Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 • Informacja o Sesji Rady Gminy Lubsza

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 19 grudnia  2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy

   

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza

 • Informacja

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 r. Urząd Gminy w Lubszy będzie nieczynny

   

   Wójt Gminy

  Bogusław Gąsiorowski

                                                                                               

 • Ogłoszenie Wójta

  Informuję  o  rozliczeniu zadania  publicznego : „Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego we wsi  Mąkoszyce,  na  działce  nr  346”.

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza o wynikach konsultacji

  Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza o wynikach konsultacji w sprawie  Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020.

  PDFZarządzenie o wynikach konsultacji.pdf

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza ( druk nr 110 )

  PDFzarządzenie w spr. konsultacji.pdf

 • Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu

  Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza  – w roku 2019”

  W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Lubsza otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 124/2019/G-33/OZ-ZOA/D z dnia 23.10.2019r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Lubsza – w roku 2019”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 27.422,82 zł, z czego:

  • ze środków NFOŚiGW w  Warszawie – 13.711,41zł.
  • ze środków WFOŚiGW w Opolu – 13.711,41zł.

   

  Wójt Gminy Lubsza

  Bogusław Gąsiorowski

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/274/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza  

   

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji w sprawie  uchwalenia  „ Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020"

   

  Do pobrania: 

  PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf

  DOCformularz konsultacji 2020.doc

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 18021
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl