Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds.rolnictwa, leśnictwa, gospod. wodnej oraz pozyskiwania środków z funduszy UE w zakresie działalności rolniczej i gospodarczej

 1. Przy  znakowaniu  akt  używa się  symbolu  “ROL”
 2. Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

1) Realizacja zadań Gminy w zakresie rolnictwa, ochrony gruntów rolnych  i leśnych.

2) Koordynacja gospodarki nasiennej i współdziałanie w tym zakresie z jednostkami obrotu rolnego i inspekcją nasienną.

3 )Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa obejmujące w szczególności  współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu    łowieckiego  w zagospodarowaniu łowieckim obszarów Gminy.

4) Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzenie choroby zakaźnej u zwierząt domowych i współpraca w tym zakresie ze służbami    weterynaryjnymi.

5) Współdziałanie z  inspekcją ochrony roślin w zakresie sygnalizowania pojawiania się chwastów,   chorób i szkodników w uprawach oraz ich zwalczenia.

6) Prowadzenie  spraw  wynikających  z  ustawy  Prawo  wodne.

7) Współpraca z Gminną Spółką Wodną.

8) Udział w rozprawach wodno-prawnych z zakresu prowadzonych spraw.

9) Koordynacja spraw związanych z ochroną przed powodzią, prowadzenie   ewidencji szkód i strat  powodziowych w rolnictwie i urządzeniach   melioracyjnych.

10) Podejmowanie działań w zakresie szacowania szkód w uprawach rolnych,  spowodowanych   oddziaływaniem długotrwałej suszy, wiosennymi   przymrozkami oraz gradobiciem, m.in. udział w komisjach.

11) Współpraca w zakresie spisów rolnych i realizacja innych zadań w zakresie   rolnictwa.

12) Współpraca z ośrodkiem doradztwa, w tym organizacja szkoleń  i zebrań   informacyjnych dla rolników.

13) Działanie na rzecz rozwoju  obszarów wiejskich w tym podejmowanie  działań na rzecz  pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.

14) Pomoc w przygotowaniu  wniosków  i  kompletowaniu  dokumentacji  dla  projektów  dofinansowywanych ze  środków  UE, krajowych  i innych  dostępnych w zakresie działalności  rolniczej i gospodarczej.

15) Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy zewnętrznych od przygotowania wniosku do rozliczenia projektu.

16) Prowadzenie  spraw  z  zakresu  promocji  Gminy, na podstawie rocznego   planu promocji.

17) Współpraca  z  podmiotami  gospodarczymi  oraz  wspieranie  promocji lokalnej  przedsiębiorczości .

Metryczka
 • opublikowano:
  27-06-2003 13:41
  przez: Zbigniew Kusiak
 • zmodyfikowano:
  27-02-2020 13:33
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1350
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl