Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane teleadresowe

Informacje o Gminie Lubsza
Rodzaj Gminy
Gmina Wiejska
Pełna nazwa
Urząd Gminy w Lubszy
Dane teleadresowe
Ulica
ul Brzeska 16
Kod pocztowy
49-313
Miejscowość
Lubsza
Nr telefonu
Wójt Gminy - 77 411 -86-15                          
Sekretariat - 77 411-86-29
                   - 77 411-86-30
                   - 77 411-86-32
                   - 77 411-86-31
Urząd Stanu Cywilnego - 77 411-88-10;
Skarbnik Gminy - 77 411-88-11;
Sekretarz Gminy - 77 411 -86-30 wew. 125;
Stan. ds. wymiaru i księgowości podatkowej - 77 411 -86-30 wew. 130 i 142;
Stan ds. księgowości budżetowej - 77 411 -86-30 wew. 131;
Stan. ds. płac - 77 411 -86-30 wew. 122;
Stan. ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami - 77 411 -86-30 wew. 130;
 Stan. ds. obsługi kasy i archiwum  - 77 411 -86-30 wew. 127;
Stan. ds. ewid. ludności i działal. gospodarczej - 77 411 -86-30 wew. 132;
Stan. ds. inwestycji i zamówień publicznych - 77 411 -86-30 wew. 123;
Stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg - 77 411-86-30 wew. 123;
Stan. ds. gospodarki komunalnej - 77 411-86-30 wew. 136;
Stan. ds. gospodarki nieruchomościami - 77 411-86-30 wew. 136;
Stan. ds. ochrony środowiska - 77 411-86-30 wew. 134;
Stan. ds. rolnictwa, leśnictwa, gospod. wodnej oraz pozyskiwania środków z funduszy UE w zakresie działalności rolniczej i gospodarczej - 77 411-86-30 wew. 134;
Stan. ds rady gminy. i informatyki - 77 411 -86-30 wew. 135;
 
Stan. ds. organizacyjno- kadrowych - 77 411 -86-30 wew. 129;
Stan. ds. oświaty - 77 411 -86-30 wew. 138;
Stan. ds. wojskowych i obrony cywilnej - 77 411 -86-30 wew. 140;
Nr faxu
77 411-86-30
 

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7.00 do 16.00

wtorek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00

piątek od 7.00 do 14.00,

 

Skargi i wnioski przyjmuje w poniedziałek każdego tygodnia Wójt Gminy w godzinach 13.00 - 15.00.

Pozostali pracownicy we wszystkich dniach tygodnia w godzinach urzędowania.

Wpłat  (oprócz opłat za odpady) można dokonać na konto: 79 8863 0009 0000 0023 2339 0001

Wpłat za odpady można dokonać na konto: 57 8863 0009 0000 0023 2339 0009. Jednocześnie informujemy, że każdy posiada indywidualny nr konta bankowego, na który prosimy o dokonywanie ww. wpłat.

Wpłat z tytułu wadium można dokonać na konto: 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011