Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Wójt Gminy Lubsza ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza.

Nabór wniosków będzie trwał od 5 marca 2018r. do 16 marca 2018r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pok.12 komplet dokumentacji.

Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz ze strony internetowej Urzędu.

Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Lubsza otrzyma dotację na zadanie
z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania wynosi do 85% kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota (ok. 15%) to wkład własny, który leży po stronie właściciela nieruchomości.

Dofinansowanie może zostać przyznane tylko dla nieruchomości ujętych w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16,
49-313 Lubsza, pok.12, w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4118630 wew. 134.

 

 

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

 

DOCWniosek o udzielenie dotacji.doc

DOCXoświadczenie.docx

DOCXupoważnienie.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2018
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  05-03-2018 12:34
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  06-03-2018 07:28
  przez: Małgorzata Sarna
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 310
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl