Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Nr 0006.14.2018 Rady Gminy Lubsza w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza

  PDFZarzadzenie Wójt Gminy Lubsza.pdf

 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2018. na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 zm. poz. 2232; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)

  Do pobrania PDFZarządzenie dot. prog. opieki nad zwierzętami.pdf

  Dodano w dniu 20.02.2018r. : Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do projektu Uchwały w terminie
  7 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w § 1 tj. w okresie od dnia 07.03.2018r. do dnia 13.03.2018r. do godziny 1400.

 • Ogłoszenie

  w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2018

  PDFogłoszenie.pdf

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Nr 0006.6.2018 Rady Gminy Lubsza w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza

  Do pobrania: PDFzarządzenie.pdf

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami w nocy do 80 km/h, w dzień do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

  PDFOstrzeżenie meteorologiczne nr 3.pdf

 • Ogłoszenie

  Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubsza miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.

 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 12.00. w Domu Ludowym  w Lubszy

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu jej prac

  Do pobrania:  PDFzarządzenie.pdf

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2018/2019 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do publicznych   przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Lubsza 

  Do pobrania: PDFZarządzenie - harmonogram post. dla przedszkoli.pdf

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 6186
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×