Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko ds. ochrony środowiska

1. Przy  znakowaniu  akt  używa się  symbolu  “OŚ”

2. Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

1) przygotowywanie  wystąpień  do  służb  i  inspekcji w przypadku wystąpienia  bezpośredniego zagrożenia  społeczności lokalnej  w zakresie bezpieczeństwa :

  • środowiska ,
  • sanitarnego ,
  • zabezpieczenia epizootycznego ,

2)   zapewnienie  warunków  niezbędnych  do  ochrony  środowiska,

3)   wykonywanie  zadań wynikających  z  ustawy   Prawo  ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

4)   opracowywanie  planów ochrony  terenów zieleni ,

  • wydawanie  zezwoleń na  usunięcie  drzew  lub  krzewów  z  terenu  nieruchomości ,
  • wymierzanie kar pieniężnych  za usuwanie  drzew  lub  krzewów  bez  wymaganego  zezwolenia ,
  • wykonywanie kontroli w  zakresie  przestrzegania  i  stosowania  przepisów  o  ochronie środowiska  oraz  występowanie w  charakterze  oskarżyciela publicznego  w  sprawach  o wykroczenia  przeciw  tym  przepisom ,

5)   prowadzenie  spraw związanych  z  Gminnym  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

6)  Rejestracja psów należących do ras uznanych za niebezpieczne.