Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

URZĄD  STANU  CYWILNEGO

  1. Przy znakowaniu  akt  używa  symbolu  “USC”
  2. Do  zakresu  działania  i  kompetencji  kierownika  należy :

 

1) przyjmowanie oświadczeń  wynikających z  przepisów  ustawy  -  kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  oraz ustawy  prawo  o  aktach  stanu  cywilnego ,

2) wydawanie  decyzji  przewidziane  w  ustawach  -  prawo  o  aktach  stanu  cywilnego  i  kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  ,

3) prowadzenie  księgi  aktów  urodzeń ,  małżeństwa  i  zgonów  , dokonywanie  wzmianek  dodatkowych  i  przypisów  ,  wystawianie  stosownych  zaświadczeń ,

4) sporządzanie  aktów  małżeństwa  na  podstawie  zaświadczeń przekazanych  przez  Kościoły  i  Związki  Wyznaniowe ,

5) sporządzanie  aktów   urodzeń  i  zgonów ,

6) prowadzenie  archiwum  USC ,

7) wydawanie  dokumentów  stwierdzających  tożsamość ,

8) udzielanie  stronom  i  instytucjom  ,  które  udowodnią  swój  interes  prawny    wszelkich  informacji z  archiwum  dokumentów  dowodowo – osobowych ,

9) organizowanie uroczystości  związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim,

10)  wydawanie  pozwoleń  na  zgromadzenia  publiczne  ,

11) udzielanie  pozwoleń  na  prowadzenie  zbiórek  publicznych .

12) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

13) Współdziałanie z jednostkami opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy.