Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia w zakresie podatków lub opłat

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2g Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 roku ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku:  PDFNa podstawie art- wykaz za 2021 o udzielonej pomocy publicznej.pdf

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2021 roku  PDFWykaz osób prawnych i fizycznych za 2021 którym umorzono podatek_.pdf

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 roku PDFulgi, odroczenia za 2018r..pdf

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2g Ustawy z dnia 27 .08.2009r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 roku ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2018 r. PDFpomoc publiczna - 2018r..pdf

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 roku PDFulgi, odroczenia za 2017.pdf

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2g Ustawy z dnia 27 .08.2009r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 roku ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 r. PDFpomoc publiczna w 2017.pdf

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 roku PDFulgi, odroczenia w 2016.pdf

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2g Ustawy z dnia 27 .08.2009r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 roku ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 PDFpomoc publiczna w 2016.pdf

Wójt Gminy  Lubsza  zgodnie  art. 37 ust.1 pkt.2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm. ) , w związku  z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm. ) podaję do  publicznej wiadomości wykaz osób  prawnych i fizycznych  oraz jednostek organizacyjnych  nie  posiadających  osobowości prawnej, którym  udzielono  pomocy publicznej  w okresie 1 stycznia 2016r.  do 31 grudnia 2016r., z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika PDFdofinansowanie kosztów kształcenia mlodocianego pracow..pdf

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2g Ustawy z dnia 27 .08.2009r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 roku ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2015 rok PDFwykaz osób ktorym udzielono pomocy pub. w 2015r.pdf

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 roku  PDFwykaz osob ktorym udzielono ulg, odroczen, umorzen 2015 r.pdf

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 roku - DOCWykaz osob prawnych i fizycznych za 2014 rok ktorym umorzono podatek..doc

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2g Ustawy z dnia 27 .08.2009r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 roku ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za 2014 rok: - DOCwykaz osob prawnych i fizycznych ktorym udzielono pomocy publicznej za 2014 rok.doc

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013 roku - DOCwykaz umorzen za 2013.doc

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2g Ustawy z dnia 27 .08.2009r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 roku ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za 2013 rok: - DOCwykaz pp za 2013.doc

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2012 roku - DOCwykaz umorzen za 2012.doc

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2g Ustawy z dnia 27 .08.2009r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 roku ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za 2012 rok:  - DOCwykaz pp za 2012.doc

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011 roku - DOCWykaz osob prawnych i fizycznych ktorym umorzono podatek..doc

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2g Ustawy z dnia 27 .08.2009r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 roku ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za 2011 rok:  - DOCNa podstawie art- wykaz za 2010 o udzielonej pomocy publicznej.doc

 

 Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2g Ustawy z dnia 27 .08.2009r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 roku ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za 2010 rok - DOCNa podstawie art- wykaz za 2010 o udzielonej pomocy publicznej.doc

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2010 roku - DOCWykaz osob prawnych i fizycznych za 2010 ktorym umorzono podatek..doc

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2009 roku )

I umorzenia:

1.   Kłoda Zenon   1 320,00 zł    ważny interes podatnika

2.   Wołkowicz Tomasz  861,00 zł    ważny interes podatnika

3.   Puszczewicz Józef   1 411,00 zł ważny interes podatnika

4.   Prygorajew Dariusz  549,00 zł   ważny interes podatnika

5.   Morawiec Jurek   501,00 zł  ważny interes podatnika

6.   Lubczyński Tadeusz   1 452,00 zł  ważny interes podatnika

7.   Wesoły Tomasz  898,00 zł   ważny interes podatnika

8.   Derega Jan   505,00 zł   ważny interes podatnika

9.   Stanisławek Władysława  766,00 zł  ważny interes podatnika

10. Piotrowski Rafał   600,00 zł  ważny interes podatnika

11. Wojtasińska Krystyna  2 018,00 zł    ważny interes podatnika

12. Szostak Henryk    530,00 zł  ważny interes podatnika

13. Raczkowski Jan  762,00 zł       ważny interes podatnika

14. Jakubowski Klemens    2 234,00 zł ważny interes podatnika

15. Jagusz Józef   1713 ,00 zł ważny interes podatnika

16. Nowicka Maria   557,00 zł   ważny interes podatnika

17. Gogół Modest   917,00 zł   ważny interes podatnika

18. Drozd Józef    1 004,00 zł    ważny interes podatnika

19. Abel Kazimierz  1 004,00 zł   ważny interes podatnika

20. Wirga Roman   510,00 zł  ważny interes podatnika

21. Hrynczyszyn Józef   960,00 zł    ważny interes podatnika

22. Stachyra Joanna 1 501,00 zł   ważny interes podatnika

23. Rychter Henryk  1482,00 zł    ważny interes podatnika

24. Różanowski  Marian  558,10 zł    ważny interes podatnika

25. Pawluk Lech   1 311,00 zł  ważny interes podatnika

26. Mykita Kazimiera  1 024 ,00 zł   ważny interes podatnika

27. Wojtasczyk Werner     573,00 zł   ważny interes podatnika

28. Dobrzański Mieczysław   618,00 zł   ważny interes podatnika

29. Rudnicki Andrzej 1 337,00 zł. ważny interes podatnika

30. Korczak Anna  527,00 zł.  ważny interes podatnika

31. Rzepa Stanisław   1 322,18 zł.  ważny interes podatnika

32. Gramatowski Witold    814,00 zł  ważny interes podatnika

33. Materniak Stanisław   785,00 zł  ważny interes podatnika

4. Kulczycki Stanisław   900,00 zł  ważny interes podatnika

35. Andruchów Andrzej   4 215,00 zł.  ważny interes podatnika

36. Machaj Robert   659,00 zł.  ważny interes podatnika

37. Budzański Tomasz  1 472,00 zł   ważny interes podatnika

38. Pakuła Bożena  756,00 zł  ważny interes podatnika

39. Majewski Arkadiusz  848,00 zł.  ważny interes podatnika

40. Pawulich Tomasz  538.00 zł  ważny interes podatnika

41. Wieczorek Piotr   1 322,00 zł.  ważny interes podatnika

42. Poterek Józef   665,00 zł.  ważny interes podatnika

43. Tomków Marian  1 030,00 zł.  ważny interes podatnika

44. Józefowicz Adam   595,00 zł   ważny interes podatnika

45. Sarzyniak Maria   533,00 zł  ważny interes podatnika

46. Bojakowski Kazimierz   1 125,00 zł. ważny interes podatnika

47. Gomularz Piotr    1 125,00 zł.  ważny interes podatnika

48. Drozd Ryszard   566,00 zł. ważny interes podatnika

49. Pazdyk Bogusława  663,00 zł.   ważny interes podatnika

50. Matczak Łucja   2 374,00 zł ważny interes podatnika

51. Gromnicka Stefania   586,00 zł  ważny interes podatnika

52. Baranowska Katarzyna  1 042,00 zł.  ważny interes podatnika

53. Zakrzewski Tadeusz  756,00 zł.  ważny interes podatnika

54. Szostak Józef  1  289,00 zł. ważny interes podatnika

55. Bigaj Irena  837,00 zł   ważny interes podatnika

56. Grzegorski Krzysztof  998,00 zł.  ważny interes podatnika

57. Salak Wiesław   2 648,00 zł   ważny interes podatnika

58. Ziółkowski Józef    919,00 zł. ważny interes podatnika

59. Buczek Irena    547,00 zł.  ważny interes podatnika

60. Ochnicki Ryszard   604,00 zł. ważny interes podatnika

61. Łoziński Andrzej   512,00 zł. ważny interes podatnika

62. Poświstak Franciszek    679,00 zł.   ważny interes podatnika

63. Byczkowska Janina  1 154,00 zł.  ważny interes podatnika

64.  Cebula Julian    632,00 zł.   ważny interes podatnika

65. Puszczewicz Walenty   2 733,00 zł    ważny interes podatnika

66. Ornatowska Maria    526,00 zł.   ważny interes podatnika

67. Michałków Stefania     2 213,00 zł.    ważny interes podatnika

68. Wasilewski Leszek    551,00 zł.   ważny interes podatnika

69. Związek Robert   708,00 zł.  ważny interes podatnika

70. Ciwińska Paulina   915,00 zł  ważny interes podatnika

71. Pawlica Małgorzata   1 937,00 zł.  ważny interes podatnika

72. Drozd Kazimierz     658,00 zł. ważny interes podatnika

73. Skrobut Antoni    800,00 zł.     ważny interes podatnika

74. Wojciechowski Edward    516,00 zł  ważny interes podatnika

75. Habrych Zofia   955,00 zł.    ważny interes podatnika

76. Poznańska Maria  1 052,00 zł.   ważny interes podatnika

77. Szostak Piotr  1 108,00 zł   ważny interes podatnika

78. Engel Józef   645,00 zł    ważny interes podatnika

79. Foryś Grażyna  703,00 zł.  ważny interes podatnika

80. Szewczuk Stanisława  996,50 zł.   ważny interes podatnika

81. Majewska Janina   569,00 zł.   ważny interes podatnika

82. Sukiennik Marianna    673,00 zł   ważny interes podatnika

83. Matkowska Maria   1 101,70 zł.  ważny interes podatnika

84. Jabłoński Piotr   1  121,00 zł   ważny interes podatnika

85. Tymków Eugeniusz     594,00 zł. ważny interes podatnika

86. Delipacy Bogumiła    777,00 zł.   ważny interes podatnika

87. Turczynowska Franciszka   987,00 zł    ważny interes podatnika

88. Sołtys Krzysztof   531,00 zł   ważny interes podatnika

89. Bahrynowska Stefania   931,00 zł    ważny interes podatnika

90. Fiedeń Stanisław  1 823,00 zł.   ważny interes podatnika

91. Buczyk Jan  2 540,00 zł       ważny interes podatnika

92.Kasprzak Anna    1 195,00 zł.  ważny interes podatnika

93. Kołodróbska Paulina   760,00 zł    ważny interes podatnika

94. Tracz Petronela      804,00 zł.      ważny interes podatnika

95. Kaszczyszyn Marian    631,00 zł.  ważny interes podatnika

96. Drozd Helena   523,00 zł.  ważny interes podatnika

97. Oczkowski Jan    1 673,00 zł.  ważny interes podatnika

98. Sobczak Teresa    667,00 zł. ważny interes podatnika

99. Bonar Andrzej   800,00 zł.  ważny interes podatnika

100. Potocka Janina   73,00 zł     ważny interes podatnika

101.Bober Zygmunt    557,00 zł   ważny interes podatnika

102.Wróbel  Zdzisław    1 316,00 zł   ważny interes podatnika

103. TANK Brzeg Sp.z o.o   4  898,00 zł    ważny interes podatnika

102. Stanisławek Henryk   2 000,00 zł.   ważny interes podatnika

103. Pakuła Stanisław   1 100,00 zł  ważny interes podatnika

104. Hryniuk Dariusz      813,00 zł.  ważny interes podatnika

105.Rzeźnik Zbigniew   1 100,00 zł    ważny interes podatnika

106. Jakubowski Klemens  1 600,00 zł. ważny interes podatnika

107. Krzywy Paweł    800,00 zł.   ważny interes podatnika 

II ) odroczenia , rozłożenia na raty 

1.  Zakład Gospodarki Komunalnej   16 612,00 zł   ważny interes społeczny

2.  Wróbel Zdzisław   4 996,10 zł    ważny interes podatnika

3. Ciąglewicz Czesław    1 320, 00 zł   ważny interes podatnika

4. Poloczek Renata     1  126,00 zł ważny interes podatnika

5.Kuźniar Tadeusz   589,00 zł.  ważny interes podatnika

6. Bandrowski Dariusz   18 448,00 zł. ważny interes podatnika

7. Sarzyniak Maria   534,00 zł  ważny interes podatnika

8. Rudnicki Andrzej  660,00 zł  ważny interes podatnika

9. Morawiec Jurek   522,00 zł  ważny interes podatnika

10. Jakubowski Klemens  15 856,00, zł   ważny interes podatnika

11. Żbik Łukasz   515,00 zł.ważny interes podatnika

12.Sobczak Teresa   2 015,80 zł. ważny interes podatnika 

13. Matczak Łucja  501.00 zł.  ważny interes podatnika

14. .Różański Zbigniew   54 511,60 zł   ważny interes podatnika  

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2g Ustawy z dnia 27 .08.2009r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 roku ) Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za 2009 rok:

JADWIGA STOJANOWSKA, PIOTR WIECZOREK,  WŁADYSŁAWA STANISŁAWEK,JANUSZ BEDNARSKI,  JAN GRUSZCZYŃSKI,  STANISŁAW ŚWIĘTALSKI,JÓZEF PILIPCZUK,  ZENON KŁODA, STANISŁAW MATERNIAK,TDEUSZ ZAKRZEWSKI, JANUSZ NOWOROLSKI, JAN RACZKOWSKI, ROBERT PROROK, JÓZEF NAWROCKI, DANUTA DZIERŻANOWSKA,ROMAN WIRGA, MAREK ROSIŃSKI, KRZYSZTOF JASIŃSKI, PIOTR LECHOWICZ,ANTONI BIEŃ, ANNA PASIERBSKA, KATARZYNA CZAJKA, RAFAŁ PIOTROWSKI,JOANNA PIOTROWSKA, KAZIMIERZ JACKOWSKI, SŁAWOMIR RODZIKJANINA RODZIK, ANDRZEJ GACEK, TOMASZ RODZIK, ANDRZEJ JABŁOŃSKI,JAN GAJDA, MARZENA STOJANOWSKA, TOMASZ SZEWCZUK, PAWEŁ SZROM,ROBERT DUŚ, MELER JÓZEF, SŁAWOMIR ZAGRODZKI, KAZIMIERZ ABEL, TADEUSZ LITAROWICZ, GRZEGORZ SINKOWSKI, JULIA SIECZKA,TADEUSZ KRUPA, KAZIMIERZ KLESZCZ, LEON SMOLAK, JANUSZ ABEL,KLAUDIUSZ KULAS, KAZIMIERZ KULAS, ANDRZEJ TYMKÓW, HENRYK RYCHTERTADEUSZ LUBCZYŃSKI, DARIUSZ ABEL, CZESŁAW ŻYMAŃCZYK,AGNIESZKA TRUSZ, DANIEL ŁĘCZYŃSKI, REGINA GRECZYŁO, OMAN SP  Z O.O.ZYGMUNT PICZYŃSKI, JÓZEF POTEREK, LUCYNA WINDYSZ, KARTON PACK,MIECZYSŁAW PIETRZAK, TOMASZ BUDZAŃSKI, HENRYK OWSIAK,HENRYK MICHALAK, TOMASZ WOŁKOWICZ, MICHAŁ WOŹNIAK,KRZYSZTOF SKIBIŃSKI, TADEUSZ SKRZYPNIK, JÓZEF PUSZCZEWICZ,RAFAŁ BRYLL, STANISŁAW BIRECKI, MODEST GOGÓŁ, WIESŁAW MYKITA,PIOTR SZYMAŃSKI, SZYMON GAWRONIUK, EUGENIUSZ GAWRONIUK,ANNA KRUTUL, JAN LITAROWICZ, ALBERT KULAS, WALDEMAR CZYKIETA,GRZEGORZ KILAŃSKI, PIOTR STACHYRA, JÓZEF DROZD, ZOFIA JANCZYK, ZBIGNIEW RZEŹNIK, JUREK MORAWIEC, BEATA JAKUBOWSKA, ROLPOL SP ZOO, ZDZISŁAWA STELMACH, MARIUSZ MAŁECKI, ADAM JÓZEFOWICZ, KRYSTYNA WOJTASIŃSKA, MARIAN KOLIWESZKA, ANDRZEJ JANECZEK,JAN ZACIERKA, JÓZEF HRYNCZYSZYN, EDWARD PRYGORAJEW,DARIUSZ PRYGORAJEW, BORT DOROTA, HENRYK SZOSTAK, MAREK SZMAJ,MICHAŁ CZEKAJŁO, IZYDORA MAŁECKA, TOMASZ PAWULICH, KRYSTYNA BIDER, JAN BUCZYK, ROMAN TERLECKI, KRZYSZTOF NOWOTARSKI, BOŻENA PAKUŁA, RYSZARD WOLAŃSKI, ADRIAN PAWLUCZUK, CZESŁAW MAŁECKI, ARKADIUSZ MAJEWSKI, WIESŁAW SALAK,ZBIGNIEW JASIŃSKI, KRYSTYNA KORCZYŃSKA, KRZYSZTOF PTAK,CZESŁAW MICHALAK, HELENA RUDZKA, ZYGMUNT PUSZKIEWICZ, LUCJAN MICHALCZAK, ANDRZEJ RUDZKI, GRZEGORZ SZYMAŃSKI,JANUSZ DROZD, CZESŁAW KRUK, JACEK ROESLER, DARIUSZ BANDROWSKI,TOMASZ GWIŻDŻ, DANUTA MAJEWSKA, JÓZEF PREIS, MARIAN FLORKÓW, ANDRZEJ BIDER, KRZYSZTOF  BEDNARZ, MAREK MORAWIEC , MAŁGORZTA STADNICZUK, ZBIGNIEW