Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 13.02.2017r.

OŚ.6220.9.2016.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

         Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Lubsza zawiadamia, że w dniu 13.02.2017r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku Michałowice-Lubsza w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Budowa drogi rowerowej na odcinku Michałowice – Lubsza)”.

Z decyzją, a także z pozostałymi dokumentami sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji, opiniami organów, pełną korespondencją z całości postępowania można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Lubszy (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubsza, przekazane sołtysowi wsi Lubsza oraz sołtysowi wsi Michałowice
z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Wójt Gminy Lubsza

 

                                                                                             

Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2017
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  13-02-2017 09:01
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  13-02-2017 09:02
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 385
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl