Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Ochrona Środowiska
  Data modyfikacji: 01-06-2020 15:00
 2. Urząd Gminy w Lubszy nieczynny w dniu 12.06.2020 r.
  Data modyfikacji: 01-06-2020 14:36
 3. RAPORT O STANIE GMINY LUBSZA ZA 2019 R.
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:19
 4. projekt uchwały 161-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:12
 5. projekt uchwały 160-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:11
 6. projekt uchwały 159-2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:10
 7. projekt uchwały 158-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” na wszystkich obywateli gminy
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:09
 8. projekt uchwały 157-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:08
 9. projekt uchwały 156-2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:06
 10. projekt uchwały 155-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Data modyfikacji: 27-05-2020 14:05
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl