Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi interesantów

1. Przy znakowaniu akt używa się symbolu „A”

2. Podstawowy zakres działania obejmuje :

1) Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej oraz zapewnienie jej właściwego i terminowego obiegu.

2) Wysyłanie korespondencji i odbiór korespondencji z Urzędu  Pocztowego.

3) Potwierdzanie zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji, rozdział zadekretowanej korespondencji na poszczególne stanowiska Urzędu oraz kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.

4) Obsługa kancelaryjno-biurowa spraw załatwianych przez Wójta, w tym  sporządzanie, rejestracja i przechowywanie dokumentów.

5) Organizowanie przyjmowania interesantów przez Wójta.

6) Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Wójta i Sekretarza.

7) Prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych, rejestru umów dotyczących używania samochodów prywatnych do celów służbowych.

8 )Prowadzenie rejestru kontroli.

9) Prowadzenie ewidencji składników majątku  Urzędu Gminy.

10) Prowadzenie zbiorów Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  oraz przekazywanie ich na stanowiska pracy.

11) Realizowanie obowiązku przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie  użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.                       

12) Prowadzenie spraw związanych z organizacją zebrań wiejskich, ewidencją jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) oraz wyodrębnionego zbioru  statutów sołectw, a także wniosków zebrań wiejskich i rad sołeckich.

13) Aktualizacja tablic ogłoszeniowych w gmachu Urzędu Gminy.

14)Prenumerowanie (w porozumieniu z Wójtem i Sekretarzem) czasopism, biuletynów, dzienników  itp. niezbędnych w pracy Urzędu.

15)Przygotowywanie umów w zakresie opłat pocztowych.