Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Referent ds. ochrony środowiska- pok. nr 12, poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 

Usunięcie drzew lub krzewów

 

Jakie dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Do wniosku składanego przez:

Zarządy dróg należy dołączyć plan wyrębu drzew lub krzewów zatwierdzony przez Wojewódzkiego konserwatora przyrody. Zarządy melioracji należy dołączyć uzgodnienie z Wojewodą.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.), art. 104 KPA.

 

Opis procedury:

Władający nieruchomością składa wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Opłata administracyjna:

Brak.

 

Opłata skarbowa:

Znaczek za 5 złotych złożony na podaniu + znaczek 0,50zł od załącznika

76 złotych za wydanie zezwolenia (nie dotyczy przedsiębiorców i instytucji).

 

Uwagi:

Nie jest wymagane zezwolenie Wójta na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości do:

drzew i krzewów owocowych, owocowych z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, drzew i krzewów sadzonych na plantacjach, drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

dane dotyczące gatunku drzewa, obwód jego pnia (mierzony na wysokości 130cm), nr działki i przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub przyczynę i termin zamierzonego usunięcia krzewów oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. mapka sytuacyjna
Metryczka
  • opublikowano:
    03-03-2004 13:08
    przez: Barbara Pilarczyk
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl