Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan.  ds.  księgowości  budżetowej  należy:

Do  podstawowego  zakresu  działania  stan.  ds.  księgowości  budżetowej  należy:

1)     opracowywanie  projektu  budżetu,

2)     sporządzanie  okresowych  informacji  o  realizacji  budżetu,

3)     sporządzanie  bilansów  rocznych,

4)     opracowywanie  projektów  uchwał  organów  Gminy  dot.  uchwalenia  i  zmian  w  budżecie ,

5)     kontrola  przestrzegania  dyscypliny  budżetowej,

6     obsługa  finansowo – księgowa  Urzędu,

7)     sporządzanie  sprawozdań  statystycznych  i  finansowych  w  zakresie  budżetu,

8)     prowadzenie  rachunkowości  i  urządzeń księgowych  w  zakresie  opłaty za  wieczyste  użytkowanie  gruntu , dzierżawy  oraz  sprzedanych nieruchomości,

9)  egzekucja  należności  finansowych – budżetowych,

10) nadzór  i  kontrola  finansowa  w  gminnych  jednostkach  organizacyjnych,

11)  prowadzenie  ksiąg  inwentarzowych  środków  trwałych  i  pozostałych środków  trwałych,

12) planowanie  i  rozliczanie  wydatków na  ubezpieczenia  społeczne,

13)  współpraca  z  Regionalną  Izbą  Obrachunkową oraz  Izbami  i  Urzędami  Skarbowymi.

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  09-08-2006 14:17
  przez: Stanisława Jackowska
 • zmodyfikowano:
  27-02-2020 14:24
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1442
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl