Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko ds.rolnictwa, leśnictwa, gospod. wodnej oraz pozyskiwania środków z funduszy UE w zakresie działalności rolniczej i gospodarczej

  1. Przy  znakowaniu  akt  używa się  symbolu  “ROL”
  2. Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

1) Realizacja zadań Gminy w zakresie rolnictwa, ochrony gruntów rolnych  i leśnych.

2) Koordynacja gospodarki nasiennej i współdziałanie w tym zakresie z jednostkami obrotu rolnego i inspekcją nasienną.

3 )Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa obejmujące w szczególności  współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu    łowieckiego  w zagospodarowaniu łowieckim obszarów Gminy.

4) Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzenie choroby zakaźnej u zwierząt domowych i współpraca w tym zakresie ze służbami    weterynaryjnymi.

5) Współdziałanie z  inspekcją ochrony roślin w zakresie sygnalizowania pojawiania się chwastów,   chorób i szkodników w uprawach oraz ich zwalczenia.

6) Prowadzenie  spraw  wynikających  z  ustawy  Prawo  wodne.

7) Współpraca z Gminną Spółką Wodną.

8) Udział w rozprawach wodno-prawnych z zakresu prowadzonych spraw.

9) Koordynacja spraw związanych z ochroną przed powodzią, prowadzenie   ewidencji szkód i strat  powodziowych w rolnictwie i urządzeniach   melioracyjnych.

10) Podejmowanie działań w zakresie szacowania szkód w uprawach rolnych,  spowodowanych   oddziaływaniem długotrwałej suszy, wiosennymi   przymrozkami oraz gradobiciem, m.in. udział w komisjach.

11) Współpraca w zakresie spisów rolnych i realizacja innych zadań w zakresie   rolnictwa.

12) Współpraca z ośrodkiem doradztwa, w tym organizacja szkoleń  i zebrań   informacyjnych dla rolników.

13) Działanie na rzecz rozwoju  obszarów wiejskich w tym podejmowanie  działań na rzecz  pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.

14) Pomoc w przygotowaniu  wniosków  i  kompletowaniu  dokumentacji  dla  projektów  dofinansowywanych ze  środków  UE, krajowych  i innych  dostępnych w zakresie działalności  rolniczej i gospodarczej.

15) Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy zewnętrznych od przygotowania wniosku do rozliczenia projektu.

16) Prowadzenie  spraw  z  zakresu  promocji  Gminy, na podstawie rocznego   planu promocji.

17) Współpraca  z  podmiotami  gospodarczymi  oraz  wspieranie  promocji lokalnej  przedsiębiorczości .