Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2020

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Lubsza w roku 2020.

 • Odwołanie blokady drogi krajowej DK 39 w Lubszy

  W związku z epidemią koronawirusa Komitet Mieszkańców Lubszy zawiesza do odwołania blokadę drogi krajowej DK 39 w Lubszy

  Wójt Gminy Lubsza

 • WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

  pilny komunikat.jpeg

  W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informuję,
  że wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie lub za pomocą komunikacji elektronicznej:

  • Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
  • telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30
  • fax - 77 411 86 30
  • poczta e-mail –
  • platforma e-puap, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP

  Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe wyłącznie poprzez urnę postawioną przy wejściu do Urzędu.  

  W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie
  (m.in. dotyczących sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego lub meldunku), należy umawiać się z pracownikami telefonicznie:

  1. Urząd Stanu Cywilnego - telefon 77 411 88 10
  2. Ewidencja ludności – telefon 77 411 86 30 wew. 132

  W pozostałych sprawach możliwy jest tylko kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, który będzie decydować o osobistym załatwieniu sprawy:

  1. Podatki – telefon 77 411 86 30 wew. 130, 142
  2. Budownictwo, plan zagospodarowania przestrzennego – telefon 77 411 86 30 wew. 123
  3. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – telefon 77 411 86 30 wew. 134
  4. Gospodarka nieruchomościami – telefon 77 411 86 30 wew. 136
  5. Sekretariat – telefon 77 411 86 30 wew. 121

  Dane kontaktowe do jednostek podległych:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy tel. 77 411 87 46, 77 412 08 30, e-mail:
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy tel. 77 411 86 16, e-mail:

  Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

 • Zarządzenie Wójt Gminy Lubsza

  w sprawie   zawieszenia działalności ( zamknięcia)  Klubu Dziecięcego w  Lubszy

 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubsza kwiecień - grudzień 2020

 • Blokada drogi krajowej DK 39

  Informacja o Zgromadzeniu - Blokada drogi krajowej DK 39

  Miejsce: Lubsza, ul. Brzeska, przejście dla pieszych przy Urzędzie Gminy w Lubszy

  Termin:          

  13.03.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00,

  17.03.2020 r.godz.: 9:00 – 11:00,

  20.03.2020 r.godz.: 14:00 – 16:00,

  24.03.2020 r.godz.: 9:00 – 11:00,

  27.03.2020 r.godz.: 14:00 – 16:00.

 • Koronawirus

  koronawirus 1.jpeg

  koronawirus 2.jpeg

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Lubsza

  Zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubsza, którzy na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie na ich demontaż, odbiór i utylizację.

  Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy składać w terminie od dnia 04 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Gminy w Lubszy. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 18980
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl