Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

      Pokój nr 5 – Inspektor d/s budownictwa i dróg

 

a) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                   - wniosek   należy   złożyć   na   druku   dostępnym w  w/w  pokoju,

                   - do wniosku należy dołączyć:

·         2 egz. kopii mapy zasadniczej lub katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000,

·         informację terenowo – prawną,

b)  wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,

- należy złożyć wniosek z aktualną mapą terenu,

- opłata po 35,00 zł za każdy dokument w kasie Urzędu oraz 5,00 zł znaczek skarbowy,

c) przyjmowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  i leśnych,

                   - należy złożyć wniosek z aktualną mapą terenu,

d) opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

    - należy złożyć wniosek,

e) przyjmowanie wniosków o podział geodezyjny działek,

    - należy złożyć wniosek wraz z mapą ze wstępnym podziałem 

      opracowanym przez  geodetę,

f) wydawanie   informacji   o   przeznaczeniu   terenu  w  planie  zagospodarowania przestrzennego,

    - należy złożyć wniosek z oznaczeniem numeru działki i karty mapy.