PTAK , WERONIKA MUDYNA,ANDRZEJ ANDRUCHÓW, ZBIGNIEW SŁUPSKI, STANISŁAW MATERNIAK,RAFAŁ PIOTROWSKI, RYSZARD RESZCZYŃSKI, KRZYSZTOF MALARZ, KRZYSZTOF WOJTUNIK, ANDRZEJ RUDNICKI, JOANNA  STACHYRA ,DARIUSZ PRYGORAJEW , TOMASZ WESOŁY, BUCZYK JAN, SALAK WIESŁAW, KULCZYCKI STANISŁAW, BRYLL RAFAŁ,  MORAWIEC MAREK, GACEK JAN, LITEROWICZ TADEUSZ , MACHAJ ROBERT, ZAŁUGOWICZ HENRYK, JASIŃSKA HELENA, BUDZAŃSKI TOMASZ, JASIŃSKI KRZYSZTOF, PAKUŁA BOŻENA, JANUSZEK LESZEK, PAWLIK ANNA, KWIATKOWSKI BOLESŁAW, MAJEWSKI ARKADIUSZ, PAWULICH TOMASZ, JABŁOŃSKI ANDRZEJ, HAJDUGA CZESŁAWA ,GWIŻDŻ TOMASZ, NAJDERSKA ALICJA,  FIAŁKA ZDZISŁAW, SKIBIŃSKI JAROSŁAW, JACKOWSKI KAZIMIERZ,  BIDER ANDRZEJ, SKIBIŃSKI WŁODZIMIERZ, WIECZOREK PIOTR, POTEREK JÓZEF, ZMUDA MARIAN, SOKOŁOWSKA URSZULA, OLSZÓWKA ANDRZEJ,MICHALAK HENRYK, LECH ZBIGNIEW, ZAWIŚLAK TOMASZ , MERKWA ROBERT,JÓZEFOWICZ ADAM, SARZYNIAK MARIA , KŁODA ZENON, WOŁKOWICZ TOMASZWUJEK ZOFIA ,GWOŹDZIEWSKA GRAŻYNA, PUSZCZEWICZ JÓZEF,LECH CZESŁAW, CZEKAJŁO MICHAŁ, DROZD EUGENIUSZ, HRYNIUK DARIUSZ,PRYGORAJEW DARIUSZ, MORAWIEC JUREK, ŚWIETALSKA JANINA,DROZD RYSZARD, LUBCZYŃSKI TADEUSZ, PICZYŃSKI  ZYGMUNT,BONAR WIESŁAW, BIRECKI STANISŁAW, CULIC ZBIGNIEW, STACHÓW JAN,KLESZCZ KAZIMIERZ, ZIOBROWSKA STANISŁAWA, KULAS ALBERT,LECHOWICZ PIOTR, KOLIWESZKA MARIAN, ZAKRZEWSKI TADEUSZ,OWSIAK HENRYK, KRUK RYSZARD, MICHALAK CZESŁAW, DROZD JANUSZ,WESOŁY  TOMASZ , SIECZKA JULIA, DEREGA JAN, ZAŁUGOWICZ HELENA, STANISŁAWEK WŁDYSŁAWA, CZAJKA MARIA, PIOTROWSKI RAFAŁ ,GACEK ANDRZEJ, ZACIERKA  JAN, WOJTASIŃSKA KRYSTYNA,KIRYCZUK ANNA, KORCZYŃSKA KRYSTYNA, SZOSTAK HENRYK, RACZKOWSKI JAN, JAKUBOWSKI KLEMENS, STANISZEWSKI JAN,STOJANOWSKA JADWIGA, GAWRONIUK SZYMON, KASPRZYCKI ANDRZEJ,ŁĘCZYŃSKI DANIEL, MYKITA ANDRZEJ, BIDER KRYSTYNA, ZIOBROWSKI ŁUKASZ, NOWICKA MARIA, GOGÓŁ MODEST, KOZIAR KAZIMIERA,OWSIAK MIECZYSŁAW, NOWOROLSKI JANUSZ, ABEL DARIUSZ,MAŁECKI MARIUSZ, PAPROCKA ELWIRA , PREIS JÓZEF, GAJDA MAŁGORZATA,SZOSTAK JÓZEFA, DROZD JÓZEF, ABEL KAZIMIERZ, LECHOWSKI JAN, HRYNCZYSZYN JÓZEF, RABCZAK JAN, DRAB WACŁAW, SZTURMA JÓZEF,  DROZD BOLESŁAW, DROZD CZESŁAW, KROCZAK STANISŁAW, PROKOPOWICZ BOLESŁAW, MACHAJ MARIUSZ, STACHYRA JOANNA, KUTARBA JAN, WYSOCKI WOJCIECH, RYCHTER HENRYK, BIDER EDWARD,HAJDUGA CZESŁAWA, WRÓBEL ZDZISŁAW, SERWICKI WIESŁAW.

 

Na podstawie art. 14 pkt. 2 f Ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 249 poz. 2104 z póź. zm. Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za 2008 rok:

1)      Zwierzyńska Dorota

2)      Florków Bernad

3)      Rutkowski Michał

4)      Hryniuk Dariusz

5)      PPH ,, AWIDA” SP ZO.O.

6)      Sitak Stanisław

7)      Wróbel Zdzisław

8)      KARTON – PACK

9)      Majewski Arkadiusz

 

Na podstawie art. 14 pkt. 2e Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2008 roku

I ) umorzenia:

1.   Wachna Zofia  1 110,80 zł    ważny interes podatnika

2.   Śliwińska  Joanna    521,00 zł  ważny interes podatnika

3.   Oczkowski Jan    775,00 zł  ważny interes podatnika

4.   Wasilewski Dionizy    600,00 zł  ważny interes podatnika

5.   Szczepanik Maria  512,00 zł   ważny interes podatnika

6.   Szewczuk Stanisława  1 177,00 zł  ważny interes podatnika

7.   Michałków Stefania 1 526,00 zł   ważny interes podatnika

8.   Skrobut Antoni   1 055,00 zł  ważny interes podatnika

9.   Kaszczyszyn Marian  1 025,00 zł   ważny interes podatnika

10. Jagusz Józef    1 000,00 zł  ważny interes podatnika

11. Byczkowska Janina   1 080,00 zł   ważny interes podatnika

12. Ciwińska Paulina  721,00 zł  ważny interes podatnika

13. Owsiana Beata     831,00 zł  ważny interes podatnika

14. Matkowska Maria   614,00 zł  ważny interes podatnika

15. Nowotarski Krzysztof  1 259,00 zł  ważny interes podatnika

16. Ciąglewicz Czesław  786,00 zł  ważny interes podatnika

17. Kasprzak Anna  602,00 zł  ważny interes podatnika

18. Medyński Grzegorz  511,90 zł   ważny interes podatnika

19. Gomularz Piotr  921,00 zł   ważny interes podatnika

20. Szostak Piotr    511,00 zł   ważny interes podatnika

21. Jóśków Stanisław   561,49 zł    ważny interes podatnika

22. Mykita Czesław  846,00 zł   ważny interes podatnika

23. Pakuła Stanisław    1100,00 zł   ważny interes podatnika

24. Rzeźnik Zbigniew   1 100,00 zł  ważny interes podatnika

25. Stanisławek Henryk   2 000,00 zł   ważny interes podatnika

26. Jańczyk Mirosław   800,00 zł    ważny interes podatnika

27. Szturma  Jarosława  1 417,00 zł ważny interes podatnika

28. Dysiewicz Włodzimierz  3 600,00 zł    ważny interes podatnika

II ) odroczenia , rozłożenia na raty

1.  Zakład Gospodarki Komunalnej  8 275,00 zł ważny interes społeczny

2.  Wróbel Zdzisław  13 349,54 zł  ważny interes podatnika

 

W y k a z  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty podstawa prawna: art. 14 pkt.2 lit.e ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późn.zm.)

