  akt  używa się  symbolu  “OŚ”

2. Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

1) przygotowywanie  wystąpień  do  służb  i  inspekcji w przypadku wystąpienia  bezpośredniego zagrożenia  społeczności lokalnej  w zakresie bezpieczeństwa :

 • środowiska ,
 • sanitarnego ,
 • zabezpieczenia epizootycznego ,

2)   zapewnienie  warunków  niezbędnych  do  ochrony  środowiska,

3)   wykonywanie  zadań wynikających  z  ustawy   Prawo  ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

4)   opracowywanie  planów ochrony  terenów zieleni ,

 • wydawanie  zezwoleń na  usunięcie  drzew  lub  krzewów  z  terenu  nieruchomości ,
 • wymierzanie kar pieniężnych  za usuwanie  drzew  lub  krzewów  bez  wymaganego  zezwolenia ,
 • wykonywanie kontroli w  zakresie  przestrzegania  i  stosowania  przepisów  o  ochronie środowiska  oraz  występowanie w  charakterze  oskarżyciela publicznego  w  sprawach  o wykroczenia  przeciw  tym  przepisom ,

5)   prowadzenie  spraw związanych  z  Gminnym  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

6)  Rejestracja psów należących do ras uznanych za niebezpieczne.

Metryczka
 • opublikowano:
  27-06-2003 13:40
  przez: Zbigniew Kusiak
 • zmodyfikowano:
  27-02-2020 13:39
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1943
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl