Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP nr 508295-N-2018 z 22.01.2018r.

Nazwa zadania: „Dostawa pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Lubsza”

Numer sprawy: ZP.271.1.2018

Do pobrania: PDFogłoszenie.pdf

DOCXSIWZ.docx

DOCXZal. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCZał. nr 2 do SIWZ -wzór umowy.doc

XLSXZal nr 1 do umowy -wykaz miejsc..xlsx

DOCZał nr 2 do umowy -umowa dot. danych-osob..doc

DOCXZał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udzialu w postępowaniu.docx

DOCXZal. nr 4 do SIWZ - oswiadczenie-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCZal. nr 5 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc

DOCZal. nr 6_o SIWZ - wzór zobowiazania podmiotow.doc

DOCZał. nr 7 do SIWZ - formularz OFERTA.doc

 

W dniu 31.01.2018r. dodano PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf

 

W dniu 09.02.2018 dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFzawiadomienie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2018
  przez: Grażyna Ładnowska
 • opublikowano:
  22-01-2018 14:07
  przez: Grażyna Ładnowska
 • zmodyfikowano:
  09-02-2018 09:09
  przez: Grażyna Ładnowska
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 648
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×