1. osoby fizyczne

Bączek Marek, Zajaczkowska Maria, Dąbrowska Wanda, Leroch Bronisław, Rudnicki Andrzej, Pałachniuk Wiesław, Preis Józef, Lubczyński Tadeusz, Drozd Janusz, Fieszak Danuta, Różanowski Edward, Wróbel Halina, Bahrynowski Zygmunt, Krutul Anna, Sobczak Teresa, Dobrucka Czesława, Getner Alfred, Wojtasińska Krystyna, Mikołaszewski Zdzisław, Czykieta Waldemar, Michalski Zbigniew, Michalska Stanisława, Drozd Grażyna, Andruchów Andrzej, Lech Zbigniew, Łoś Józef, Antczak Antoni, Wojtasiński Zygmunt, Wysocki Piotr, Loryś Krystyna, Buczyk Jan, Janczak Włodzimierz, Jakubowski Klemens, Długi Janusz, Wysocki Wojciech, Mateja Artur, Prygorajew Edward, Pniewska Teresa, Bar Kazimiera, Literowicz Tadeusz, Owsiak Henryk, Bajsarowicz Zenon, Pawlak Danuta, Kopacz Weronika, Sarzyniak Maria, Kaśków Franciszek, Muziewicz Dariusz, Gawroniuk Ryszard, Blacha Stanisław, Drozd Czesław, Szostak Józefa, Sitak Stanisław, Goławska Kazimiera, Nowotarski Krzysztof, Jurczyk Henryk, Żmuda Marian, Zwierzyńska Dorota, Stafij Stanisław, Gawroniuk Eugeniusz, Trzaska Tomasz, Rutkowski Michał, Mielniczek Adam, Szturma Jarosława, Zborowski Ryszard, Piotrowski Edward, Kasperek Artur, Rzeźnik Zbigniew, Pakuła Stanisław, Jańczyk Mirosław, Wieczniak Rozalia, Rzepka Tadeusz, Białas Jerzy, Kurdziel Ryszard, Kozieł Antoni, Kielman Jan, Bojakowski Kazimierz, Skośkiewicz Grażyna, Rzepa Stanisław, Wolan Helena, Panasik Krystyna, Jacheć Agata, Oczkowski Jan, Wąsowicz Eugeniusz, Petryk Maria, Jakubowska Stanisława, Helik Anna, Mielnik Henryk, Skwarek Sabina, Jańczyk Zofia, Cebula Julian, Mącarz Władysława, Kaszczyszyn Marian, Kałuski Adam, Czernicki Waldemar, Mazur Jerzy, Bogacka Elżbieta, Gamota Szczepan, Kopytko Grzegorz, Szuda Danuta, Drozd Józef, Drozd Roman, Kasprzak Anna, Wasilewski Leszek, Czarny Władysław, Pawłuszko Jan, Kałuski Wiesław, Mudyna Feliks, Mudyna Weronika,

Loryś Krystyna, Jakubowska Beata, Jabłoński Piotr, Zawadzka Małgorzata, Gomularz Piotr,

Długa Julia, Owsiak Stanisław, Pękosz Bolesław, Żymańczyk Anastazja, Janeczek Andrzej,

