Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Do  podstawowego  zakresu  działania  stan.  ds. płac należy:

1)     obliczanie  zarobków  i  dokumentowanie  wypłat,

2)     ewidencjonowanie  zarobków  pracowników dla  celów  podatkowych  i  obliczeń  należności  na  rzecz  ZUS,

3)     prowadzenie  spraw  związanych  z  ubezpieczeniem  społecznym  pracowników  i członków  ich  rodzin,

4)     prowadzenie  spraw  związanych  z  ubezpieczeniem  grupowym  pracowników

5)     załatwianie  wniosków  dotyczących  przejścia  na  rentę lub  emeryturę,

6)     sporządzanie  obowiązujących  sprawozdań  dotyczących  funduszu  płac .

7)  prowadzenie  księgowości  Pracowniczej  Kasy  Zapomogowo  Pożyczkowej .


Metryczka
  • opublikowano:
    09-08-2006 14:17
    przez: Stanisława Jackowska
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl