Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzje środowiskowe

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej Nowy Świat obejmująca budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP na działkach nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb ewid. 0543 Nowy Świat, gm. Lubsza.

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu w dnia 26.02.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiechowice wraz z kanalizacją tranzytową do miejscowości Czepielowice”.

 • Obwieszczenie

  Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiechowice wraz z kanalizacją tranzytową do miejscowości Czepielowice”

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  informacja  o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek z dnia 14.11.2019r. firmy EKO Zielona Energia Sp.  z o.o., ul Parkowa 17, 49-318 Skarbimierz Osiedle w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odnowa zanieczyszczonych gleb metodą płyty bioremediacyjnej" na dz. nr 118/3 obrębu Raciszów.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia polegającego na: Budowie biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat, na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat. 

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu w dnia 28.10.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. „Zakład Obróbki Ryb Lubsza w miejscowości Lubsza ul. Brzeska 34, gm. Lubsza, pow. Brzeg”

 • Obwieszczenie

  dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej Nowy Świat obejmującej budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP na działkach nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb ewid. 0543 Nowy Świat, gm. Lubsza

 • Obwieszczenie

  W trakcie trwania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat, na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat, zostało złożone przez Inwestora uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 • Obwieszczenie

  dla przedsięwzięcia pn: Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat. 

Metryczka
 • opublikowano:
  12-10-2007 12:28
  przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl