Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 22.03.2023r.

GPD.6730.2.2023

OBWIESZCZENIE nr 2 / 2023  z dnia 22.03.2023r. Wójta Gminy Lubsza

o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 22.03.2023r. na wniosek „DINO POLSKA S.A.” ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn reprezentowanego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej na dz. nr 191/1, 171/7 obręb Pisarzowice.

Zgodnie z art. 10, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022r., poz. 2000 z późniejszymi zmianami) wszystkie strony tego postępowania mogą zapoznać się z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49 – 313 Lubsza (pok. nr 5) w godz. Pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Lubsza