Dąbrowski Roman, Skwarek Zofia, Krawczyk Adam, Kowalski Józef, Czarny Władysław, Kuczyńska Helena, Słoniowska Maria, Habrych Ewa, Skrzypnik Maria, Buniowska Zofia, Mykita Kazimiera, Mięsiak Karolina, Medyński Stanisław, Tyszkowska Krystyna, Rokosz Józef, Puszczewicz Andrzej, Matczak Łucja, Jabłoński Jan, Kuzdrowska Janina, Guszpit Stefan, Łopuszańska Ewa, Dolińska Halina, Bogacka Halina, Śliwińska Joanna, Ptak Wioletta, Rakoczy Krzysztof, Solski Jan, Mokroz Józefa, Dolińska Barbara, Jakubowski Klemens, Medyński Krzysztof, Kopacz Weronika, Dudzic Tadeusz, Puchacz Bolesław, Bień Antoni, Rusiniak Krystyna, Filipczuk Józef, Mikielewicz Marta, Podgórska Agata, Haber Antoni, Pasiaka Czesław, Terlecka Anna, Kędziora Jacek, Hrynczyszyn Józef, Bider Krystyna, Wilczyński Stanisław, Poświstak Helena, Sobór Alicja, Mikołaszewski Zdzisław, Działak Maria, Kozłowski Tadeusz, Kloc Irena, Rutkowski Michał.

2. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Zakład Gospodarki Komunalnej, PKP S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AWIDA”, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Likwidacji, ALCHEMIA SA, OMAN Sp.jawna, Gmina Lubsza, Gminny Ośrodek Kultury, Policja.

 

W y k a z  osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej  podstawa prawna: art. 14 pkt.2 lit.f ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych  (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późn.zm.) .

1. osoby fizyczne

Rutkowski Michał, Gawroniuk Eugeniusz, Zwierzyńska Dorota, Trzaska Tomasz, Łopuszański Krzysztof, Jakubowski Klemens, Sobór Alicja, Dudzic Tadeusz, Szturma Józef, Kasperek Artur, Kędziora Jacek, Kopacz Weronika, Mielniczek Adam.

 

2. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

ALCHEMIA S.A., Zakład Gospodarki Komunalnej, OMAN Sp.jawna, PPH „AWIDA”, RSP w Likwidacji.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2006 rok - DOCWykaz osob prawnych i fizycznych 2.doc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2006 rok - DOCWykaz osob prawnych i fiz.doc

 

Na podstawie art. 14 pkt. 2e Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2007 roku

I ) umorzenia:

1. Nowotarski Krzysztof 654,00 zł ważny interes podatnika

2. Klin Danuta 546,00 zł ważny interes podatnika

3. Gramatowska Barbara 3 778,90 zł ważny interes podatnika

4. Abel Kazimierz 579,00zł ważny interes podatnika

5. Lubczyński Tadeusz 929,00 zł ważny interes podatnika

6. Skrobut Antoni 601,00 zł ważny interes podatnika

7. Zakład Gospodarki Komunalnej 41 282,20 zł ważny interes społeczny

8. Andruchów Andrzej 1 125,00 zł ważny interes podatnika

9. Bandrowski Dariusz 2 364,00 zł ważny interes podatnika

10. Szachnowska Iwona 529,00 zł ważny interes podatnika

11. Tumanowicz,Gałązka,Wasilewski 7 041,00 zł ważny interes podatnika

12. Pawlak Danuta 770,55 zł ważny interes podatnika

13. Zakłady Cukiernicze,, CUKROGAL” 15 072,20 zł ważny interes społeczny

14. ,,OPDREW” SA Opole 94 209,73 zł ważny interes społeczny

15. Rzeźnik Zbigniew 750,00 zł ważny interes podatnika

16. Pakuła Stanisław 750,00 zł ważny interes podatnika

17. Jańczyk Mirosław 800,00 zł ważny interes podatnika

18. Kasperek Artur 3 549,90 zł ważny interes podatnika

II ) odroczenia , rozłożenia na raty

1. Zakład Gospodarki Komunalnej 26 210,00 zł ważny interes społeczny

2. Kasperek Artur 1 500,00 zł ważny interes podatnika

3. Piotrowski Edward 750,00 zł ważny interes podatnika

4. Stachyra Joanna 1 893,00 zł ważny interes podatnika

 

Na podstawie art. 14 pkt. 2 f Ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr. 249 poz. 2104 z póź. zm. Urząd Gminy w Lubszy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za 2007 rok:

1) Zwierzyńska Dorota

2) Gawroniuk Eugeniusz

3) Rutkowski Michał

4) Nowotarski Krzysztof

5) Lubczyński Tadeusz

6) Bandrowski Dariusz

7) Tumanowicz, Wasilewski, Gałązka

8) Abel Kazimierz

9) KARTON - PACK