Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza  zawiadamia że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr 812 położonej na terenie gminy Lubsza obręb Czepielowice”, zostało wydane postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 3,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 96, obręb 0539 Myśliborzyce, gmina Lubsza, powiat brzeski, woj. opolskie”

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Rogalice, gmina Lubsza” (dz. nr 45/17),

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 156, 162 w obrębie Rogalice, gmina Lubsza”,

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza  zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 219, 220 w obrębie Czepielowice w gm. Lubsza”, na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcie tj. PVE 280 Sp. z o.o., ul. J. K. Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz. 

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 130/1, 130/2, 131 w obrębie Lubicz w gm. Lubsza”, na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcie tj. PVE 280 Sp. z o.o., ul. J. K. Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz. 

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa 1 farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 310, w obrębie Mąkoszyce, gm. Lubsza”

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr 812 położonej na terenie gminy Lubsza obręb Czepielowice”

 • Obwieszczenie

  o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Farma fotowoltaiczna Czepielowice” 

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Informacja o wydaniu w dnia 30.08.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Czepielowice”.