Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD  STANU  CYWILNEGO

 1. Przy znakowaniu  akt  używa  symbolu  “USC”
 2. Do  zakresu  działania  i  kompetencji  kierownika  należy :

 

1) przyjmowanie oświadczeń  wynikających z  przepisów  ustawy  -  kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  oraz ustawy  prawo  o  aktach  stanu  cywilnego ,

2) wydawanie  decyzji  przewidziane  w  ustawach  -  prawo  o  aktach  stanu  cywilnego  i  kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  ,

3) prowadzenie  księgi  aktów  urodzeń ,  małżeństwa  i  zgonów  , dokonywanie  wzmianek  dodatkowych  i  przypisów  ,  wystawianie  stosownych  zaświadczeń ,

4) sporządzanie  aktów  małżeństwa  na  podstawie  zaświadczeń przekazanych  przez  Kościoły  i  Związki  Wyznaniowe ,

5) sporządzanie  aktów   urodzeń  i  zgonów ,

6) prowadzenie  archiwum  USC ,

7) wydawanie  dokumentów  stwierdzających  tożsamość ,

8) udzielanie  stronom  i  instytucjom  ,  które  udowodnią  swój  interes  prawny    wszelkich  informacji z  archiwum  dokumentów  dowodowo – osobowych ,

9) organizowanie uroczystości  związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim,

10)  wydawanie  pozwoleń  na  zgromadzenia  publiczne  ,

11) udzielanie  pozwoleń  na  prowadzenie  zbiórek  publicznych .

12) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

13) Współdziałanie z jednostkami opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy.

 

Metryczka
 • opublikowano:
  05-05-2003 15:37
  przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  17-02-2020 15:06
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 2634
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl