Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym w Lubszy

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie    konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  (tj. Dz.U. z 2016r.poz. 1817z późn. zm.) na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z  2017 r. poz. 1875 ) ,  w związku z § 1 ust.1 pkt. 1- 7  Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r.  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)

  Do pobrania: PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf

 • Ogłoszenie

                                                                    Lubsza, dnia 16.10.2017r.

  OGŁOSZENIE

   

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że zostały zakupione przez Gminę dla mieszkańców gminy pojemniki na odpady komunalne koloru niebieskiego z przeznaczeniem na „papier”.

  Pojemniki zostaną dostarczone do każdego mieszkańca, który w  tut. urzędzie złożył deklarację dotyczącą odbioru odpadów komunalnych.

  W przypadku niedostarczenia przez firmę pojemnika na posesję podczas, nieobecności mieszkańca, pojemnik należy odebrać od sołtysa wsi.

  W miejscowościach: Garbów, Lubicz, Piastowice, Raciszów odbiór pojemników odbędzie się bezpośrednio u sołtysa wsi.

  Pojemniki rozwożone będą w miesiącach październiku i listopadzie bieżącego roku.

   

   

   Wójt Gminy Lubsza

    Bogusław Gąsiorowski

 • Ogłoszenie

  W dniu 09.10 2017r.  do Urzędu Gminy w Lubszy wpłynęła  oferta  złożona  przez  Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Dobrzyń   na  realizację  zadania  publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod  tytułem :  „ Aktywnie przez cały rok”

 • Ogłoszenie

  W dniu 09.10 2017r.  do Urzędu Gminy w Lubszy wpłynęła  oferta  złożona  przez  Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” Szydłowice  na  realizację  zadania  publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod  tytułem :  „ Dobra Taktyka  na Przeciwnika”.

 • Ogłoszenie

  W dniu 09.10 2017r.  do Urzędu Gminy w Lubszy wpłynęła  oferta  złożona  przez  Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Kościerzyce  na  realizację  zadania  publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod  tytułem :  „ Spotkajmy się na boisku”.

 • Ogłoszenie

  WÓJT GMINY LUBSZA  INFORMUJE, ŻE

  w dniu 02 listopada 2017 r.

  URZĄD GMINY W LUBSZY

  będzie nieczynny

   

  w związku ze świętem  przypadającym 

  w  sobotę  w dniu 11 listopada 2017 r.

   

   

  Wójt Gminy

  Bogusław Gąsiorowski

       Do pobrania: PDFZarzadzenie Wójt Gminy Lubsza.pdf                                                                                                            

   

 • Informacja

  Ostrzeżenie meteorologiczne

  Od godz. 16:00 dnia 05.10.2017 do godz. 01:00 dnia 06.10.2017

  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 115 km/h, , z południowego zachodu i zachodu. Na północy województwa z prawdopodobieństwem 30% prognozuje się porywy wiatru do 130 km/h.

  Do pobrania:  PDFOstrzeżenie meteorologiczne Nr 58.pdf

  PDFOstrzeżenie meteorologiczne Nr 56.pdf

 • Informacja

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że planuje zorganizować bezpłatną zbiórkę opon rolniczych na terenie gminy Lubsza. Osoby posiadające takie opony proszone są o poinformowanie Urzędu Gminy Lubsza o ilości posiadanych opon celem zorganizowania odbioru  i transportu pod nr tel. 77 4118630 wew. 134 do 18 października 2017r.
  O terminie zbiórki zainteresowani mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie.

   

   Wójt Gminy Lubsza

                                                         

 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym  w Lubszy

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 4816
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×