Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt budżetu - kopia

Projekt budżetu na 2011 rok

projekt uchwały DOCprojekt uchwaly.doc (40,00KB),  XLSzalacznik 1 - 2011.xls (43,00KB) XLSzalacznik 2 - 2011.xls (112,00KB) XLSZalacznik 3 - 2011r..xls (20,00KB) DOCUzasadnienie do projektu uchwaly budzetowej na rok 2011.doc (44,00KB) XLSZalacznik 4 - 2011r..xls (29,50KB) XLSZalacznik 5 - 2011r..xls (21,00KB) XLSZalacznik 6- 2011r..xls (25,50KB) XLSZalacznik 7 - 2011r..xls (22,50KB) XLSZalacznik 8 - 2011r..xls (42,50KB) XLSZalacznik 9 - 2011r..xls (19,50KB) XLSZalacznik 10 - 2011r..xls (23,00KB)

PDFprojekt w spr. uchwalenia wieloleniej progozy finansowej.pdf (2,66MB) 

Opinie RIO w Opolu: PDFopinia o przedlozonym projekcie uchwaly.pdf (142,46KB)PDFopinia o mozliwosci sfinansowania deficytu.pdf (138,86KB) PDFopinia o przedlozonym projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (146,83KB)

 

Projekt budżetu na 2012 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,  projekt uchwały w spr. uchwalenia budzetu Gminy na 2012  rok

Opinie RIO w Opolu: 

PDFopinia RIO o uchwale budzetowej 2012.pdf (138,64KB)PDFopinia RIO o mozliwosci sfinansowania deficytu.pdf (139,40KB) 

PDFopinia RIO o wieloletniej prognozie.pdf (197,96KB)PDFopinia RIO o mozliwosci sfinansowania deficytu.pdf (144,74KB) 

 PDFopinia RIO o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu.pdf (149,12KB)

 

Projekt budżetu na 2013 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt uchwaly 86-2012.pdf (1,63MB),  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2013  rok PDFprojekt uchwaly 87-2012.pdf (5,61MB)

Opinie RIO w Opolu: PDFopinia o mozliwosci sinanf deficytu uch. budz.2013.pdf (136,59KB)  PDFopinia o prawidl. planowanej kwoty dlugu.pdf (129,69KB)

 

Projekt budżetu na 2014 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt 91-2013.pdf (1,64MB),  projekt uchwały w spr. uchwalenia budzetu Gminy na 2014  rok- PDFprojekt 92-2013.pdf (5,32MB)

Opinie RIO w Opolu: PDFopinia RIO do projektu budzetu.pdf (122,33KB) PDFopinia RIO do wpf.pdf (104,13KB) PDFopinia o planowanej kwocie dlugu.pdf (99,15KB)

 

Projekt budżetu na 2015 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt uchwaly 16-2014.pdf (1,68MB),  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2015  rok PDFprojekt uchwaly 17-2014.pdf (6,08MB),

Opinie RIO w Opolu o projekcie budżetu PDFUchwala RIO 476-2014.pdf (125,15KB), opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu , opinia RIO o projekcie uchwały wpf PDFUchwala RIO 478-2014.pdf (105,15KB) PDFsfinansowanie deficytu.pdf (57,58KB) PDFkwota dlugu wpf.pdf (95,13KB)

 

Projekt budżetu na 2016 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ,  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2016  rok PDFprojekt uchwaly budzetowej na 2016.pdf (3,74MB),  

Opinia RIO w Opolu: PDFopinia RIO budzet.pdf (113,15KB) PDFopinia RIO - wpf.pdf (105,59KB) PDFopinia RIO deficyt.pdf (97,27KB)

 

Projekt budżetu na 2017 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt WPF 2017.pdf (1,39MB),  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2017  rok PDFprojekt budżetu na 2017 r.pdf (5,66MB)

PDFopinia RIO - budżet gminy na 2017r..pdf (124,45KB) PDFopinia RIO - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.pdf (98,97KB) PDFopinia RIO - WPF na lata 2017-2027.pdf (100,71KB)PDFopinia RIO - budżet gminy na 2017r..pdf (124,45KB) PDFopinia RIO - WPF na lata 2017-2027.pdf (100,71KB) PDFopinia RIO - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.pdf (98,97KB)

 

Projekt budżetu na 2018 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt uchwały dot. wpf 2018.pdf (1,35MB)   projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2018 PDFprojekt budżetu na 2018.pdf (3,03MB) 

PDFopinia RIO - pr. uchwały wpf.pdf (87,42KB) PDFopinia RIO pr. uchwały budżetowej 2018.pdf (113,49KB) PDFopinia RIO o możliwości sfinan. deficytu uch. budz. 2018.pdf (85,77KB)

