Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

Stanowisko  ds.  ewidencji  ludności  i działalności gospodarczej :

 

1. Przy znakowaniu akt używa się symbolu „EWL”

2. Podstawowy zakres działania obejmuje :

1) prowadzenie  ewidencji  ludności,

2) upowszechnianie   numerów  ewidencyjnych  w  dokumentacji  ewidencyjno – dowodowej   w  ramach  tworzenia  Centralnego  Banku  Danych  “PESEL “ ,

3) współdziałanie  z  organami  policji  w  zakresie  przestrzegania  dyscypliny  meldunkowej ,

4) przygotowywanie  decyzji  administracyjnych  w  sprawach  zameldowania    lub  wymeldowania  z   urzędu  na  podstawie  ustawy o  ewidencji  ludności  i  dowodach  osobistych ,

5) Udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego zbioru PESEL

6) sporządzanie  spisów  wyborców  w  zarządzonych  wyborach  do  , Sejmu  i  Senatu  RP ,  Prezydenta RP, wyborach do organów samorządu terytorialnego  oraz  referendach ,

7) ewidencja  działalności  gospodarczej  osób fizycznych  i  jednostek  organizacyjnych nie  mających osobowości  prawnej.

8) udostępnianie danych z ewidencji działalności gospodarczej,

9) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy zgodnie  z ustawą o usługach turystycznych - ewidencja usług hotelarskich  prowadzonych w gospodarstwa rolnych, ewidencja pół biwakowych,

10) prowadzenie spraw związanych z urzędowym nazewnictwem miejscowości.

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  05-05-2003 15:39
  przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  08-06-2017 09:56
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1665
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl