Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi / Zamówienia publiczne 2017

 • Informacja

  INFORMACJA  O  ZAMIARZE  ZAWARCIA  UMOWY

  w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)

  Znak sprawy: ZP.271.7.2017

  Roboty budowlane pn. „Budowa łącznika do hali sportowej w Lubszy”.

 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa budynku Smolarnik 5 na lokale socjalne, ogłoszony w BZP nr 584973-N-2017 z dnia 07.09.2017r. oraz w  ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 500025053 z dnia 07.09.2017r

 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony: Dostawa pojemników na odpady  komunalne, ogłoszony w BZP nr 574393-ZN-2017 z dnia 21.08.2017r.

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zamówieniu: Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Lubsza 

  ogłoszenie nr w BZP: 51965-N-20174 z dnia 14.08.2017r.

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu na "Budowę łącznika do hali sportowej w Lubszy" opublikowanego w BZP pod numerem 567344-N-2017 z dnia 10.08.2017r.

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu na "Budowę łącznika do hali sportowej w Lubszy" opublikowanego w BZP pod numerem 511982-2017 z dnia 18.05.2017

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu na "Budowę łącznika do hali sportowej w Lubszy" opublikowanego w BZP pod numerem 72718-2017 z dnia 25.04.2017

 • Informacja

  Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Lubsza przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017

Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2017
  przez: Grażyna Ładnowska
 • opublikowano:
  14-02-2017 13:15
  przez: Grażyna Ładnowska
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 6399
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×