 

Projekt budżetu na 2019 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2019 PDFprojekt uchwał 17-2018 w spr. uchwalenia WPF + projekt uchwały 18-2018 w spr.uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.pdf (3,91MB)

PDFopinia RIO do uchwały budżetowej na 2019r..pdf (118,57KB) PDFopinia RIO do możliwości sfinansowania dlugu.pdf (72,26KB) PDFopinia RIO do uchwały o wieloletniej prognozy finansowej.pdf (113,07KB)

 

Projekt budżetu na 2020 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2020 PDFprojekt budżetu na 2020.pdf (5,24MB) PDFprojekt WPF na 2020.pdf (1,10MB)

 

Projekt budżetu na 2021 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFWPF projekt 2021.pdf (14,00MB)

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 PDFUchwała nr budżet 2021.pdf (265,87KB) PDFUzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.pdf (386,90KB) PDFZałącznik 1 dochody 2021.pdf (595,49KB) PDFZałącznik 2 wydatki 2021.pdf (601,88KB) PDFZałącznik 3 - 2021.pdf (446,90KB) PDFZałącznik 4 - 2021.pdf (303,67KB) PDFZałącznik 5 - 2021.pdf (541,31KB) PDFZałącznik 6 -2021.pdf (336,39KB) PDFZałącznik 7 - 2021.pdf (358,81KB)  PDFZałącznik 8 - 2021.pdf (372,60KB) PDFZałącznik 9 - 2021.pdf (352,91KB) PDFZałącznik 10 -2021 r_.pdf (375,00KB) PDFZestawienie zmian w strukturze zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego 2020.pdf (264,88KB) PDFWykaz liczby uczniów przedszkolaków z poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Lubsza na dz 30.09.2020r_.pdf (269,82KB) PDFPlan sprzedaży 2021.pdf (287,01KB)

Projekt budżetu na 2022 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt uchwały 276-2021.pdf (1,04MB)

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 PDFprojekt uchwały 277-2021.pdf (261,85KB) PDFUzasadnienie 2022 do projektu uchwały budżetowej.pdf (306,73KB) PDFzałącznik 1 dochody 2022 1.pdf (590,55KB) PDFzałącznik 2 wydatki 2022.pdf (505,10KB) PDFZałącznik 3 - 2022.pdf (350,15KB) PDFzałącznik 4 - 2022.pdf (289,41KB) PDFZałącznik 5 - 2022.pdf (441,21KB) PDFzałącznik 6 -2022.pdf (324,74KB) PDFzałącznik 7 - 2022.pdf (357,21KB) PDFZałącznik 8 - 2022.pdf (281,36KB) PDFZałącznik 9 - 2022.pdf (338,48KB) PDFzałącznik 10 -2022r..pdf (277,39KB) Materiały informacyjne: PDFZestawienie zmian w strukturze zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego 2021.pdf (338,11KB) PDFWykaz liczby uczniów przedszkolaków z poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Lubsza na dz 30.09.2021r_.pdf (345,32KB) PDFPlan sprzedaży 2022-2024.pdf (370,68KB)

Projekt budżetu na 2023 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt WPF 2023.pdf (13,42MB)

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok PDFUchwała nr budżet 2022-sig.pdf (397,53KB)PDFUzasadnienie 2022 do projektu uchwały budżetowej -sig.pdf (524,13KB) PDFzał 1-sig.pdf (735,19KB) PDFzał 2-sig.pdf (753,72KB) PDFzał 3-sig.pdf (573,62KB) PDFZał 4-sig.pdf (526,99KB)PDFZał 5-sig.pdf (500,93KB) PDFZał 6-sig.pdf (546,37KB) PDFZał 7-sig.pdf (579,15KB) PDFZał 8-sig.pdf (423,76KB) PDFZał 9-sig.pdf (476,08KB) PDFZał10-sig.pdf (428,68KB) PDFZestawienie zmian w strukturze zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego 2021-sig.pdf (395,39KB)PDFPlan sprzedaży 2023 2025-sig.pdf (427,37KB)PDFWykaz liczby uczniów przedszkolaków z poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Lubsza na dz 30.09.2022r_-sig.pdf (401,84KB) 

Projekt budżetu na 2024 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFwpf 2024.pdf (8,03MB)

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok PDFpodpisany budżet 2024.pdf (4,63MB)

opinie RIO w Opolu: 

PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Pw-50-2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow.pdf (101,30KB)

 PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Dp-50-1.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow.pdf (102,57KB) 

PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Pb-50-2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow.pdf (102,59KB)