Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi interesantów

1. Przy znakowaniu akt używa się symbolu „A”

2. Podstawowy zakres działania obejmuje :

1) Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej oraz zapewnienie jej właściwego i terminowego obiegu.

2) Wysyłanie korespondencji i odbiór korespondencji z Urzędu  Pocztowego.

3) Potwierdzanie zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji, rozdział zadekretowanej korespondencji na poszczególne stanowiska Urzędu oraz kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.

4) Obsługa kancelaryjno-biurowa spraw załatwianych przez Wójta, w tym  sporządzanie, rejestracja i przechowywanie dokumentów.

5) Organizowanie przyjmowania interesantów przez Wójta.

6) Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Wójta i Sekretarza.

7) Prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych, rejestru umów dotyczących używania samochodów prywatnych do celów służbowych.

8 )Prowadzenie rejestru kontroli.

9) Prowadzenie ewidencji składników majątku  Urzędu Gminy.

10) Prowadzenie zbiorów Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  oraz przekazywanie ich na stanowiska pracy.

11) Realizowanie obowiązku przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie  użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.                       

12) Prowadzenie spraw związanych z organizacją zebrań wiejskich, ewidencją jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) oraz wyodrębnionego zbioru  statutów sołectw, a także wniosków zebrań wiejskich i rad sołeckich.

13) Aktualizacja tablic ogłoszeniowych w gmachu Urzędu Gminy.

14)Prenumerowanie (w porozumieniu z Wójtem i Sekretarzem) czasopism, biuletynów, dzienników  itp. niezbędnych w pracy Urzędu.

15)Przygotowywanie umów w zakresie opłat pocztowych.

  

 

Metryczka
 • opublikowano:
  09-08-2006 14:25
  przez: Stanisława Jackowska
 • zmodyfikowano:
  27-02-2020 13:26
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1541
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl