Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kościerzyce etap II

Nr postępowania: ZP.271.3.2023

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kościerzyce etap II”

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Dokumenty postępowania dostępne są na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8564b739-0457-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Źródło finansowania: Inwestycja będzie dofinansowywana ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na podstawie Wniosku z dnia 28.12.2022 r. nr SG.041.20.2022.