Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe

 • Obwieszczenie

  dla przedsięwzięcia pn: Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat. 

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  zawiadamiam, że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 14.08.2020r. sygn. akt SKO.40.985.2020.oś ponownie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku z dniu 18.12.2015r. firmy: Agro Gobarto Sp. z o.o.
  z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej Nowy Świat obejmującej budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP na działkach nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb ewid. 0543 Nowy Świat, gm. Lubsza. 

 • Obwieszczenie

  informacja o umorzeniu w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odnowa zanieczyszczonych gleb metodą płyty bioremediacyjnej", na działce nr 118/3 obrębu Raciszów , gm. Lubsza.

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza zawiadamia Strony- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odnowa zanieczyszczonych gleb metodą płyty bioremediacyjnej”, na dz. nr 118/3 obrębu Raciszów

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej Nowy Świat obejmująca budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP na działkach nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb ewid. 0543 Nowy Świat, gm. Lubsza.

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu w dnia 26.02.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiechowice wraz z kanalizacją tranzytową do miejscowości Czepielowice”.

 • Obwieszczenie

  Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiechowice wraz z kanalizacją tranzytową do miejscowości Czepielowice”

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  informacja  o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek z dnia 14.11.2019r. firmy EKO Zielona Energia Sp.  z o.o., ul Parkowa 17, 49-318 Skarbimierz Osiedle w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odnowa zanieczyszczonych gleb metodą płyty bioremediacyjnej" na dz. nr 118/3 obrębu Raciszów.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia polegającego na: Budowie biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat, na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat.