Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Lubsza, dnia 28.11.2023r.

OŚ.6220.3.2023

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), informuję o:

  • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza na okres 14 dni, tj. od dnia 28.11.2023 r. do dnia 12.12.2023 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, w godzinach urzędowania (po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 77 4118630 wew. 134).

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z ww. decyzją oraz aktami sprawy (w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64  ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku) w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym).

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Wójt Gminy Lubsza

Do pobrania: 

PDFdecyzja1.pdf (351,61KB) PDFdecyzja - skan.pdf (6,05MB)